PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 172 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw | 172-183
Tytuł artykułu

Efektywność inwestycji w aktywa bieżące w instytucjach nie nastawionych na zysk

Warianty tytułu
Effectiveness of Investments in Current Assets in Non-Profit Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem tego artykułu jest rozważenie, w jaki sposób inwestycje w kapitał pracujący netto wpływają na ekonomiczną efektywność organizacji non profit, wyrażoną jako suma zdyskontowanych przyszłych wolnych przepływów pieniężnych. Organizacje te, wybierając poziom zaangażowania zasobów w kapitał pracujący netto, wybierają zarówno pomiędzy oczekiwanymi poziomami korzyści dla darczyńców finansujących cele organizacji, jak i pomiędzy określonymi poziomami zagrożenia osiągnięcia oczekiwanych wyników (rezultaty poziomów ryzyka towarzyszących tym wyborom). Rozważaniom poddano relację między ryzykiem towarzyszącym oczekiwanym korzyściom dla darczyńców, wynikającą z wyboru strategii inwestowania w aktywa bieżące, oraz wynikającymi z tego zmianami w ryzyku reprezentowanych przez stopę kosztu kapitału finansującego przedsięwzięcia tego typu organizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to discuss how the investments in net working capital influence the economic efficiency of non-profit organization. Such an organization choosing the level of involvement of sources in net working capital chooses both among the expected levels of benefits for the donors financing the aims of the organization and among specific levels of threats of expected results achievement (the results of risk levels accompanying these choices). The paper shows the relation between the risk which accompanies the expected benefits of donors resulting from the choice of strategy of investment in current assets and resulting from it changes in risk represented by the cost rate of capital which finances the undertakings of such organizations. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Baumol W.J., The transactions demand for cash: An inventory theoretic approach, ,,Quarterly Journal of Economics" 1952, no. 66.
 • Beck S.E., Stockman D.R., Money as real options in a cash-in-advance economy, ,,Economics Letters" 2005, vol. 87.
 • Beranek W., Analysis for Financial Decisions, R.D. Irwin, Homewood 1963.
 • Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2007 r., GUS, Warszawa 2008.
 • Blazek J., Nonprofit Financial Planning, Wiley, New York 2008.
 • Bougheas S., Mateut S., Mizen, P., Corporate trade credit and inventories: New evidence of a trade-off from accounts payable and receivable, ,,Journal of Banking & Finance" 2009, vol. 33, no. 2.
 • Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.
 • Cote J.M., Latham C.K., The merchandising ratio: a comprehensive measure of working capital stra- tegy, ,,Issues in Accounting Education" 1999, vol. 14, no. 2.
 • Emery G.W., Positive Theories of Trade Credit, ,,Advances in Working Capital Management", JAI Press, 1988, vol. 1.
 • Fabozzi F.J., Investment Management, Prentice Hall, Upper Saddle River 1999.
 • Gallinger G., Ifflander A.J., Monitoring Accounts Receivable Using Variance Analysis Financial Management, 1986.
 • Graber P.J., Assets, ,,The Accounting Review" 1948, vol. 23, no. 1.
 • Graham J.E., Firm Value and Optimal Level of Liquidity, Garland, New York 2001.
 • Hawawini G., Viallet C., Finanse menedżerskie, PWE, Warszawa 2007.
 • Hill N.C., Sartoris W.L., Short-Term Financial Management: Text and Cases, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1995.
 • Holmstrom B., Tirole J., LAPM: a liquidity-based asset pricing model, ,,Journal of Finance" 2001, vol. 56.
 • Khoury N.T., Smith K.V., MacKay P.I., Comparing working capital practices in Canada, the United States and Australia, ,,Revue Canadienne des Sciences de l'Administration" 1999, vol. 16, no. 1.
 • Kim Y.H., Atkins J.C., Evaluating investments in accounts receivable: A wealth maximizing frame- work, ,,Journal of Finance" 1978, vol. 33, no. 2.
