PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 171 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : bankowość | 495-503
Tytuł artykułu

Istota i perspektywy rozwoju pieniądza elektronicznego

Warianty tytułu
Significance and Prospects of Development of Electronic Money - Some Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z efektów postępu technologicznego jest ewolucja form pieniądza, a przez to powstanie pieniądza elektronicznego. W teorii ekonomii brak jest zgodnego stanowiska co do zdefiniowania i ujęcia pieniądza elektronicznego we współczesnej teorii pieniądza oraz zakwalifikowania go czy to do pieniądza gotówkowego czy bezgotówkowego. Próbą ujednolicenia zagadnień związanych z pieniądzem elektronicznym była dyrektywa unijna w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością. Stąd też celem artykułu jest przybliżenie wybranych kwestii związanych ze zdefiniowaniem pieniądza elektronicznego, jego funkcji oraz możliwości rozwoju.(abstrakt oryginalny)
EN
One of the effects of technological progress is the evolution of forms of money, and thus the creation of electronic money. In economic theory, there is no consistent position on the definition and recognition of electronic money in the modern theory of money and on its classification to cash or cashless. An attempt to standardize the issues related to electronic money was the EU directive on taking up and pursuing the actions by electronic money institutions and prudential supervision. Therefore, the aim of this article is to present some issues related to the definition of electronic money, its functions and opportunities of development.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Athanassiou P., Mas-Guix N., Electronic money institutions. Current trends, regulatory issues and future prospects, European Central Bank, Legal Working Paper Series no 7 / July 2008, http://www.ecb.int/pub/pdf/scplps/ecblwp7.pdf.
 • Borcuch A., Pieniądz elektroniczny. Pieniądz przyszłości - analiza ekonomiczno-prawna, CeDeWu, Warszawa 2007.
 • Borcuch A., Pieniądz w ekonomii i socjologii, CeDeWu, Warszawa 2010.
 • Burda M., Wypłosz C., Makroekonomia. Podręcznik europejski, Wyd. II, PWE, Warszawa 2000.
 • Davies G., A History of Money. From Ancient Times to Present Day, University of Wales Press, 2002.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/46/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, DzUrz WE L 275 z 27.10.2000.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę 2000/46/WE, DzUrz WE L 267 z 10.10.2009.
 • ECB, Monetary statistics, December 2010, https://stats.ecb.europa.eu/stats/download/bsi_emoney/bsi_emoney/bsi_emoney.pdf .
 • ECB, Payment Systems Statistics.
 • Flejterski S., Świecka B. (red.), Elementy finansów i bankowości, CeDeWu, Warszawa 2006.
 • Frączek B., Pieniądz elektroniczny - próby zdefiniowania i sklasyfikowania, "Bank i Kredyt" 2004 nr 4.
 • Gruszecki T., Teoria pieniądza i polityka pieniężna, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Implications for Central Banks of the development of electronic money, BIS, Basel, October 1996, http://www.bis.org/publ/bisp01.pdf.
 • Mankiw N.G., Taylor M.P., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2009.
 • Marszałek P., Koncepcja denacjonalizacji pieniądza, [w:] Ekonomia, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 113, UE, Wrocław 2010.
 • Marszałek P., Pieniądz państwowy vs pieniądz prywatny, [w:] Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, red. J. Sokołowski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 39, Tom I, UE, Wrocław 2009.
 • Miszkin F.S., Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, WN PWN, Warszawa 2002.
 • Owsiak S., Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa 2002.
 • Piaszczyński W., Anatomia pieniądza, SCRIPT, Warszawa 2004.
 • Report on electronic, European Central Bank, August 1998, http://www.ecb.int/pub/pdf/other/emoneyen.pdf.
 • Schaal P., Pieniądz i polityka pieniężna, PWE, Warszawa 1996.
 • Tyszka T., Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 • Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych, DzU nr 169, poz. 1385 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw, DzU nr 111, poz. 1195.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, DzU nr 140, poz. 939 z późn. zm.
 • Żwiruk K., Elektroniczne portmonetki, czyli nowe wcielenie pieniądza, http://kartyonline.pl/arty.php?id=29&_Elektroniczne_portmonetki,_czyli_nowe_wcielenie_pieni%B1dz.
 • Żwiruk K., Elektroniczne portmonetki, czyli nowe wcielenie pieniądza, http://kartyonline.pl/arty.php?id=29&_Elektroniczne_portmonetki,_czyli_nowe_wcielenie_pieni%B1dza, 12.01.2011 r.
 • www.ecb.int/stats/payments/paym/html/payments_nea_p_2008.en.html.
 • http://www.ecb.int/stats/payments/paym/html/payments_nea_p_2009.en.html.
 • http://www.konferencje.kmbase.pl/downloads/WasylkowskaPL.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171375407
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.