PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 172 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw | 460-471
Tytuł artykułu

Struktura aktywów trwałych gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2004-2008

Warianty tytułu
Structure of Polish Farms Assets in the Years 2004-2008
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena zmian zachodzących w strukturze aktywów trwałych gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2004-2008, a także w wartościach poszczególnych składników majątku, oraz wskazanie różnic zachodzących pomiędzy gospodarstwami usytuowanymi w różnych regionach Polski. Badania, poprzedzone kwerendą literatury, oparto na danych gromadzonych i publikowanych przez FADN. Struktura aktywów trwałych w poszczególnych regionach Polski pokrywa się ze średnią sytuacją w kraju. Najwyższy udział stanowią w niej budynki, następnie maszyny, urządzenia i środki transportu oraz ziemia, uprawy trwałe i kwoty produkcyjne. Najmniejszy udział w strukturze aktywów trwałych gospodarstw rolnych ogółem w Polsce, jak i w ujęciu regionalnym, stanowi stado podstawowe (płeć żeńska). (abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to assess the changes in the structure of farms fixed assets in Poland in 2004-2008, and in the values of individual parts of assets, and more to indicate the differences occurring among farms located in different Polish regions. The studies preceded by a literature review are based on information collected and published by the FADN. The structure of assets in various Polish regions coincide with the average situation for the whole country. Buildings constitute the highest share in it, followed by machinery, equipment, means of transport and land, permanent crops and production quotas. The (female) livestock constitute the smallest share in the assets of farms throughout Poland, as well as in terms of regions. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • Bańkowska K., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 roku. Region FADN 795 Mazowsze i Podlasie. Część I. Wyniki standardowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2008.
 • Brzezik R., Mikołajczyk I., Wituszyńska A., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2007 (2008) roku. Region FADN 785 Pomorze i Mazury. Część I. Wyniki standardowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2009 (2010).
 • Czarnota P., Tarasiuk R., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 roku. Region FADN 800 Małopolska i Pogórze. Część I. Wyniki standardowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2008.
 • Goraj L., Mańko S., Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Difin, Warszawa 2009.
 • Goraj L. i in., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2008 roku. Część I. Wyniki standardowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2009.
 • Goraj L., Osuch D., Płonka R., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 (2007) roku. Część I. Wyniki standardowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2007 (2008).
 • Gorlach K., Nowak P., Co dała integracja europejska polskiej wsi?, [w:] Polska Wieś 2010. Raport o stanie wsi, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
 • Mikołajczyk I., Zmarzłowski K., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 roku. Region FADN 785 Pomorze i Mazury. Część I. Wyniki standardowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2008.
 • Olewnik E., Smolik A., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2007 (2008) roku. Region FADN 790 Wielkopolska i Śląsk. Część I. Wyniki standardowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2009 (2010).
 • Osuch D., Zmarzłowski K., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2007 (2008) roku. Region FADN 795 Mazowsze i Podlasie. Część I. Wyniki standardowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2009, 2010.
 • Poczta W., Przemiany w rolnictwie, w: Polska Wieś 2010. Raport o stanie wsi, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
 • Sadowski H., Ziemia rolna może zdrożeć kilkakrotnie, http://www.polskatimes.pl/pieniadze/nieruchomosci/56431,ziemia-rolna-moze-zdrozec-kilkakrotnie,id,t.html, 2008 (5.01.2010).
 • Smolik A., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 roku. Region FADN 790 Wielkopolska i Śląsk. Część I. Wyniki standardowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2008.
 • Stefko O., Aktywność inwestycyjna i umiejętność pozyskania kapitału obcego jako warunki rozwoju i podnoszenia konkurencyjności gospodarstw indywidualnych w Polsce, ,,Journal of Agribusiness and Rural Development" 2008, no. 2(8).
 • Szafraniec-Siluta E., Ocena finansowania inwestycji rolniczych leasingiem, [w:] Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nr 82, Warszawa 2010.
 • Szuk T., Inwestycje maszynowe w wybranych gospodarstwach rolnych Dolnego Śląska, "Inżynieria Rolnicza" 2009, nr 8(117).
 • Tarasiuk R., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2007(2008) roku. Region FADN 800 Małopolska i Pogórze. Część I. Wyniki standardowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2009 (2010).
 • Wasąg Z., Wpływ dofinansowania unijnego na modernizację techniczną gospodarstw rolnych w Polsce, "Inżynieria Rolnicza" 2009, nr 8(117).
 • Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2004 (2005) roku. Część I. Wyniki standardowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2006.
 • Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość w 2005 roku, Wyniki z regionu FADN 785 Pomorze i Mazury (FADN 790 Wielkopolska i Śląsk, FADN 795 Mazowsze i Podlasie, FADN 800 Małopolska i Pogórze), Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2006.
 • Wyniki uzyskane przez gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość w 2004 roku. Wyniki reprezentatywne dla regionu FADN 785 Pomorze i Mazury (FADN 790 Wielkopolska i Śląsk, FADN 795 Mazowsze i Podlasie, FADN 800 Małopolska i Pogórze), Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171377641
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.