PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 173 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne | 293-303
Tytuł artykułu

Wydatki podatkowe w Polsce i w innych wybranych państwach OECD

Warianty tytułu
Tax Expenditures in Poland and some OECD Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wydatki podatkowe są instrumentem, który władza publiczna wykorzystuje do osiągania celów gospodarczych i społecznych. Stanowią one alternatywę dla dedykowanych wydatków bezpośrednich. Zmniejszają one jednak transparentność systemu podatkowego, gdyż nie są przedmiotem takiej samej autoryzacji i kontroli jak wydatki bezpośrednie. W opracowaniu przedstawiono dylematy związane ze zdefiniowaniem wydatków podatkowych oraz standardu podatkowego, a także różne metody szacowania ich wartości. Ze względu na odmienne rozwiązania w tym zakresie przyjmowane przez poszczególne państwa wskazano ograniczenia w porównaniach międzynarodowych. Scharakteryzowano także liczbę oraz skutki finansowe wydatków podatkowych w wybranych państwach OECD, w tym w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
Tax expenditures are instruments used if a government decides to achieve some economic and social effects. From this perspective, they substitute governmental direct expenditures. However, they reduce the transparency of the tax system because they are not a subject of control like direct expenditures. This paper presents a problem related to different definitions of tax expenditures across countries. It describes the methods of tax expenditures evaluation and emphasizes differences among them. Regarding that, there are discussed difficulties in a comparison of tax expenditures. This follows a study of tax expenditures in some OECD countries including Poland and their fiscal implications. Księga1.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Best Practice Guidelines - Off Budget and Tax Expenditures, GOV/PGC/SBO(2004)6, OECD, 2004.
 • Bratić V., Tax expenditures: A theoretical review, "Financial Theory and Practice" 2006, vol. 30, no. 2.
 • Brixi H., Valenduc C., Swift Z.L., Tax Expenditures - Shedding Light on Government Spending through the Tax System. Lessons from Developed and Transition Economies, The World Bank, Washington, DC, 2003.
 • Feldstein M., Effects of taxes on economic behavior, "National Tax Journal" 2008, vol. 61, no. 1.
 • Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., http://www.mf.gov.pl.
 • Informacja o wynikach kontroli tworzenia prawa podatkowego w zakresie ulg i zwolnień podatkowych, Nr ewid. 31/2007/P06029/KBF, NIK, Warszawa 2007.
 • Kraan D.J., Off-budget and tax expenditures, "OECD Journal on Budgeting" 2004, vol. 4, no. 1.
 • Marczak J., Ewolucja dochodów budżetu Hiszpanii jako wyraz proefektywnościowych zmian podatkowych, [w:] S. Wieteska, M. Wypych (red.), W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Krystynie Piotrowskiej-Marczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 • Preferencje podatkowe w Polsce, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2010.
 • Roczne mierniki gospodarcze. Rachunki narodowe, GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/wskazniki_makroekon_PLK_HTML.htm (28.1.2011).
 • Schick A., Off-budget expenditure: An economic and political framework, "OECD Journal on Budge-ting" 2007, vol. 7, no. 3.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. Omówienie, Rada Ministrów, Warszawa 2010, http://www.mf.gov.pl.
 • Tax Expenditures in OECD Countries, OECD, Paris 2010.
 • Tax Expenditures Statement 2009, Australian Government, Canberra 2010.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, DzU 2005 nr 8, poz. 60 ze zm.
 • Whitehouse E., The tax treatment of funded pensions, "Social Protection Discussion Paper Series" 1999, no. 9910, The World Bank, Washington, DC.
 • Zarządzenie nr 62 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Mi-nisterstwu Finansów, "Monitor Polski" 2006 nr 32, poz. 351.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171376665
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.