PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 173 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne | 700-709
Tytuł artykułu

Zarządzanie długiem jako przesłanka racjonalizacji gospodarki finansowej gmin - doświadczenia krajowe i zagraniczne

Warianty tytułu
Debt Management as Rationalization Issue for Municipal Finance - Domestic and Foreign Experience
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano problematykę zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie samorządu gminnego wraz z identyfikacją wpływu zadłużenia na gospodarkę finansową gmin. Scharakteryzowano pojęcie zarządzania długiem wraz z klasyfikacją instrumentów wykorzystywanych w tym procesie z uwzględnieniem doświadczeń zarówno krajowych, jak i zagranicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the problem of issuing debt by self-government entities on the example of municipalities with the identification of the impact of debt on the local finance management. The concept of debt management has been characterized parallel to the classification of tools, which are used in this process taking into account domestic and foreign experience.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Ahmad E., Albino-War M., Singh R., Subnational Public Financial Management: Institutions and Macroeconomic Considerations, International Monetary Fund, IMF Working Paper, WP/05/108, June 2005.
 • Dafflon B., Local Debt: from Budget Responsibility to Fiscal Discipline, Paper presented at the IEB 6th Symposium on Fiscal Federalism, Barcelona, June 14-15, 2010.
 • Dług publiczny, Raport Roczny 2009, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2010.
 • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego sporządzona w Strasburgu 25 października 1985 r., DzU 1994 nr 124, poz. 607.
 • Gołębiewski G., Marchewka-Bartkowiak K., Modele instytucji i audytu zarządzania długiem publicznym - ocena polskich rozwiązań, Studia i Prace KZiF SGH, Zeszyt Naukowy nr 60, SGH, Warszawa 2005.
 • Jajko B., Dług publiczny a równowaga fiskalna. Czy i kiedy rząd powinien emitować dług publiczny?, CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Marchewka-Bartkowiak K., Reguły fiskalne, Biuro Analiz Sejmowych 2010 nr 7(32).
 • Poniatowicz M., Salachna J., Perło D., Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Salachna J.M. (red.), Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Od projektu do sprawozdania, Wyd. ODDK, Gdańsk 2010.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Rada Ministrów, Warszawa 2010. http://www.mf.gov.pl/_files_/budzet_panstwa/sprawozdania_roczne/2009/5.1.__jst_spraw2009_260510.pdf.
 • Stahl M., Jaworska-Dębska B. (red.), Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, Część 1: Ustrój, Difin, Warszawa 2010.
 • Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011-2014, Ministerstwo Finansów, Warszawa, wrzesień 2010.
 • Swianiewicz P., Finanse lokalne w teorii i praktyce, Wyd. Municipium, Warszawa 2004.
 • Szewczuk A., Zioło M., Zarys ekonomiki sektora publicznego, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 • Tóth K., Dafflon B., Managing Local Public Debt in Transition Countries: An Issue of Self-Control?, Paper prepared for the 14th Annual Conference of the Network of Institutions and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee), Ljubljana, May 11-13, 2006 First draft (11 April 2006).
 • Unold J., Dynamika systemu informacyjnego a racjonalność adaptacyjna. Teoretyczno-metodologiczne podstawy nowego ujęcia zasady racjonalności, AE, Wrocław 2003.
 • Zadłużenie sektora finansów publicznych, Informacja kwartalna, Ministerstwo Finansów, Departament Długu Publicznego, III kw. 2010, Warszawa, 10 grudnia 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171377771
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.