PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 171 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : bankowość | 524-532
Tytuł artykułu

Rozbieżności definicyjne operacji bankowych klasyfikowanych na podstawie kryterium bilansu

Warianty tytułu
The Definition Divergence of Banking Operations Classified by the Balance Sheet Criterion
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tradycyjna klasyfikacja operacji bankowych wyróżnia operacje aktywne (czynne), pasywne (bierne) oraz usługowe (pośredniczące), ale w literaturze znaleźć można wiele przykładów rozbieżnego definiowania operacji bankowych opartych na kryterium bilansu - np. podejście stricte rachunkowe lub brak odwołania do konkretnych pozycji aktywów czy pasywów. Powiązanie konkretnych działań banku z pozycją w bilansie najlepiej oddaje istotę klasyfikacji, wymaga jednak znajomości nie tylko samego bilansu, ale również rodzajów pozycji pozabilansowych. Zarówno aktywa, jak i pasywa nie mają charakteru jednorodnego, co oznacza, że dla ich opisu powinno się uwzględniać kryteria dodatkowe, które dopełniają charakterystykę opartych na nich operacji bankowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The traditional classification of banking operations distinguishes active, passive and intermediating operations. However, in literature you can find many examples of divergent definitions of banking operations based on the criterion of balance - for example, purely accounting approach or the lack of references to specific parts of assets or liabilities. Linking specific banking operation with the bank's balance sheet position best captures the essence of classification, however, it requires the knowledge not only of the balance, but also the off-balance positions. Both assets and liabilities are not homogeneous, which means that their description should include additional criteria that complement the characteristics of banking operations classified by them.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
  • Dobosiewicz Z., Wprowadzenie do finansów i bankowości, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
  • Głuchowski J., Szambelańczyk J. (red.), Bankowość. Podręcznik dla studentów, Wydawnictwo WSzB, Poznań 1999.
  • Jaworski W.L., Zawadzka Z. (red.), Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2002.
  • Popowska E., Wąsowski W., Rachunkowość bankowa po zmianach, Difin, Warszawa 2008.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, DzU 191, poz. 1279.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, DzU nr 235, poz. 1589 ze zm.
  • Srokosz W., Czynności bankowe zastrzeżone dla banków, Oficyna Wydawnicza Brandta, Bydgoszcz-Wrocław 2003.
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity), DzU 2009 nr 152, poz. 1223 ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171375671
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.