Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 77 | 199-216
Tytuł artykułu

Kształtowanie poziomu zadłużenia w zależności od powierzchni użytków rolniczych gospodarstw rolnych

Warianty tytułu
The Relation between the Debt Level and Cropland Area in Agriculture Farms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań jest określenie zależności między poziomem zadłużenia a powierzchnią użytków rolnych w indywidualnych gospodarstwach. Badaniom zostały poddane gospodarstwa indywidualne uczestniczące w systemie rachunkowości rolnej Farm Accountancy Data Network (FADN). Dane te gromadzi Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ-PIB)2. W polu obserwacji FADN znajdują się gospodarstwa towarowe, które wytwarzają w danym regionie FADN co najmniej 90% wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM)3. Dobór gospodarstw indywidualnych był celowy i odzwierciedlał liczebność, przy uwzględnieniu struktury typów rolniczych, nadwyżki bezpośredniej oraz powierzchni gruntów rolnych, ustalony na podstawie powszechnego spisu rolnego z 2002 roku. (fragment tekstu)
EN
The elaboration presents the debt level in relation to possessed cropland area used in agriculture farms. The article deals also with statistical regression model in which as a dependent variable chose the level of liabilities calculated per one hectare of cropland area. The presented research was surveyed in years 2004-2007, in Mazowsze and Podlasie region. Farms have been characterized by criterion of cropland area and were divided into six groups according to classification of PL-FADN. The regression models, estimated in elaborations showed that a variable of debt calculated per hectare of cropland area influenced on the degree of financial leverage and supply turnover in each year. It presented specific factors which had an impact on farmers investments decisions. The highest number of agriculture farms, which recorded foreign capital usage in fi nuancing structure, noticed in group of farms which noticed over 40 hectares of cropland area. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • BARRY P.J., BIERLEN R.W., SOTOMAYOR N.L., Financial Structure of farm businesses under imperfect capital markets. American Journal of Agriculture Economics, no. 82(4), November 2000.
 • BEGG D., FISCHER S., DORNBUSCHE R., Mikroekonomia. PWE, Warszawa 2000.
 • BIENIASZ A., GOŁAŚ Z., Zróżnicowanie i determinanty płynności finansowej w rolnictwie w świetle wybranych relacji majątkowo-kapitałowych i analizy regresji. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1, 2008.
 • DANIŁOWSKA A., Mikroekonomiczne determinanty zaciągania kredytów przez gospodarstwa indywidualne w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, tom VII, zeszyt 4, 2005.
 • GOŁAŚ Z., Uwarunkowania rentowności kapitału własnego w rolnictwie (część I). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, 2008.
 • GORAJ L., OSUCH D., SUSKA M., BAŃKOWSKA K., GRABOWSKA K., MADEJ P., MALANOWSKA B., SMOLIK A., ŻURAKOWSKA J., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w polskim systemie FADN w 2005 roku. Wydawnictwo IERiGŻ-PIB, Warszawa 2006.
 • GORAJ L., Analiza porównawcza gospodarstw rolnych pod względem głównych parametrów techniczno-ekonomicznych. Polska na tle innych krajów Unii Europejskiej. [w:] Rozwój rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich Polski w Unii Europejskiej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, Warszawa 2007.
 • GRZELAK A., Czynniki wytwórcze a sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej. [w:] Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003.
 • GRZELAK A., Intensywność związków gospodarstw rolnych z otoczeniem rynkowym w świetle transferów finansowych, próba zastosowania syntetycznego wskaźnika. Roczniki Naukowe SERiA, tom VII, zeszyt 1, 2005.
 • HILL T., LEWICKI P., Statistics - Methods and Applications. Statsoft, Tulsa, USA 2006.
 • JENSEN E.E., LAWSON J.S., LANGEMEIER L.N., Agriculture Investment and Internal Cash Flow Variables, Rev. Agriculture Economics, no. 15, May 1993.
 • KOŁODZIEJCZAK M., Efektywność wykorzystywania zasobów pracy i ziemi w rolnictwie Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERiA, tom X, zeszyt 1, 2008.
 • MAŚNIAK J., Koncentracja ziemi rolniczej jako czynnik poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa. Roczniki Naukowe SERiA, tom X, zeszyt 1, 2008.
 • MĄDRA M., a., Hierarchia źródeł finansowania w mikroprzedsiębiorstwach rolniczych. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 10, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 • MĄDRA M., b., Struktura kapitału oraz uwarunkowania jej kształtowania w gospodarstwach rolniczych. Equilibrium nr 1-2(1), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2008.
 • MICHNA W., Możliwość odtworzenia potencjału produkcyjnego w różnych grupach gospodarstw rolnych. [w:] Rozwój rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich Polski w Unii Europejskiej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, Warszawa 2007.
 • MŁYNARSKI S., Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu STATISTICA. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003.
 • MUNROE D.K., Regional variations in Polish peasant farm efficiency: composed terror, spatial econometric, and spatial interaction techniques. PhD Dissertation. Department of Geography, University of Illinois, Urbana-Champaingn 2000.
 • OSUCH D., GORAJ L., SKARŻYŃSKA A., GRABOWSKA K., Plan wyboru próby gospodarstw rolnych polskiego FADN. IERiGŻ, Warszawa 2004.
 • SIERPIŃSKA M., JACHNA T., Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przypadków i przykładów. PWN, Warszawa 2007.
 • SULEWSKI P., Strategie realizowane przez rolników w rodzinnych gospodarstwach towarowych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007.
 • SULEWSKI P., Inwestycje a wyniki ekonomiczne gospodarstw indywidualnych. Roczniki Naukowe SERiA, tom VII, zeszyt 1, 2005.
 • WASILEWSKI M., Kapitał własny a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw rolniczych. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 92, z. 2, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171378185
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.