PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 172 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw | 122-138
Tytuł artykułu

Wartościowanie bezpieczeństwa energetycznego w ocenie ekonomicznej efektywności inwestycji w sektorze energetycznym - wyiki badania pierwotnego metodą wyceny warunkowej

Autorzy
Warianty tytułu
Valuation of Energy Security in Economic Effectiveness Evaluation of Investments in Energy Sector - the Results of Primary Survey Using Contingent Valuation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy sposobu ujmowania kosztów bezpieczeństwa energetycznego w ramach oceny ekonomicznej efektywności inwestycji w sektorze energetycznym. Zaprezentowano wyniki badań literaturowych dotyczących wartości VOLL (value of lost load) jako wyceny kosztów zakłóceń oraz przerw w dostawach energii spowodowanych niedoskonałościami rynku produkcji oraz przesyłu i dystrybucji energii. Wskazano czynniki determinujące VOLL jako pomoc przy przeprowadzaniu badań pierwotnych. Przedstawiono wyniki autorskiego badania pierwotnego metodą wyceny warunkowej dla Polski oraz przetestowano jego poprawność. Wskazano procedurę zaadaptowania badania do oceny ekonomicznej efektywności inwestycji w sektorze energetycznym. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper refers to the way of presenting the costs of energy supply security in the assessment of economic effectiveness of energy projects. The results of literature survey of the value of lost load (VOLL) as monetary expression for the costs associated with inter- or disruptions of electricity supply as a result of production, transmission or distribution failures are presented. Factors determining VOLL are identified in the case of conducting primary surveys. The results of the author's primary contingent valuation survey with the validity tests are shown. The procedure to adapt the survey to assess the economic efficiency of specific investments in the energy sector is provided. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Ajodhia, V., Regulating Beyond Price - Integrated Price-Quality Regulation for Electricity Distribution Networks, PhD-thesis, Delft University, 2006.
 • Dickie M., Fisher A., Gerking S., Market transactions and hypothetical demand data: A comparative study, ,,Journal of the American Statistical Association" 1987, vol. 82, no. 397.
 • Energy price volatility: trends and consequences, IEA, Paris 2001.
 • Ferguson G.A., Takane Y., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, PWN, Warszawa 1999.
 • Hunt A.S.P., Markandya A., Final Report on Work Package 3: The Externalities of Energy Insecurity: ExternE-Pol Research Project for European Commission, 2004.
 • Hunt A.S.P., Markandya A., Arnold S., Cost Assessment of Sustainable Energy Systems (CASES): WP5 Report (1) on National and EU level estimates of energy supply externalities, EC, November 2007.
 • Ligus (Baron) M., Techniki pomiaru preferencji w analizie kosztów-korzyści projektów środowiskowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1042. Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, t. I, AE, Wrocław 2004.
 • Ligus M., Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii. Analiza kosztów i korzyści, Wydawnic-twa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2010.
 • Ligus M., Ocena ekonomicznej efektywności projektów publicznych - metodyka LMST szacowania wartości kosztów i korzyści, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 546, Finanse 2009 - Teoria i praktyka. Finanse publiczne I, Szczecin 2009.
 • Ligus M., Koszty i korzyści społeczne w ocenie ekonomicznej efektywności gospodarowania energią na poziomie lokalnym, materiały konferencyjne "Efektywność źródłem bogactwa narodów", Politechnika Wrocławska, Piechowice 17-20 stycznia 2010 (w druku).
 • Ligus M., Zastosowanie metody wyceny warunkowej (Contingent Valuation Mehtod) w wycenie środowiska przyrodniczego - sposoby zadawania pytania wyceniającego, "Ekonomia i Śro-dowisko" 2008, nr 1(33).
 • Lockwood B., Energy Security, unpublished report from the ExternE Core Project (1996-1997) for European Commission DGXII, 1997.
 • Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Fundusze strukturalne, Fundusz Spójności oraz Instrument Przedakcesyjny, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, raport końcowy 16.06.2008.
 • World Economic Outlook Database, International Monetary Fund, Washington DC, April 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171376797
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.