PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 172 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw | 92-101
Tytuł artykułu

Międzynarodowe uwarunkowania branżowe jako źródło ryzyka w przedsiębiorstwie górniczym

Warianty tytułu
International Trade Conditions as a Source of Risk in a Mining Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto problem źródeł ryzyka, tkwiących w otoczeniu branżowym przedsiębiorstwa. W części teoretycznej dokonano segmentacji otoczenia i przedstawiono źródła ryzyka generowane przez otoczenie dalsze i bliższe. W części praktycznej odniesiono się do specyfiki polskich przedsiębiorstw górniczych. Za najważniejsze branżowe źródła ryzyka uznano w tym przypadku sytuację na światowym rynku węgla kamiennego oraz uwarunkowania środowiskowe i technologiczne, obejmujące m.in. regulacje dotyczące ograniczenia emisji dwutlenku węgla i odnoszące się do zastosowania technologii redukujących tę emisję. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper the enterprise's environment as a source of risk is analyzed. In the theoretical part an environment has been segmented and risk sources generated by each of the segments have been described. The practical part refers to Polish mining enterprises and their specificity. The most important in the mining industry are ecological and technological risk sources, especially regulations for reducing carbon dioxide emissions and innovations leading to the reduction of this emission. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 • Ball D.A., McCulloch W.H., International Business. Introduction and Essentials, Homewood, Boston 1990.
 • Bratnicki M., Zaproszenie do medytacji o granicach przedsiębiorstwa, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmiana, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 851, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2001.
 • Drucker P., Zarządzanie w czasach burzliwych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1995.
 • Dubliński J., Stańczyk K., Podziemne zgazowanie węgla - doświadczenia światowe i eksperymenty prowadzone w KD Barbara, [w:] J. Kicki i in. (red.), Szkoła eksploatacji podziemnej, IGSMiE PAN, Kraków 2010.
 • Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2002.
 • Gościński J., Zarys teorii sterowania ekonomicznego, PWN, Warszawa 1977.
 • Leading Options for the Capture of CO2 Emissions at Power Stations, EA GHG, IEA Greenhouse Gas R&D Programme, Report Nr PH3/14, 2000.
 • Lorenz U., Grudziński Z., Międzynarodowe rynki węgla kamiennego energetycznego, Studia, Rozprawy, Monografie, Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2009.
 • Malko J., Wojciechowski H., Polityka Unii Europejskiej w zakresie rozwoju energetyki zero-emisyjnej, [w:] Uwarunkowania wdrożenia zero-emisyjnych technologii węglowych w energetyce, red. M. Ściążko, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze 2007.
 • Osiatyński L., Problem kwantyfikacji ryzyk w handlu zagranicznym, cz. I, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1963, nr 1.
 • Pieńkowski L., Reaktory jądrowe typu HTR jako skondensowane źródło ciepła. W stronę synergii węglowo-jądrowej, [w:] J. Kicki i in. (red.), Szkoła eksploatacji podziemnej, IGSMiE PAN, Kraków 2010.
 • Ściążko M., Chmielniak T., Zero-emisyjny kompleks energio-chemiczny - unikalny przykład działania proekologicznego wykorzystującego węgiel kamienny, [w:] J. Kicki i in. (red.), Szkoła eksploatacji podziemnej, IGSMiE PAN, Kraków 2010.
 • Ściążko M., Dreszer K., Chmielniak T., Skutki techniczno-ekonomiczne usuwania i składowania dwu- tlenku węgla dla wytwarzania energii elektrycznej, [w:] Uwarunkowania wdrożenia zero-emisyjnych technologii węglowych w energetyce, red. M. Ściążko, IChPW, Zabrze 2007.
 • Ściążko M., Zuwała J., Uwarunkowania dla rozwoju i wdrażania technologii zero-emisyjnych w ener- getyce, [w:] Uwarunkowania wdrożenia zero-emisyjnych technologii węglowych w energetyce, red. M. Ściążko, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze 2007.
 • Taczanowski S., Wykorzystanie węgla w symbiozie z energią jądrową, [w:] J. Kicki i in. (red.), Szkoła eksploatacji podziemnej, IGSMiE PAN, Kraków 2010.
 • Zadora H., Gospodarowanie zasobami w zmiennych warunkach otoczenia. Zarys problematyki, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 13, Seria: Organizacja i Zarządzanie, Gliwice 2003.
 • Zorska A. (red.), Korporacje międzynarodowe w Polsce, Difin, Warszawa 2002.
 • Zielona Księga - Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii, Komisja Wspólnot Europejskich, KOM (2006) 105, Bruksela, 8.03.2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171376691
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.