PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 173 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne | 242-250
Tytuł artykułu

Czynniki zewnętrzne wpływające na absorpcję środków unijnych przez agrobiznes w latach 2007-2013

Warianty tytułu
External Factors Influencing Adsorption of European Union Funds by Agribusiness between 2007 and 2013
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W perspektywie finansowej na lata 2007-2013 przyznano Polsce z budżetu UE znaczne środki finansowe na rozwój gospodarki, w tym również agrobiznesu. Na wykorzystanie tych środków wywierają wpływ czynniki zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Wśród tych pierwszych można wyodrębnić m.in. takie grupy czynników, jak: globalne, makroekonomiczne, instytucjonalne, finansowe i rynkowe. Ze względu na ograniczone ramy opracowania, spośród wymienionych grup czynników, przedmiotem rozważań w referacie będą dwie grupy, tj. czynniki globalne i makroekonomiczne. Absorpcja środków przyznanych Polsce z budżetu ogólnego UE na lata 2007-2013 pozwoliłaby na zmniejszenie dystansu w poziomie rozwoju naszej gospodarki, w tym również agrobiznesu, w stosunku do krajów piętnastki.(abstrakt oryginalny)
EN
In the financial perspective for 2007-2013 considerable funding has been allocated to Poland in the general budget of the European Union for the development of economy, including agribusiness. The utilization of these funds is influenced by several external and internal factors. Among the former ones, the key factors can be grouped into: global, institutional, macroeconomic, financial, and market-related. Because of limited length, the subject of consideration in the paper are two groups of external factors: global and macroeconomic factors. Proper and effective utilization of funds allocated to Poland in the general budget of the European Union for 2007-2013 should result in the reduction of the disparity in the level of economic development, especially of the agribusiness sector, between Poland and the EU 15 countries.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Adamowicz M., Zjawiska i procesy globalne a rozwój wsi i rolnictwa w Polsce, [w:] J. Wilkin (red.), Polska wieś 2025. Wizja rozwoju, Fundusz Współpracy, Warszawa 2005.
 • Annual Economic Report for 1997, "European Economy" 1998, no. 63, European Commission, Brussels.
 • Bocian A.F., Polityka gospodarcza. Wybrane elementy, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2002.
 • Czykier-Wierzba D., Finansowanie polityki regionalnej w Unii Europejskiej, Twigger, Warszawa 2003.
 • Czykier-Wierzba D., Wpływ modyfikacji polityki strukturalnej w Unii Europejskiej na wydatki z budżetu ogólnego w latach 2007-2013, "Wieś i Rolnictwo" 2007, nr 4.
 • Kowalski A., Zmiany w sektorze rolno-spożywczym po rozszerzeniu Unii Europejskiej, [w:] E. Kawecka--Wyrzykowska (red.), Polityki gospodarcze Unii Europejskiej, SGH, Warszawa 2009.
 • Kułyk P., Kur J., Uwarunkowania wsparcia sektora rolnego w warunkach globalizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 135, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010.
 • Latoszek E., Integracja europejska. Mechanizmy i wyzwania, KiW, Warszawa 2007.
 • Przygodzka R., Fiskalne instrumenty wspierania rozwoju rolnictwa - przyczyny stosowania, mechanizmy i skutki, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.
 • Rowiński J., Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 na tle wcześniejszych programów, współfinansowanych ze środków unijnych (analiza struktury programu), "Wieś i Rolnictwo" 2008, nr 3.
 • Rowiński J., Łysoń P., Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013, IERiGŻ, Raport nr 24, Warszawa 2006.
 • Sobiecki R., Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa, SGH, Warszawa 2007.
 • Szymański W., Globalizacja - wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa 2001.
 • Tomczak F., Od rolnictwa do agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolniczo-żywnościowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, SGH, Warszawa 2004.
 • Tomczak F., Ewolucja wspólnej polityki rolnej i strategia rozwoju rolnictwa polskiego, IERiGŻ - PIB, Zeszyt nr 125, Warszawa 2009a
 • Tomczak F., Zmiany i reformy WPR: konsekwencje dla rolnictwa i finansowania polityki rolnej, Zeszyt 126, IERiGŻ - PIB, Warszawa 2009b.
 • Woś A., Agrobiznes - makroekonomika, T. 1, Wydawnictwo KEY TEXT, Warszawa 1996.
 • Zegar J., Polityka rolna, [w:] A. Woś (red.), Encyklopedia powszechna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Rozporządzenie Rady nr 1250/2005 z 21 czerwca 2005 w sprawie finansowania Wspólnej Polityki Rolnej, DzUrz UE L 209 z 11 sierpnia 2005 roku.
 • Rozporządzenie Rady 1698/2005 z 20 września 2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich, DzUrz UE nr L 277 z 21 października 2005 roku.
 • Rozporządzenie Rady nr 1198/2006 z 27 lipca 2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego, DzUrz UE L 223 z 15 sierpnia 2006 roku.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171376605
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.