PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 172 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw | 448-459
Tytuł artykułu

Wykorzystanie transakcji swap EUA/CER do pozyskiwania dodatkowych środków pieniężnych przez operatorów instalacji podlegających EU ETS

Autorzy
Warianty tytułu
Use of EUA/CER Swap to Gain Additional Money by Operators of Installations Subject to EU Emission Trade System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule scharakteryzowano wykorzystanie transakcji swap EUA/CER - transakcji zamiany uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych, występujące w europejskim systemie handlu emisjami EU ETS, na podobne uprawnienia, które powstają w ramach realizacji tzw. mechanizmów CDM (Protokół z Kioto) - do pozyskiwania dodatkowych środków pieniężnych przez operatorów instalacji podlegających zasadom systemu hand- lu emisjami w UE. Warunki do realizacji tego typu transakcji występowały na rynku EUA i CER w Polsce od marca 2009 r. do końca 2010 r., czyli momentu pisania artykułu. Niestety, użytkownicy instalacji emitujących gazy cieplarniane w Polsce wskutek błędów w przepisach prawa polskiego napotykają utrudnienia w korzystaniu z taniego źródła dodatkowego finansowania, jakim jest swap EUA/CER. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper the author describes the use of EUA/CER equal swap for gaining additional money, which is crucial especially for Polish holdings and companies from power generation sector. The author has analyzed market conditions for that kind of transaction and found that during the work on the paper there were very profitable conditions to make the analyzed swap. He has also analyzed Polish legal conditions for making forward such deals as analyzed swap with the use of EUA's and has found them very uncomfortable because of restrictive and unnecessary regulations. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Analiza wpływu ograniczenia wykorzystania jednostek CER/ERU z projektów redukujących emisję gazów przemysłowych na rynek węglowy i cenę uprawnień do emisji, opr. R. Jeszke, S. Lizak, M. Pyrka, E. Smol, A. Błachowicz, KASHUE i KOBiZE, Warszawa, listopad 2010, dostępna na stronie: www.kashue.pl/materialy/opracowania/styczen2011/KASHUE_Ograniczenie_CER_w_EUETS_opracowanie_25_11_2010_wer3.0_web_final.pdf.
 • Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca Dyrektywę Rady 96/61/WE, Dz. Urz. UE L nr 275, 25.10.2003.
 • Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień do emisji CO2 na lata 2008-2012, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2006, www.kashue.pl/images/kpru/kpruii-28-06-06-final.pdf.
 • Głowacki M., Obowiązująca ustawa o emisjach CO2 - niestety z licznymi błędami, b.m.i d.w., artykuł w posiadaniu autora.
 • Projekt nowej ustawy o instrumentach wspomagających redukcję emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, Sejm RP V Kadencji, nr druku: 1791.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji, DzU nr 202, poz. 1248.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji, http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/pdf//pl_nap_part1.pdf.
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, DzU 2004, nr 281, poz. 2784, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, DzU 2009, nr 130, poz. 1070, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity DzU 2007, nr 223, poz. 1655, z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171377629
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.