PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 173 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne | 144-156
Tytuł artykułu

Pomoc publiczna dla instytucji finansowych w warunkach kryzysu - założenia i realizacja

Warianty tytułu
State Aid Granted for the Financial Institutions in the Context of the Economic Crisis - Recommendations and Realization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w Unii Europejskiej z uwzględnieniem zasad stosowanych odnośnie do pomocy dla instytucji finansowych w czasie kryzysu. Analiza jakościowa pomocy publicznej udzielanej w państwach członkowskich została przeprowadzona na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie opracowania i wdrożenia pomocy państwa na rzecz banków. Natomiast dane statystyczne dla analizy ilościowej zostały zgromadzone na podstawie publikowanych przez Komisję raportów na temat pomocy państwa przyznanej przez państwa członkowskie.(abstrakt oryginalny)
EN
The global financial crisis which hit Europe two years ago was the greatest in its severity since the Great Depression and left a profound mark on the European economy. In order to assist Member States in taking urgent measures to preserve financial stability and to provide legal certainty, the Commission adopted several communications, setting out how it would apply the State aid rules to government measures aimed at supporting the banking sector in the context of the economic crisis. The primary rationale of this guidance was to ensure that emergency measures taken for the reasons of financial stability maintained a level playing field among financial institutions which received public support and those which did not, as well as among institutions located in different Member States.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Commission Staff Working Document - Facts and figures on State aid in the Member States, European Commission, Brussels 1.12.2010, SEC(2010) 1462 final.
 • Evans A., European community law of state aid, "Oxford European Community Law Series", Oxford University Press, Oxford-New York 1997.
 • Komisja Europejska, Sprawozdanie Komisji: Tabela wyników w dziedzinie pomocy państwa - Sprawozdanie na temat pomocy państwa przyznanej przez państwa członkowskie UE, Komisja Euro-pejska, Bruksela 7.12.2009, KOM(2009) 661, wersja ostateczna.
 • Komisja Europejska, Sprawozdanie Komisji - tabela wyników w dziedzinie pomocy państwa. Sprawo-zdanie na temat aktualnej sytuacji w dziedzinie pomocy w związku z kryzysem dla sektora finansowego, Komisja Europejska, Bruksela 27.05.2010, KOM(2010) 255, wersja ostateczna, 2010a.
 • Komisja Europejska, Sprawozdanie Komisji: tabela wyników w dziedzinie pomocy państwa - sprawo-zdanie na temat pomocy państwa przyznanej przez państwa członkowskie UE, Komisja Europejska, Bruksela 1.12.2010, KOM(2010) 701, wersja ostateczna, 2010b.
 • Komunikat bankowy - Zastosowanie zasad pomocy państwa do środków podjętych w odniesieniu do instytucji finansowych w kontekście obecnego, globalnego kryzysu finansowego (DzUrz UE C 270 z 25.10.2008).
 • Komunikat Komisji - Dokapitalizowanie instytucji finansowych w związku z obecnym kryzysem finansowym: ograniczenie pomocy do niezbędnego minimum oraz mechanizmy zabezpieczające przez nadmiernym zakłóceniem konkurencji (DzUrz UE C 10 z 15.1.2009).
 • Komunikat Komisji w sprawie postępowania z aktywami o obniżonej wartości we wspólnotowym sektorze bankowym (DzUrz UE C 72 z 26.3.2009).
 • Komunikat Komisji dotyczący przedłużenia okresu ważności Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (DzUrz C 156 z 09.07.2009).
 • Komunikat Komisji w sprawie przywrócenia rentowności i oceny środków restrukturyzacyjnych stosowanych w sektorze finansowym w dobie kryzysu zgodnie z regułami pomocy państwa (DzUrz UE C 195 z 19.8.2009).
 • Nicolaides P., Kekelekis M., Buyskes P., State aid policy in the european community. a guide for practitioners, "International Competition Law Series", Kluwer Law International, The Hague 2005.
 • Postuła I., Werner A., Prawo pomocy publicznej, LexisNexis, Warszawa 2008.
 • Samsel A., Kryzys pomocy? Pomoc państwa w sektorze bankowym w czasie kryzysu, [w:], Prawo i ekonomia konkurencji. Wybrane zagadnienia, red. B. Kurcz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 • Szpringer W., Równość konkurencji w gospodarce rynkowej. Aspekty instytucjonalne, Dom Wydawni-czy Elipsa, Warszawa 1996.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - wersja skonsolidowana (DzUrz UE C 83/47 z 30.03.2010).
 • Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (DzUrz UE C 244 z 1.10.2004).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171376443
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.