PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 173 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne | 536-545
Tytuł artykułu

Financial Independence of the Local Government Units in Poland in the Field of Revenues

Warianty tytułu
Samodzielność dochodowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule scharakteryzowano problematykę samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. W szczególności omówiono tę samodzielność w sferze wydatków. Przedstawiono podstawowe wskaźniki finansowe charakteryzujące samodzielność dochodową poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego w Polsce. Analizą objęto lata 2000-2009, w których wystąpiły istotne zmiany w systemie zasilania finansowego JST. W rezultacie wskazano na główne czynniki, które w latach 2000-2009 wpływały na stopień samodzielności dochodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper characterizes the financial independence of the local government units in Poland. The article especially presents the financial independence in the field of revenues. There are shown some financial indicators which characterised the independence between 2000 and 2009. There were some crucial changes in the system of local governments' revenues in that period. As a result there are pointed the main issues which determined the level of the financial independence of the local government units in Poland in the field of revenues between 2000 and 2009.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Budżety jednostek samorządu terytorialnego, Główny Urząd Statystyczny, Departament Finansów, Warszawa 2010, maszynopis powielony.
 • Bury A., Dochody własne i ich znaczenia dla dochodów i wydatków samorządowych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki w Łodzi, Łódź 2005.
 • Denek E., Płaszczyzny rozpatrywania samodzielności samorządu terytorialnego, [w:] E. Denek (red.), Samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu nr 7, AE, Poznań 2001.
 • Drwiłło A., Gliniecka J., Finanse gmin, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995.
 • Jastrzębska M., Samodzielność ekonomiczna i finansowa jednostek samorządu terytorialnego, "Ekonomia" 2004, nr 13.
 • Kańduła S., Samodzielność finansowa samorządu gminnego w Polsce po 1993 roku, AE, Poznań 2003.
 • Kornberger-Sokołowska E., Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w aktualnym systemie prawnym w Polsce, "Studia Iuridica" 2001, T. 39.
 • Kosek-Wojnar M., Problem samodzielności finansowej jednostek samorządu finansowego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2004, nr 2.
 • Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Na-ukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Kożuch A.J., Analiza finansowa budżetu gminy jako narzędzie oceny efektywności gospodarowania środkami finansowymi, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, "Roczniki Na-ukowe" 2007, T. VIII, Z. 4.
 • Markowska-Bzducha E., Finanse samorządowe w Polsce w aspekcie możliwości absorpcji funduszy unijnych, [w:] D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, T. II, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin 2006.
 • Misterek W., Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2008.
 • Patrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, AE, Wrocław 2004.
 • Piotrowska-Marczak K., Finanse lokalne w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Piotrowska-Marczak K., Problemy samodzielności finansowej samorządów lokalnych w świetle reformy, [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy, T. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998.
 • Piotrowska-Marczak K., Warunki równowagi finansów publicznych, Informacja nr 1073, Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 2004.
 • Regulski J., Granice kontroli i nadzoru samorządności, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2010, nr 22.
 • Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za lata 2000-2009, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • Surówka K., Kierunki zmian systemu zasilania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2004, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171377357
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.