PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 173 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne | 639-650
Tytuł artykułu

Nieruchomość jako źródło dochodów własnych gminy z uwzględnieniem możliwości oddziaływania władz samorządowych na ich wielkość

Warianty tytułu
Real Estate as the Local Government's own Income Source with Taking into Consideration the Possibility of Local Governments Impact on their Size
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nieruchomości stanowią znaczące i stabilne źródła dochodów gmin w postaci: podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłat planistycznych, adiacenckich, z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego gruntów, trwałego zarządu. Wpływy budżetów gminnych związane z nieruchomościami mogą być zwiększone przez racjonalną gospodarkę terenami gminnymi oraz efektywne zarządzanie majątkiem komunalnym. Niezbędne jest także wprowadzenie podatku katastralnego i przyjęcie wartości nieruchomości jako podstawy opodatkowania. Gruntownej weryfikacji wymaga również system ulg i zwolnień podatkowych.(abstrakt oryginalny)
EN
Real estates create considerable and stable sources of income for local governments in the form of: real property tax, agricultural tax, forest tax, planning charges, adjacent charges, rent charges, leasing charges, perpetual land usufruct charges and perpetual administration charges. The incomes of the communal budgets connected to real estates, can be increased in the way of balanced management of communal territories and the effective management of municipal property. It is also inevitable to introduce the cadastral tax and to adopt a real estate value as the basis for taxation. The system of allowances and tax relieves also requires thorough verification. Księga1.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Bogusławska-Klejment J., Podatek od nieruchomości, Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne INFOR, Warszawa 1999.
 • Informacja NIK o wynikach kontroli ustalania i egzekwowania przez gminy opłaty adiacenckiej oraz opłaty planistycznej w latach 2004-2006 (I półrocze), NIK, Olsztyn, maj 2007.
 • Kańduła S., Opłata adiacencka jako źródło dochodów gmin, "Finanse Komunalne" 2008 nr 4.
 • Kiszka J., Opłata adiacencka jako element systemu źródeł dochodów gmin - wybrane problemy, [w:] Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach, red. E. Chojna--Duch, Uniwersytet Warszawski, CSSTiRL, Warszawa 2006.
 • Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa 2007.
 • Majewicz M., Podatek od nieruchomości - struktura wpływów, "Przegląd Podatków Lokalnych i Fi-nansów Samorządowych" 2007 nr 1.
 • Majkowska M., Gminy powinny ściągać podatki lokalne, "Dziennik Gazeta Prawna" z 20 grudnia 2010 r.
 • Miszczuk M., System podatków i opłat samorządowych w Polsce, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Patrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, UE, Wrocław 2010.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Rada Ministrów, Warszawa 2010.
 • Stępień E., Opłaty za użytkowanie wieczyste rosną nawet o 1000 proc., "Dziennik Gazeta Prawna" z dnia 17 grudnia 2010 r.
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, tekst jednolity: DzU 2006 nr 121, poz. 844 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tekst jednolity: DzU 2010 nr 80, poz. 526.
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, tekst jednolity: DzU 2006 nr 136, poz. 969 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmia-nie Kodeksu cywilnego, tekst jednolity: DzU 2005 nr 31, poz. 266 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity: DzU 2010 nr 102, poz. 65 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, DzU nr 16, poz. 93, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, DzU nr 80, poz. 717 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240.
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, DzU nr 200, poz. 1682 z późn. zm.
 • Wancke P., Nieruchomości. Leksykon pojęć i definicji, Oficyna Wydawnicza a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2007.
 • Wierzycka Ł., Kataster i wycena, a potem - podatek, "Nieruchomości. C.H. Beck" 1999 nr 3.
 • Wolanin M., Opłata planistyczna w planowaniu przestrzennym, cz. III - warunki pobrania opłaty planistycznej, "Nieruchomości. C.H. Beck" 2005 nr 6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171377709
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.