 • Kim C-S., Mauer D.C., Sherman A.E., The determinants of corporate liquidity: Theory and evidence, ,,Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1998, vol. 33, no. 3.
 • Lee C.F., Finnerty J.E., Corporate Finance: Theory, Method and Applications, HBJ, Orlando 1990.
 • Levy H., Gunthorpe D., Introduction do investments, South-Western College Publishing, Cincinnati 1999.
 • Lofthouse S., Investment Management, Wiley, Chichester 2005.
 • Lyn E.O., Papaioannou G.J., Liquidity and the Financing Policy of the Firm: an Empirical Test, Advances in Capital Management, vol. 3, London 1996.
 • Martin J.D. i in., Basic Financial Management, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1991.
 • Merton R.C, Perold A.F., Theory of risk capital in financial firms, [w:] D.H. Chew (ed.), The New Corporate Finance. Where Theory Meets Practice, McGraw-Hill, Boston 1999.
 • Michalski G., Leksykon zarządzania finansami, C.H. Beck, Warszawa 2004a.
 • Michalski G., Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, CeDeWu, Warszawa 2004b.
 • Michalski G., Planning optimal from the firm value creation perspective. Levels of operating cash investments, ,,Romanian Journal of Economic Forecasting" 2010, no. 13 (1).
 • Miller M.H., Orr D., A model of the demand for money by firms, ,,Quarterly Journal of Economics" 1966, no. 80.
 • Miller T.W., Stone B.K., The value of short-term cash flow forecasting systems, ,,Advances in Working Capital Management", JAI Press Inc., London 1996, vol. 3.
 • Mueller F.W., Corporate working capital and liquidity, ,,The Journal of Business of the University of Chicago" 1953, vol. 26, no. 3.
 • Myers S.C., Rajan R.G., The paradox of liquidity, ,,Quarterly Journal of Economics" Cambridge 1998, vol. 113, no. 3.
 • Opler T., Stulz R., Williamson R., The determinants and implications of corporate cash holdings, ,,Journal of Financial Economics" 1999, vol. 52, no. 1.
 • Orlicky J., Material Requirements Planning, McGraw-Hill, New York 1975.
 • Parrino R., Kidwell D.S., Fundamentals of Corporate Finance, Wiley, New York 2008.
 • Peterson R., Silver E.A., Decision Systems for Inventory Management and Production Planning, Wiley, New York 1979.
 • Plossl G.W., Production and Inventory Control, Principles and Techniques, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1985.
 • Poteshman A., Parrino R., Weisbach M., Measuring investment distortions when risk-averse managers decide whether to undertake risky project, ,,Financial Management" 2005, vol. 34.
 • Ralser T., ROI for Nonprofits, Wiley, New York, 2007.
 • Raymond S.U., Nonprofit Finance for Hard Times, Wiley, New York, 2010.
 • Reilly F.K., Investments, The Dryden Press, Fort Worth 1992.
 • Rutkowski A., Podejście inwestycyjne przy udzielaniu kredytu kupieckiego, ,,Rachunkowość" 2000, nr 1.
 • Stone B.K., The Use of Forecasts and Smoothing in Control - Limit Models for Cash Management, ,,Financial Management" 1972.
 • Tobin J., Liquidity preference as behavior toward risk, ,,Review of Economic Studies" 1958, no. 25.
 • Wędzki D., Teoria zintegrowanego zarządzania kredytem handlowym w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe, Monografie nr 141, Wydawnictwo AE, Kraków 2000.
 • Wędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Wojciechowska U., Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki. Aspekty mikroekonomiczne i makroekonomiczne, SGH, Warszawa 2001.
 • Zietlow J., Hankin J.A., Seidner A.G., Financial Management for Nonprofit Organizations, Wiley, NewYork 2007.
 • Zietlow J., Nonprofit financial objectives and financial responses to a tough economy, ,,Journal of Corporate Treasury Management" 2010, vol. 3, no. 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171376937
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.