PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 174 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy | 76-85
Tytuł artykułu

Stan i perspektywy rozwoju rynku kapitałowego w Polsce

Warianty tytułu
State and Prospects of Capital Market Development in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rynek finansowy we współczesnej gospodarce odgrywa bardzo istotną rolę. Polega ona przede wszystkim na zagospodarowywaniu oszczędności, czyli zamianie ich w aktywa rzeczowe, co z kolei determinuje rozwój gospodarczy kraju. Od powstania współczesnego rynku finansowego w Polsce mija 20 lat. Jego podstawowym segmentem jest rynek kapitałowy będący przedmiotem niniejszego artykułu. Zasadniczym celem autora jest przedstawienie obecnego stanu rozwoju tego rynku oraz nakreślenie perspektyw jego rozwoju w najbliższych latach, gdyż po 20 latach od momentu powstania współczesnego rynku kapitałowego w Polsce warto się nad tymi zagadnieniami zastanowić.(abstrakt oryginalny)
EN
Financial market in modern economy plays an important role. It is based primarily on the conversion of savings in physical assets, which in turn determines the country's economic development. Twenty years have passed since the creation of the modern financial market in Poland. Its core activity is the capital market which is the subject of this article. Its essential purpose is to present the current state of development of this market and outline the prospects for its development in the coming years, because after 20 years of the existence of the modern capital market in Poland it is worth considering these issues.(original abstract)
Twórcy
  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Bibliografia
  • Derivatives, short selling, structured products, ETFs on the Warsaw Stock Exchange, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa, listopad 2010.
  • Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
  • Oljasz T., The Warsaw Stock Exchange's IPO Special Report, IntelliNews, Warszawa, listopad 2010.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okreso-wych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim, DzU 2009 Nr 33, poz. 259.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopusz-czonych do obrotu na tym rynku, DzU 2010 Nr 84, poz. 547.
  • Ustawa z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, DzU 2005 Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.
  • Ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, DzU 2005 Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.
  • Ustawa z 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, DzU 2005 Nr 183, poz. 1537 z późn. zm.
  • Ustawa z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, DzU 2006 Nr 157, poz. 1119 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171376079
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.