PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 172 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw | 602-613
Tytuł artykułu

Wpływ agresywnej rachunkowości na wybrane decyzje finansowe przedsiębiorstw w ocenie pracowników księgowości

Warianty tytułu
The Influence of Aggressive Accounting on Chosen Financial Decisions of Enterprises in the Rating of the Bookkeeping Personnel
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na potrzeby referatu przeprowadzono badanie ankietowe, niereprezentatywne, wśród uczestników kursu z zakresu finansów i rachunkowości. Z agresywną księgowością w trakcie pracy zawodowej zetknęło się 30% badanych; wszyscy określili swój stosunek do tego zjawiska jako negatywny, wskazując na dwa główne czynniki stosowania tego typu rachunkowości: umiejętności księgowych oraz presję kierownictwa jednostki. Agresywna rachunkowość, wg ankietowanych, wpływa na decyzje dotyczące pozyskania dodatkowego kapitału własnego (50% badanych), wykorzystania wypracowanego zysku (10%), zaciągnięcie kredytów i pożyczek (50%), tworzenia optymalnej struktury kapitału (10%). Otwarte pozostaje pytanie, czy ankietowani rozpoznali wszystkie elementy agresywnej rachunkowości, z którą się zetknęli; udzielenie odpowiedzi wymaga dalszych badań. (abstrakt oryginalny)
EN
For the paper an unrepresentative questionnaire survey among the participants of the course in the scope of finances and accounting was conducted. In the process of the career 30% of the examined people had a contact with the aggressive bookkeeping; everyone described their attitude towards this phenomenon as negative, showing two main factors causing the using of this accounting: the abilities of accountants and the pressure of the management. According to respondents aggressive accounting influences decisions concerning raising the extra equity capital (50% examined), using retained earnings (10%), incurring credits and loans (50%), creating the optimum structure capital (10%). A question whether the respondents recognised all elements of aggressive accounting which they had encountered remains open and giving the answer requires further research. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
 • Bielówka L., Kiedrowska M., Rewizja finansowa. Materiały pomocnicze do ćwiczeń i wykładów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 • Czubakowska K. (red.), Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości, PWE, Warszawa 2007.
 • Gutt P., Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • Hulicka M., Oszukańcza sprawozdawczość finansowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 • Kaczmarek M., Polityka bilansowa jako narzędzie rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 • Kamela-Sowińska, Wprowadzenie, [w:] P. Gutt (red.), Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawo- zdań finansowych, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • Klimas M., Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1985.
 • Mączyńska E., Nieuczciwych metod księgowych nie powinno określać się jako kreatywne, "Rzeczpospolita" 2002, nr 2692.
 • Sawicki K., Badanie przez biegłych rewidentów rocznych sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych stosujących nadzór, kontrolę i audyt wewnętrzny, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości tom 32 (88), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2006.
 • Surdykowska S., Rachunkowość międzynarodowa, Dom Wydawniczy ABC Grupa Wolters Kluwer, Kraków 1999.
 • Terebucha E., Zasady kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie. Poradnik księgowego, PWE, Warszawa 1976.
 • Winiarska K., Audyt wewnętrzny w 2007 roku. Standardy międzynarodowe - regulacje krajowe, Difin, Warszawa 2007.
 • Wiśniewska J., Kreatywna rachunkowość - przyczyny występowania i skutki dla firm, "Serwis Finansowo-Księgowy" 2005, nr 13.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171378109
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.