PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 173 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne | 90-100
Tytuł artykułu

Przegląd metod pomiaru efektywności w aspekcie zastosowania do oceny działalności podmiotów sektora publicznego

Warianty tytułu
A Review of the Efficiency Measurement Methods in the Aspect of the Assessment of the Public Sector Performance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problemu efektywności nie można rozpatrywać bez odniesienia się do sposobów jej mierzenia, gdyż tylko wtedy można zarządzać daną organizacją czy jakimiś obszarem jej działalności, kiedy możliwe jest zmierzenie i analizowanie procesów zachodzących na skutek tej działalności. Potrzeba poszukiwania i weryfikacji sposobów poprawy efektywności funkcjonowania podmiotów sektora publicznego jest w ostatnich latach coraz silniej akcentowana w literaturze, debacie naukowej i politycznej. W ramach niniejszego opracowania podjęto próbę zidentyfikowania metod szacowania efektywności w aspekcie specyfiki sektora publicznego.(abstrakt oryginalny)
EN
It is impossible to examine the problem of the efficiency without studying methods of measuring it because it is only possible to manage the given organization or some area of its activity when the assessment of this performance is possible. The need of seeking and verification of ways of the improvement in the efficiency of the public sector performance has been more and more stressed in the last years and it finds the wide reflection in the literature as well as in the scientific and political debate. In this study, in the aspect of the specificity of the public sector, an attempt to identify methods of the efficiency assessment is made.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Radomska
Bibliografia
 • Adamczyk J., Nitkiewicz T., Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 • Afonso A, Fernandes S., Efficiency of Local Government Spending: Evidence for the Lisbon Region, Department of Economics at the School of Economics and Management (ISEG), Technical University of Lisbon, Working Papers 2003/09.
 • Anandalingam G., Kulatilaka N.H., Decomposing production efficiency into technical, allocative, and structural components, "Journal of the Royal Statistical Association" 1987, Series A (General), vol. 150, no. 2.
 • Bikker J.A., Competition and Efficiency in Unified European Banking Market, Edward� � � � Elgar, Cheltenham, UK, &Northampton, MA, USA, 2004.
 • Bravo-Ureta B.E., Pinheiro A.E., Technical, economic, and allocative efficiency in peasant farming: Evidence from the Dominican Republic, "The Developing Economies" 1997, vol. XXXV, no. 1.
 • Cooper W.W., Seiford L.M., Tone K., Data Envelopment Analysis. A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software, Springer, New York 2007.
 • Data Envelopment Analysis: A technique for measuring the efficiency of government service delivery, Steering Committee for the Review of Commonwealth/State Service Provision 1997, AGPS, Canberra.
 • Duda J., Jeżowski A., Misiąg W., Nowak B., Szlachta J., Zaleski J., Mierzenie ilości i jakości usług publicznych jako element programu rozwoju instytucjonalnego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2004.
 • Farrell M., The measurement of productivity efficiency, "Journal of the Royal Statistics Society" 1957, Series A, vol. 120, no. 3, s. 253-290.
 • Guzik B., Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, UE, Poznań 2009.
 • Karbownik B., Kula G., Efektywność sektora publicznego na poziomie samorządu lokalnego, Materiały i Studia, z. 242, NBP, Warszawa 2009.
 • Kleer J. (red.), Sektor publiczny w Polsce i na świecie. Między upadkiem a rozkwitem, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2005.
 • Kondratowicz A., Próba oceny efektywności sektora publicznego, [w:] J. Kleer (red.), Sektor publiczny w Polsce i na świecie. Między upadkiem a rozkwitem, CeDeWu, Warszawa 2005.
 • Kosiedowski W., Efektywność regionalna i sposoby jej określania, [w:] W. Kosiedowski (red.), Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, Wydawnictwo Na-ukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 2001.
 • Kowalczyk L., Standardy usług publicznych a sprawność zarządzania, [w:] R. Brol (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1023, AE, Wrocław 2004.
 • Kozuń-Cieślak G., Mierzenie i ocena wyników działalności jednostek samorządu terytorialnego - koncepcja i metodologia, [w:] J. Sokołowski (red.), Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 39, T. 2, UE, Wrocław 2009.
 • Kozuń-Cieślak G., Mierzenie wyników aktywności sektora publicznego - podejście teoretyczne, Zeszyty Naukowe nr 500 "Ekonomiczne Problemy Usług nr 21", Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 • Lovell C.A.K., Production frontiers and productive efficiency, [w:] H. Fried, C.A.K. Lovell, S. Schmidt (red.), The Measurement of Productive Efficiency: Techniques and Applications, Oxford University Press, Oxford 1993.
 • Misiąg W., Mierzenie zadań publicznych jako podstawa planowania budżetowego, [w:] Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, T. I, UMCS, Lublin 2005.
 • Osiewalski J., Wróbel-Rotter R., Estymacja granicznych funkcji produkcji i wskaźników efektywności technicznej na podstawie danych przekrojowych, "Przegląd Statystyczny" 1999, nr 1, Warszawa.
 • Pawłowska M., Wpływ fuzji i przejęć na efektywność w sektorze banków komercyjnych w Polsce w latach 1997-2001, "Bank i Kredyt" 2003, nr 2.
 • Surówka K., Kosek-Wojnar M., Dylematy racjonalizacji wydatków publicznych jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, T. II, UMCS, Lublin 2005.
 • Wańkowicz W., Wskaźniki realizacji usług publicznych, Program Rozwoju Instytucjonalnego, MSWiA, Warszawa 2004.
 • Weiss W., Efektywność ekonomiczna a funkcjonowanie samorządów terytorialnych w teorii ekonomii, [w:] E. Sobczak (red.), Gospodarka lokalna i regionalregionalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 939, AE, Wrocław 2002.
 • Worthington A.C., Local government efficiency measurement, [w:] B.E. Dollery, N.A. Marshall, A.C. Worthington (red.), Reshaping Australian Local Government, University of New South Wales Press, Sydney 2003.
 • Worthington A.C., Dollery B., Efficiency Measurement in the Local Public Sector: Econometric and Mathematical Programming Frontier Techniques, School of Economics and Finance Discussion Papers and Working Papers Series 78, School of Economics and Finance, Queensland University of Technology 2000.
 • Zalewski A., Nowe zarządzanie publiczne jako instrument poprawy efektywności sektora publicznego, [w:] K. Krukowski (red.), Zarządzanie organizacjami publicznymi, UWM, Olsztyn 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171376403
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.