PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 183 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek | 442-450
Tytuł artykułu

Obszary identyfikacji korzyści ubezpieczeń gospodarczych w działalności przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
The Areas of Identification of Business Insurance Benefits in Company's Activity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Korzyści ubezpieczeń gospodarczych w przedsiębiorstwie należy utożsamiać z ogółem potencjalnych pozytywnych następstw, jakie może mu przynieść zastosowanie ubezpieczeń w ochronie przed ryzykiem. Obecnie rozważanie korzyści ubezpieczeń gospodarczych powinno się opierać na analizie szerokiego spektrum następstw ubezpieczeniowego transferu ryzyka. W tym aspekcie wyeksponować należy korzyści płynące z kompensacyjnej i ochronnej funkcji ubezpieczeń. Należy dostrzec też korzyści wynikające z całokształtu relacji przedsiębiorstwo-ubezpieczyciel. Analiza wymienionych obszarów korzyści ubezpieczeń gospodarczych z punktu widzenia przedsiębiorstwa winna być przeprowadzona ze względu na ważne dla tego podmiotu gospodarczego wielkości. Korzyści te bowiem przekładają się finalnie na zdolność przedsiębiorstwa do generowania wartości dla właścicieli.(abstrakt oryginalny)
EN
The benefits of applying insurance in company's activity should be associated with the whole range of positive consequences that can be observed in the company implementing insurance as a protective measure. Currently, it is important to under-pin the analysis of benefits of insurance with regard to the consequences of insurance transfer mechanism. It helps to reveal the benefits springing from both compensatory and protective function of insurance. Moreover, some benefits result from the relationship between the company and its insurer. The analysis of above mentioned benefits of insurance should be conducted with respect to the valid economic parameters of company's performance. Benefits of insurance influence the level of operating revenues and costs (both the current and the prospect ones), the capital structure and the cost of capital. Consequently, benefits of insurance influence the ability to create value for the owners.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, t. I, PWE, Warszawa 2000.
 • Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG-Press, Warszawa 1997.
 • Copeland T., Weston J., Shastri K., Financial Theory and Corporate Policy, 4th Ed., Pearson-Addison Wesley, International Edition 2005.
 • Cwynar A., Cwynar W., Kreacja wartości przedsiębiorstwa i metody pomiaru, [w:] Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman, Difin, Warszawa 2006.
 • Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
 • Emery D.R., Finnerty J.D., Stowe J.D., Corporate Financial Management, Pearson Education, Upper Saddle River 2004.
 • Fuchs D., Ochrona ubezpieczeniowa jako świadczenie główne ubezpieczyciela, "Prawo Asekuracyjne" 2006, nr 2 (47).
 • Galey G. i in., Contingent Business Interruption and Other Special Covers, Swiss Re, Zurich 2002.
 • Grant J.L., Foundations of Economic Value Added, John Wiley & Sons, Hooboken 2003.
 • Kowalewski E., Umowa ubezpieczenia, Branta, Bydgoszcz-Toruń 2002.
 • Łańcucki J., Finanse ubezpieczeń gospodarczych, Poltext, Warszawa 1993.
 • Myers S.C., The capital structure puzzle, "Journal of Finance" 1984, vol. 39, no. 3.
 • Outerville J.F., Theory and Practice of Insurance, Kluwer Academic Publishers, Dordhercht, Boston, London 1998.
 • Rejda G.E., Principles of Risk Management and Insurance, Addison-Wesley, Boston 2001.
 • Schlesinger H., Theory of Insurance Demand, [w:] Handbook of Insurance, ed. G. Dionne, Kluwer Academic Publishers, Boston, Dordrecht, London 2000.
 • Ubezpieczenia gospodarcze, red. T. Sangowski, Poltext, Warszawa 1999.
 • Vaughan E.J., Vaughan T., Fundamentals of Risk and Insurance, John Wiley&Sons, New York 2003.
 • Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2006.
 • Wieczorek M., The Role of Credit Insurance in Accounts Receivable Management, [w:] Finančí ni Řízení Podniků a Finančních Institucí, Sborník vybranŷch příspěvků z 5. mezinárodní konference, 7.-8. září Ostrava 2005a.
 • Wieczorek M., Ubezpieczenia gospodarcze jako instrument kreowania relacji pracodawców z pracownikami w świetle koncepcji odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa, [w:] Etyczny wymiar działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia, Zeszyty Naukowe Akademii Ekono-micznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, "Studia Ekonomiczne", z. 35, Katowice 2005b.
 • Wieczorek-Kosmala M., Ochrona ubezpieczeniowa przedsiębiorstwa, [w:] Ubezpieczenia w zarzą-dzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. Tom 1 - Podstawy, red. B. Hadyniak, J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa 2010.
 • Wieczorek-Kosmala M., Wpływ ubezpieczeń gospodarczych na rynkową wartość dodaną przedsię-biorstwa, Wydawnictwo Fundacji Warty i Kredyt Banku, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171378233
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.