Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 77 | 163-173
Tytuł artykułu

Finansowe wsparcie rozwoju lokalnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w opinii władz samorządowych

Warianty tytułu
Financial Support for the Local Development in the Private-Public Partnership of the Local Authority's Opinions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma na celu ukazanie korzyści z realizacji projektów w formule PPP oraz barier w podejmowaniu wspólnych inicjatyw z punktu widzenia władz samorządowych. Poniższe wyniki stanowią jedynie fragment kompleksowych badań ankietowych przeprowadzonych przez autora pracy w urzędach gminnych 58 gmin wiejskich woj. zachodniopomorskiego wśród wójtów lub ich pełnomocników w kwietniu 2009 roku. Ankieta została podzielona na 10 pytań, które dotyczyły obszarów działalności opartej na partnerstwie publiczno-prywatnym w świetle nowego ustawodawstwa. Pytania miały charakter zamknięty. Zakres merytoryczny ankiet sprawia, że można na ich podstawie wyciągnąć ogólniejsze wnioski o jakościowym charakterze mające odniesienie do całego kraju. (fragment tekstu)
EN
The paper presents research results of the local authority's opinions about the Private-Public Partnership in the rural areas of the West-Pomeranian voivodeship. The greatest benefits of cooperation were tested by the supplement of public funds in relation to private equity increase investment opportunities and increased absorption of EU funds. As a main reason in preventing the implementation of the PPP formula proved: a mental barriers - lack of skilled personnel in the local rural communities, low awareness - insufficient knowledge of the partnership of two different entities and the lack of information flow about the possibility of establishing cooperation. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • GONET W.: Partnerstwo publiczno-prywatne - kierunki zmian. "Przegląd Legislacyjny" 2008/3, s. 80-89.
 • GUZEK K.: Partnerstwo publiczno-prywatne - forma finansowania inwestycji z dziedziny OZE w sektorze publicznym. [w:] Odnawialne źródła energii u progu XXI wieku, Warszawa 2001, s. 53-59.
 • JASTRZĘBSKA M.: Ograniczenia zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w świetle spełnienia przez Polskę kryteriów fi skalnych konwergencji. "Finanse Komunalne" nr 4/2009, s. 13-30.
 • Ustawa z dnia 9.01.2009 r. o koncesjach na roboty budowlane lub usługi [DzU z 2009 r. Nr 19, poz. 101].
 • Ustawa z dnia 28.07.2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym [DzU z 2005 r. Nr 169, poz. 1420].
 • Ustawa z 18.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym [DzU z 2009 r. Nr 19. poz. 100].
 • Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych [DzU z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm].
 • Ustawa z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej [DzU z 2007 r. Nr 155, poz. 1995 z późn. zm.].
 • Ustawa z dnia 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju [DzU z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.].
 • Ustawa z dnia 6.11.2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw [DzU z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 z późn. zm.].
 • Uzasadnienie do projektu ustawy o PPP, Druk Sejmowy nr 1180 z 20.10.2008 r.
 • ZYSNARSKI J.: PPP w sferze usług komunalnych. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171378167
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.