PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 172 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw | 59-68
Tytuł artykułu

Polityka dywidendy w opinii menedżerów - wyniki studiów literaturowych

Warianty tytułu
Corporate Dividend Policy: the Views of Financial Managers - Results of Literature Studies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polityka dywidend od kilku dziesiątek lat wzbudza kontrowersje. Znane są wyniki badań wskazujące na pozytywny wpływ wypłaty dywidendy na sytuację finansową przedsiębiorstw, ale również takie, z których wynika jej niekorzystne oddziaływanie. Istnieje również teoria wskazująca na neutralny charakter polityki dywidend. Niespotykane są jednak tego typu badania w przedsiębiorstwach rolniczych. W artykule podjęto próbę specyfikacji czynników determinujących politykę dywidend będących konsekwencją poglądów (opinii) kierownictwa przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents an attempt factors determining dividend policy in the agricultural companies. The research hypothesis has been verified: reluctance to dividend payment is the primary factor which limits dividend payments in the companies. In the article an attempt is made to specify factors determining the dividend policy which are the consequence of views (opinions) of the management of enterprises. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Baker H.K., Farrelly G.E., Edelman R.B., A survey of management views on dividend policy, ,,Financial Management" 1985, vol. 14, no. 3.
 • Baker H.K., Powell G.E., How corporate managers view dividend policy, ,,Quarterly Journal of Business and Economics" 1999, vol. 38, no. 3.
 • Baker H.K., Powell G.E., Determinants of corporate dividend policy: A survey of NYSE firms, ,,Financial Practice and Education" 2000, vol. 10, no. 1.
 • Baker H.K., Powell G.E., Veit E.T., Revisiting Managerial Perspectives on Dividend Policy, ,,Journal of Economics and Finance" 2002, vol. 26, no. 3.
 • Baker H.K., Saadi S., Dutta S., Gandhi D., The perception of dividends by Canadian managers: new survey evidence, ,,International Journal of Managerial Finance" 2007, vol. 3, no. 1.
 • Black F., The dividend puzzle, ,,Journal of Portfolio Management" 1976, no. 2.
 • Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG-Press, Warszawa 1997.
 • Czakon W., Mity o badaniach jakościowych w naukach o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 9.
 • Dhanani A., Corporate dividend policy: The views of British financial managers, ,,Journal of Business Finance & Accounting" 2005, no. 32 (7, 8).
 • Duliniec A., Finansowanie przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 • Duraj A.N., Czynniki realizacji polityki wypłat dywidendy przez publiczne spółki akcyjne, Wydawnic-two Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 • D'Suoza J., Saxena A.K., Agency cost, market risk, investment opportunities and dividend policy - an international perspective, ,,Managerial Finance" 1999, vol. 25, no. 6.
 • Ehrbar A., EVA. Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, WIG-Press, Warszawa 2000.
 • Franc J., Struktura kapitału w procesie rozwoju przedsiębiorstw rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
 • Franc-Dąbrowska J., Ocena płynności finansowej przedsiębiorstw rolniczych, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2008a, nr 1(314).
 • Franc-Dąbrowska J., Jak kształtowano płynność szybką i natychmiastową w przedsiębiorstwach rolni- czych?, Zeszyty Naukowe SGGW nr 64, Warszawa 2008b.
 • Franc-Dąbrowska J., Czynniki realizacji polityki dywidend w przedsiębiorstwach rolniczych, Zeszyty Naukowe nr 549, Ekonomiczne problemy usług nr 39, Finanse 2009 - Teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw, Szczecin 2009a.
 • Franc-Dąbrowska J., Zysk zatrzymany a sytuacja finansowa przedsiębiorstw rolniczych, [w:] P. Szcze-pankowski (red.), Zarządzanie we współczesnych przedsiębiorstwach, t. II, Vizja Press & IT, Warszawa 2009b.
 • Franc-Dąbrowska J., Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarowania zyskiem w przedsiębiorstwach rolniczych, Rozprawy Naukowe i Monografie nr 365, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.
 • Lintner J., Distribution of Income of Corporations Among Dividends, Retained Earnings and Taxes, ,,American Economic Review" 1956, May.
 • McCluskey T., Evidence on Irish financial directors view's about dividends, ,,Qualitative Research in Accounting & Management" 2007, vol. 4, no. 2.
 • Modigliani F., Miller M.H., The cost of capital, corporation finance and the theory of investment, "The American Economic Review" 1958, no. 3.
 • Modigliani F., Miller M.H., Dividend policy, growth and the valuation of shares, ,,The Journal of Business" 1961, no. 4.
 • Sierpińska M., Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków 1999.
 • Sierpińska M., Zysk na kawałki, "Dziennik Polski", 15.05.2000.
 • Szablewski A., Dywidenda i wykup akcji, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2007, nr 2.
 • Wasilewski M., Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsię- biorstwach rolniczych, Rozprawy Naukowe i Monografie nr 288, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004.
 • Waślicki T., Podział zysku w spółkach kapitałowych, "Rachunkowość" 2006, nr 6.
 • Wędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Wrońska E., Teoria sygnalizacji dywidend w opinii menedżerów finansowych, [w:] J. Sobiech (red.), Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe nr 142, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171376647
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.