PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 173 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne | 486-496
Tytuł artykułu

Ewaluacja zadań oświatowych na przykładzie szkół podstawowych miasta na prawach powiatu

Warianty tytułu
Evaluation of the Educational Tasks on the Example of Primary Schools of a City
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie, czy występują istotne powiązania między poziomem wydatków na zadania oświatowe a efektami realizacji tych zadań. Przeprowadzona analiza literatury pozwala stwierdzić, że pomiar efektów realizacji zadań oświatowych na potrzeby ewaluacji powinien dotyczyć głównie wyników kształcenia. Przeprowadzone dotąd badania dotyczące powiązania kwestii ekonomicznych związanych z realizacją zadań oświatowych (głównie finansowania) z efektami finansowania prowadzone były jako porównawcze pomiędzy jednostkami samorządowymi tego samego typu. Badania przeprowadzone przez autora wskazują na brak zależności między wynikiem egzaminu szóstoklasisty a wysokością wydatków osobowych szkół podstawowych.(abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to determine whether there are important links between the level of expenditure on educational tasks and the effects of these tasks. The analysis of literature shows that measuring the outcomes of educational tasks for the evaluation should primarily affect learning outcomes. Carried out to date research on the relationship of economic (mainly finance) issues related to the implementation of educational tasks with the effects of the financing was conducted as comparative between the local government units of the same type. Research conducted by the author indicated no relationship between examination results and the amount of salaries in primary schools (as the most substantively important and in terms of the amount of the expenditure of primary schools). Księga1.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bański J., Kowalski M., Śleszyński P., Zarys problemów związanych z uwarunkowaniami zróżnicowań przestrzennych wyników sprawdzianu dla uczniów szkół podstawowych w 2002 r., Polska Akademia Nauk - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa 2002.
 • Dzierzgowska I., Bednarek K., Dzierzgowski S., Mierzenie jakości pracy szkół ponadgimnazjalnych, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2002.
 • Grimard J., Page L., Towards program evaluation in archives, "Archival Science" 2004, no. 4, Springer, 2005.
 • Herczyński J., Herbst M., Pierwsza odsłona. Społeczne i terytorialne zróżnicowanie wyników spraw-dzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonych wiosną 2002 roku, Fundacja "Klub Obywatelski", Warszawa 2002.
 • Korporowicz L., Analiza dotychczasowych doświadczeń z zakresu ewaluacji funduszy strukturalnych w Polsce i opracowanie metodologii przeprowadzania oceny szacunkowej wstępnego projektu NPR 2007-2013, Warszawa 2005.
 • Michalak J., Pomiar dokonań - od wyniku finansowego do Balanced Scorecard, Difin, Warszawa 2008.
 • Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2007/2008, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008.
 • Pan D., Rudo Z.H., Schneider C.L., Smith-Hansen L., Examination of Resource Allocation in Education: Connecting Spending to Student Performance, Research report, Southwest Educational Development Laboratory, Austin 2003.
 • Patton M.Q., Qualitative Research & Evaluation Methods, Sage Publications, Thousand Oaks-London 2002.
 • Pulta-Olearnik M., Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego, PWE, Warszawa 2006.
 • Rossi P., Freeman H., Lipsey M., Evaluation. A Systematic Approach, Sage, 2004.
 • Simons R., Performance Measurement & Control Systems for Implementing Strategy, Prentice Hall, Upper Saddle River 2000.
 • Strąk T., Public service value jako miernik skuteczności i efektywności realizacji zadań publicznych, [w:] J. Głuchowski (red.), Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 • Swianiewicz P., Herbst M., Marchlewski W., Diagnoza systemu finansowania i realizowania zadań oświatowych na obszarach wiejskich, http://www.euroreg.uw.edu.pl/index.php/pl/dokumenty/doc_download/15-mherbst-diagnoza-systemu-finansowania-i-realizowania-zada-owiatowych-.html.
 • Śleszyński P., Ekonomiczne uwarunkowania wyników sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonych w latach 2002-2004, Polska Akademia Nauk - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa 2004.
 • Weiss C.H., Evaluation - Methods for Studying Programs and Policies, Prentice Hall, Upper Saddle River 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171377211
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.