PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 173 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne | 651-658
Tytuł artykułu

Budżet zadaniowy a racjonalizacja zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego

Warianty tytułu
Task-Based Budget and Rationalization of Management of Municipalities' Finances
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z najważniejszych problemów współczesnej gospodarki jest rosnąca skala wydatków publicznych, która z jednej strony jest niezbędna do realizacji coraz liczniejszych zadań publicznych, a z drugiej - nie znajduje pokrycia w gromadzonych dochodach, w wyniku czego następuje pogłębianie się długu publicznego. Problem ten występuje na szczeblu zarówno centralnym, jak i samorządu terytorialnego. Powszechnie uważa się, że jednym z instrumentów racjonalizacji zarządzania finansami publicznymi, w tym również na poziomie gmin, jest budżet zadaniowy. Artykuł podejmuje próbę wykazania, że nie zawsze budżet zadaniowy może przyczynić się do poprawy zarządzania finansami gmin, a często może stać się instrumentem utrudniającym ten proces.(abstrakt oryginalny)
EN
One of the most important problems of contemporary economy is the growing scale of public expenses, which, on one hand, is necessary in order to execute ever more numerous public tasks, and on the other - is not covered by the collected incomes, as the result of which the public debt grows. This problem occurs both at the central level and at the level of local self-government bodies. There is common belief that one of the instruments of improvement of rationalization of public finances' management, including the local government's level - is a task-based budget. The article tries to show that a task-based budget may not always contribute to improving the management of local government's finances, and often - it may become an instrument hampering this process.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Budżet zadaniowy. Materiały szkoleniowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2007.
 • Effectiveness of public spending, "OECD Economic Outlook" 2003 no 74.
 • Filipiak B., Dylewski M., Kontrowersje związane ze sporządzeniem wieloletniej prognozy finansowej JST w związku z wdrożeniem budżetu zadaniowego, "Finanse Komunalne" 2010 nr 12.
 • Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Wykorzystanie analizy finansowej w weryfikacji wieloletnich programów inwestycyjnych i budżetu zadaniowego, [w:] M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska--Koczkodaj, Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego, Difin, Warszawa 2010.
 • Grabińska B., Planowanie budżetowe wybranych krajów - teoria i praktyka, [w:] Planowanie budżetowe a alokacja zasobów, red. S. Owsiak, PWE, Warszawa 2008.
 • Kozuń-Cieślak G., Budżetowanie w jednostkach samorządu terytorialnego - reorientacja z administrowania na zarządzanie, "Finanse Komunalne" 2010 nr 9.
 • Mikesell J.L., Fiscal Administration. Analysis and Applications for the Public Sector, Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, California 1991.
 • Misiąg W., Mierzenie zadań publicznych jako podstawa planowania budżetowego, [w:] Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, Tom I: Racjonalizacja wydatków publicznych - uwarunkowania i instrumenty, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.
 • Rudzka-Lorentz Cz., Sierak J., Zarządzanie finansami w gminach, [w:] Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, red. H. Sochacka-Krysiak, SGH, Warszawa 2006.
 • Shafritz J.M., Russell E.W., Introducing Public Administration, Pearson Longman, New York 2005.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171377717
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.