PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 174 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy | 197-205
Tytuł artykułu

Wpływ nowych rozwiązań technologicznych na funkcjonowanie rynków papierów wartościowych - zarys problemu

Warianty tytułu
Effect of New Technological Solutions for the Functioning of Securities Markets - Outline of the Problem
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niewątpliwie jednym z głównych czynników zmieniających obraz współczesnego świata jest postęp naukowo-techniczny. Postęp ten odegrał również ogromną rolę w kształtowaniu zasad funkcjonowania rynku finansowego, w tym rynku papierów wartościowych. Skutki wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych można rozpatrywać z punktu widzenia korzyści, do jakich należy wzrost płynności rynków papierów wartościowych, niższe koszty funkcjonowania i inwestowania, możliwość inwestycji w skali globalnej, większa przejrzystość rynku. Poza korzyściami, postęp naukowo-techniczny przyczynił się do pogłębienia zjawisk negatywnych, głównie związanych z większym zagrożeniem kryzysami finansowymi oraz rozprzestrzenianiem się tych zjawisk w skali globalnej.(abstrakt oryginalny)
EN
Undoubtedly, one of the main factors changing the image of the modern world is a scientific and technical progress. This progress has also played a huge role in shaping the rules for the functioning of financial markets, including the securities market. The effects of the introduction of new technological solutions can be seen from the perspective of benefits which include an increase of liquidity of securities markets, lower operating costs, an opportunity to invest on a global scale, greater market transparency. In addition to the benefits, scientific progress has contributed to the deepening of negative phenomena, mainly related to the greater threat of financial crises and the spread of these phenomena on a global scale.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Boisvert S., Gaa Ch., Innovation and competition in Canadian equity markets, "Bank of Canada Review" 2001, Summer.
 • De Long J.B., Shleifer A.H. Summers L., Waldmann R.J., Noise trader risk in financial markets, "Journal of Political Economy" 1990, August.
 • De Long J.B., Shleifer A.H. Summers L., Waldmann R.J., The survival of noise trades in financial markets, "Journal of Business" 1991, vol. 64, no. 1.
 • Granice konkurencji, Grupa Lizbońska, Poltext, Warszawa 1996.
 • Jajuga K., Czy ukształtuje się nowy pradygmat finansów?, [w:] W. Frąckowiak, J. Szambelańczyk (red.), Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 • Kachniewski M., Rynki finansowe w Unii Europejskiej - dalsza integracja czy dezintegracja?, [w:] Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej do A do Z, "Bank i Kredyt" 2007, listopad- -grudzień.
 • Kowalak T., Integracja rynków kapitałowych w Unii Europejskiej, Twigger, Warszawa 2006.
 • Kryzys na rynkach finansowych. Wyzwania stojące przed spółkami, Raport PricewaterhouseCoopers, marzec 2009.
 • Kulpaka P., Giełdy w gospodarce, PWE, Warszawa 2007.
 • Liberska B. (red.), Globalizacja: mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa 2002.
 • Nacewski J., Zabielski K., Globalny rynek finansowy, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2007.
 • Różyński P., Maszyny przejmują parkiet, "Gazeta Prawna" 2010, 21 maja.
 • Rymarczyk J. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2010.
 • Sławiński A., Rynki finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Stoll H.R., Future of securities markets: Competition or consolidation?, "Financial Analysts Journal" 2008, vol. 64, Charlottesville.
 • www.world-exchange.com.
 • Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171376913
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.