PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 172 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw | 351-364
Tytuł artykułu

Próba oceny wiarygodności diagnostycznej bankowych metod badania kondycji finansowej przedsiębiorstw

Autorzy
Warianty tytułu
An Attempt to Assess Reliability of Bank Diagnostic Methods to Examining Financial Standing of Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano krytyczny przegląd metod oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, z punktu widzenia ich wiarygodności diagnostycznej, stosowanych przez pięć wybranych banków. Wykazano słabości metodyczne i niekonsekwencje terminologiczne kryteriów oceny kondycji finansowej wykorzystywanych przez te banki, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branżowej badanej firmy oraz skali i progów, a także relacji klasyfikacji ilościowej i jakościowej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy. Potwierdzono tezę, że rozpatrywane metody stanowią najczęściej kompilację (a w skrajnych przypadkach nawet przejawy bezkrytycznego naśladownictwa) założeń wykorzystywanych przez inne banki. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents a critical review of methods for assessing the financial standing of an enterprise, in terms of their diagnostic reliability, used by five selected banks. It shows methodological weaknesses and inconsistencies in terminology of criteria for assessing the financial standing, used by the banks, with a particular emphasis on industry specifics of an enterprise, and the scale and the thresholds, as well as the classification of the quantitative and qualitative assessment of economic and financial situation of the enterprise. A thesis has been confirmed that the analyzed methods are mostly a compilation (and in extreme cases, symptoms of uncritical imitation) of assumptions used in assessing creditworthiness by other banks. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Capiga M., Działalność kredytowa monetarnych instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2006.
 • Dudycz T., Skoczylas W., Sektorowe wskaźniki finansowe. Ocena sytuacji finansowej sektorów w roku 2008, "Rachunkowość" 2010, nr 5.
 • Gołębiowski G., Skuteczność bankowego systemu punktowej oceny przedsiębiorstw oraz stosowanych norm, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1042, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004.
 • Janas A., Bankowe metody analizy zdolności kredytowej jako czynnik wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Aspekt międzynarodowy, sektorowy, regionalny i lokalny, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005.
 • Kaczmarek W., Próba krytyki syntetycznej metody oceny sytuacji finansowej firmy na przykładzie modelu stosowanego przez jeden z polskich banków, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 618, Wydawnictwo AE, Kraków 2003.
 • Kitowski J., Analiza finansowa firm, Wydawnictwo Filii UMCS, Rzeszów 1997.
 • Kitowski J., Metodyczne aspekty kryteriów bankowej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo UE, Wrocław (w druku).
 • Kitowski J., Próba weryfikacji wiarygodności diagnostycznej narzędzi analizy ekonomicznej (w świetle krajowej literatury przedmiotu), [w:] Współczesne problemy analizy ekonomicznej, red. R. Boro-wiecki, A. Jaki, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2010.
 • Kowalak R., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2003.
 • Kowalak R., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w badaniu zagrożenia upadłością, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008.
 • Lichota W., Metody wczesnego ostrzegania o zmianach sytuacji finansowej przedsiębiorstw, "Wiadomości Statystyczne" 2009, nr 10.
 • Nowak M., Ocena zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego. Poradnik bankowca, Wydawnictwo BODiE. Poznań 2002.
 • Różański J., Ewolucja metod bankowej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa w nowoczesnej gospodarce rynkowej, "Przegląd Organizacji" 2001, nr 10.
 • Ryżewska S., Bankowa analiza przedsiębiorstwa na potrzeby oceny ryzyka kredytowego, Twigger, Warszawa 2002.
 • Wiatr M.S., Systemowe aspekty badania zdolności kredytowej (na przykładzie Powszechnego Banku Kredytowego S.A. w Warszawie), "Bank i Kredyt" 1994, nr 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171377291
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.