PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 173 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne | 362-372
Tytuł artykułu

W sprawie klasyfikacji podatków majątkowych - podstawowego potencjału dochodowego samorządu terytorialnego

Autorzy
Warianty tytułu
On the Classification of Taxes on Property - the Basic Income Potential of Local Selfgovernment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu są zagadnienia klasyfikacji podatków majątkowych. Uznano, iż kryteria klasyfikacji podatków majątkowych powinny odwoływać się do trwałych oraz łatwych do zidentyfikowania cech. W rezultacie wykorzystano następujące kryteria: ekonomiczny proces powstawania i użytkowania dochodu (przedmiotowe), jednoznaczną konkretyzację przedmiotu opodatkowania (ekonomiczne), związek pomiędzy normatywnie określonymi elementami techniki opodatkowania a rzeczywistym stanem (związek pomiędzy obciążeniem formalnym i materialnym), zakres terytorialny podatków (miejsca przeznaczenia środków pochodzących z podatków). Dzięki nim możliwe jest uporządkowanie materii podatków majątkowych oraz zidentyfikowanie ich cech, co może stanowić wkład do dyskusji nad kształtem reformy systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this article are the issues related to the classification of taxes on property. It was recognized that the classification criteria of taxes on property should refer to durable and easily identifiable features. As a result the following criteria were used: the economic process of generation and use of income (subject criteria), explicit determination of the subject of taxation (economic criteria), the relation between the taxation technique elements defined by the regulations and the factual condition (the relation between the formal and material burden), the territorial scope of taxes. Thanks to them it is possible to organize the issues of taxes on property and to identify their features which can constitute a contribution to the discussion on the shape of the reform of the system of taxation on property in Poland.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Atkinson A.B., Optimal taxation and the direct versus indirect tax controversy, "Canadian Journal of Economics" 1997, vol. 10.
 • Dalton H., Zasady skarbowości, Wydawnictwo K. Rutskiego, Łódź 1948.
 • Dolata S., Podstawy wiedzy o podatkach i polskim systemie podatkowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1999.
 • Dowgier R., Etel L., Kurzynka T., Liszewski G., Reforma podatków majątkowych, Kontrowersje podatkowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004.
 • Fedorowicz Z., Podstawy teorii finansów, Poltext, Warszawa 1997.
 • Gajl N., Modele podatkowe. Podatki majątkowe, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996a.
 • Gajl N., Modele podatkowe. Podatki lokalne, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996b.
 • Grądalski F., Wstęp do teorii opodatkowania, SGH, Warszawa 2003.
 • Grądalski F., System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania, SGH, Warszawa 2006.
 • Hanusz A., Podatki samorządowe. Przepisy i komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1995.
 • Ickiewicz J., Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 1998.
 • Kolanowska-Kowalska B., Polityka fiskalna, [w:] B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), System finansowy w Polsce, T. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Kuzińska H., Rola podatków pośrednich w Polsce, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2002.
 • Litwińczuk H., Prawo podatkowe podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo "KiK" Konieczny i Kru-szewski s.c., Warszawa 1996.
 • Mastalski R., Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • Modzelewski W. (red.), Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego, Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., Warszawa 2003.
 • Olchowicz I. (red.), VAT w działalności gospodarczej, Difin, Warszawa 2010.
 • Ostaszewski J., Fedorowicz Z., Kierczyński T., Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce, Difin, Warszawa 2004.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Podstawka M., System podatkowy w rolnictwie, SGGW, Warszawa 2000.
 • Ruśkowski E., Reforma dochodów JST a reforma systemu podatkowego w Polsce, [w:] A. Pomorska (red.), Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, UMCS, Lublin 2003.
 • Szczęsny W., Wydajność fiskalna przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 1999.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, DzU 2010 nr 80, poz. 526 ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171376841
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.