PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 173 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne | 628-638
Tytuł artykułu

Dywersyfikacja wyników finansowych jednostek samorządu terytorialnego

Warianty tytułu
Diversification of Financial Results of Local Government Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problem deficytu i długu publicznego dotyczy zarówno sektora rządowego, jak i sektora samorządowego. Artykuł koncentruje się na wynikach sektora samorządowego w Polsce. W tym obszarze następuje zwiększenie ilości jednostek zadłużonych. Zasadnicze pytanie sprowadza się do stwierdzenia, czy jest ono zróżnicowane. Dane wskazują, że dotyczy to w największym stopniu miast na prawach powiatu. W konkluzji stwierdza się, że granice zadłużenia JST nie grożą ograniczeniem ich płynności finansowej, a zadłużenie miast na prawach powiatu, jeśli wynika z zaangażowania środków europejskich na inwestycje, nie jest zjawiskiem negatywnym.(abstrakt oryginalny)
EN
Both the central government and local governments face the problem of public deficit and public debt. The article concentrates on the financial results of the local government system in Poland, where a number of indebted units have increased. The major question is whether debt levels are different in this group. According to the data, the debt problem is the greatest in towns with a county status. The conclusion is that the amounts of local governments' debts do not pose any threat to their financial liquidity and that the debts accumulated by towns with a county status are not a negative phenomenon, as long as its cause is the allocation of EU funds for investments.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Bibliografia
 • Babczuk A., Dług samorządowy jako element polskiego długu publicznego, [w:] L. Patrzałek (red.), System finansów samorządu terytorialnego, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań-Wrocław 2003.
 • Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy, LexisNexis, Warszawa 2004.
 • Dybał M., Prefinansowanie jako instrument przejściowego finansowania zadań realizowanych przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, [w:] L. Patrzałek (red.), Podsektor samorządowy w sektorze finansów publicznych w warunkach akcesji Polski do Unii Europej-skiej, Wyższa Szkoła Bankowa, Wrocław 2006.
 • Filar D., OFE - ścieżki i bezdroże, "Gazeta Wyborcza" 2010, 266 (7084).
 • Filipiak B., Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, PWE, Warszawa 2008.
 • Glumińska-Pawlic J., Naruszenie dyscypliny finansów publicznych, [w:] S. Dolata (red.), Problemy prawne w działalności samorządu terytorialnego, Uniwersytet Opolski, Opole 2002.
 • Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Husejko W., Zarządzanie długiem publicznym w sektorze samorządo-wym w warunkach kryzysu, [w:] Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Zeszyty Na-ukowe nr 526, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
 • Jędrzejewski L., Decentralizacja a polityka finansowa gmin, powiatów i województw, [w:] L. Patrzałek (red.), System finansowania samorządu terytorialnego (Wybrane problemy), Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań-Wrocław 2003.
 • Kosek-Wojnar M., Surówka K., Finanse samorządu terytorialnego, AE, Kraków 2002.
 • Owsiak S. (red.), Budżet władz lokalnych, PWE, Warszawa 2002.
 • Patrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, AE, Wrocław 2004.
 • Poniatowicz M., Salachna J.M., Determinanty zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2010.
 • Regulski J., Samorząd III Rzeczpospolitej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Ruśkowski E., Dolnicki B. (red.), Władza i finanse lokalne w Polsce i w krajach ościennych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Białystok-Katowice 2007.
 • Sprawozdanie z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2009 r., Warszawa 2010, www.rio.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171377697
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.