PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 172 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw | 614-624
Tytuł artykułu

Metody wyceny instrumentów finansowych zgodnie z MSR/MSSF i ustawą o rachunkowości - analiza

Warianty tytułu
Financial Instrument Measurement Methods According to IAS and Polish Accounting Act - Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wzrastające zainteresowanie podmiotów gospodarczych instrumentami finansowymi wymusza dostosowanie prawa bilansowego do wymogów praktyki gospodarczej. Krajowe i międzynarodowe prawo bilansowe zawierają zalecenia dotyczące identyfikacji i wyceny instrumentów finansowych. Pomimo dużego zharmonizowania krajowego prawa bilansowego i zaleceń międzynarodowych występują w nich pewne różnice. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o identyfikację i sposoby wyceny nowych zdarzeń gospodarczych. (abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays entities are more interested in using financial instruments. It forces to apply accounting law to new needs of entities. National and international accounting law influences rules related to the identification and measurement of financial instruments. Despite huge harmonisation of Polish accounting law to international accounting law there are some differences between them. This article is the answer to some questions about the identification and methods of measurement. (original abstract)
Twórcy
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
  • Czajor P., Rachunkowość instrumentów finansowych, MSSF, polskie prawo bilansowe, regulacje podatkowe, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2010.
  • Gabrusewicz W., Kołaczyk Z., Rachunkowość finansowa, SKwP, Warszawa 2005.
  • Helin A., Drabikowska K., Sztuczyńska H., Rachunkowość instrumentów finansowych, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2005.
  • Krzywda D., Istota i klasyfikacja instrumentów finansowych, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 674, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
  • Pietrzak B., Z. Polański, System finansowy w Polsce: lata dziewięćdziesiąte, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  • Remlein M., Instrumenty finansowe według przepisów polskiego prawa bilansowego i Międzynaro- dowych Standardów Rachunkowości, [w:] Funkcje rachunkowości w zarządzaniu przedsiębior- stwem, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 60, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2010.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, DzU 2001 nr 149, poz. 1674 z późn. zm.
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, DzU 1994 nr 121, poz. 591 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171378135
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.