PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 174 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy | 26-40
Tytuł artykułu

Hossy i bessy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie a sytuacja finansowa branży maklerskiej

Warianty tytułu
Phases of Bull Market and Slump on the Warsaw Stock Exchange and the Situation of Brokerage Branch
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Hossy i bessy w zdecydowanej mierze wpływają na kondycję finansową branży maklerskiej. Najniższy wynik finansowy branża maklerska odnotowała w 2002 r. (pęknięcie bańki internetowej), gdy wypracowała średni zysk brutto na poziomie 30 mln zł. Kolejne lata charakteryzowały się coraz lepszymi wynikami finansowymi branży. Rok 2007, w którym hossa osiągnęła swoje apogeum, przyniósł branży blisko 2 mld zł zysku brutto. Nawet fala głębokiego kryzysu rozpoczętego w tym samym 2007 r. i kontynuowana w 2008 r. (WIG stracił 62,7%) nie doprowadziła do wystąpienia strat. Przeciwnie, zysk brutto chyba w najgorszym 2009 r. był dodatni i wysoki, zważywszy na okoliczności, ponad 1 mld zł. Niepokojące jest natomiast to, że wielokrotnie branża ponosiła głęboką stratę na działalności maklerskiej, a dodatni zysk brutto utrzymywała tylko dzięki działalności finansowej (lokowaniu wolnych środków klientów na depozytach w bankach).(abstrakt oryginalny)
EN
The phases of bull market and slump have been typical of the Polish Stock Exchange for the last 20 years. Those situations had significant influence on the financial standing of brokerage branch. It had its lowest financial result in 2002 (crash of the Internet bubble), when it had the gross income of 30 million zlotys. In the next years its financial results were better. In 2007 when bull market was at its top, branch reached the gross income of 2 billion zlotys. Even the strong crisis which began in 2007 and continued in 2008 (Stock Exchange lost 62,7%) did not cause the loss. On the contrary gross income in the worst year 2009 was favourable and high, considering the given situation. It was over 1 billion zlotys. The most disturbing is the fact that brokerage branch sustained great loss on the brokerage activity a lot of times and gross income was a result of financial activity(locating free funds of clients in bank deposits).(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • 14 lat polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, Izba Zarządzających Aktywami i Funduszami, www.izfa.pl/files_user/wydarzenie/07.12.2006/Wprowadzenie.pdf.
 • Banaszczak-Soroka U., Instytucje i uczestnicy rynku kapitałowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Kwiecień Ł., Przez hossy i bessy, część I, www.nbportal.pl/pl/np./artykuly/finanse/hossy_bessy1?nrpg= =1, b.d.
 • Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Ostalecka A., Kryzysy bankowe i metody ich przezwyciężania, Difin, Warszawa 2009.
 • Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, NBP, Warszawa, wrzesień 2009, www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/polska_wobec_swiatowego_kryzysu_gospodarczego_2009/polska_wobec_swiatowego_kryzysu_gospodarczego.html.
 • Polski rynek finansowy w obliczu kryzysu finansowego w latach 2008-2009, KNF, maj 2010.
 • Rachunek zysków i strat domów i biur maklerskich, GUS, www.stat.gov.pl/gus/5840_1157_PLK_HTML.htm.
 • Taylor J.B., Zrozumieć kryzys finansowy, PWN, Warszawa 2010.
 • Ustawa z dnia 1 marca 1991 roku o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach po-wierniczych, DzU 1991 Nr 35, poz. 155.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, DzU 1997 Nr 118, poz. 754.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku Prawo o publicznym obrocie instrumentami finansowymi, DzU 2005 Nr 183, poz. 1538.
 • Wybrane informacje dotyczące podmiotów rynku kapitałowego, opracowania KNF, www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_kapitalowy/dane/dane_o_rynku/dane_roczne.html.
 • Wyniki finansowe biur i domów maklerskich, GUS, Warszawa 1997-2009, www.stat.gov.pl/gus/5840_1157_PLK_HTML.htm.
 • Zakres działalności firm inwestycyjnych, www.knf.gov.pl/Images/zakres_dzialalnosci_firm_inwestycyjnych_10_05_2011_tcm75-8058.pdf.
 • www.analizy.pl/fundusze/fundusze-inwestycyjne.
 • www.egospodarka.pl/21340,Wtorny-rynek-nieruchomosci-I-III-2007,1,39,1.html.
 • www.gpw.pl/analizy_i_statystyki_pelna_wersja.
 • www.gpw.pl/lista_czlonkow_giełdy.
 • www.knf.gov.pl/Images/1_przeglad_rynku_OFE_2007_tcm75-9242.xls.
 • www.knf.gov.pl/Images/zakres_dzialalności_firm_inwestycyjnych.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171375945
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.