PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 171 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : bankowość | 485-494
Tytuł artykułu

Wyzwania dla banków jako pośredników na rynku usług płatniczych

Autorzy
Warianty tytułu
Challanges for Banks as the Intermediaries on the Payment Services Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Banki są głównymi pośrednikami na rynku usług płatniczych. Warunki ich funkcjonowania na tym rynku ulegają zmianom pod wpływem rozwoju nowoczesnych technologii, procesów integracyjnych oraz innych czynników o charakterze zewnętrznym. Skutkuje to zmianą pozycji banków oraz stawia przed nimi nowe wyzwania. Bezpośrednim źródłem wyzwań jest wchodzenie na rynek niebankowych instytucji płatniczych. Banki mają wiele mocnych stron jako dostawcy usług płatniczych, z których na szczególną uwagę zasługuje posiadanie statusu instytucji zaufania publicznego. Zagrożeniem dla banków w utrzymaniu dominującej pozycji na rynku usług płatniczych jest konkurencja ze strony instytucji płatniczych, korzystających z nowoczesnych rozwiązań w zakresie realizacji zleceń płatniczych klientów.(abstrakt oryginalny)
EN
Banks are the main intermediaries on the payment services market. The conditions of their operation are infl uenced by new technology development, integration processes and other external factors. It has implications for banks' position and creates new challenges which they face. The direct source of the challenges is related to nonbank payment institutions entering the market. There are a lot of strengths of banks as the providers of payment services. Special attention should be paid to their status of institutions of public confidence. The threats for maintaining their current dominant position are related to competition from payment institutions which use modern solutions in the range of execution of clients' payment orders.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Bradford T., Davies M., Weiner S., Nonbanks in the Payments System, Federal Reserve Bank of Kansas City, 2003.
 • Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego.
 • Elsenhuber U., Schimka B., Payment Institutions - Potential Implications of the New Category of Payment Service Providers for the Austrian Financial Market, [w:] Financial Stability Report 10, Austrian Central Bank, Vienna 2005.
 • EU Banking Sector Stability, European Central Bank, September 2010.
 • General Guidance for National Payment System Development, BIS, January 2006.
 • Gospodarowicz A., Sektor bankowy w Polsce do roku 2030, [w:] Polski sektor bankowy w perspektywie roku 2030, red. J. Szambelańczyk, SGH, Warszawa 2010.
 • Górka J., Konkurencyjność form pieniądza i instrumentów płatniczych, CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Harasim J., Standaryzacja usług płatniczych na rynku europejskim, [w:] Finanse 2009 - Teoria i praktyka. Bankowość, red. K. Brzozowska, S. Flejterski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 • Humphrey D., Willesson M., Lindblom T., Bergendahl G., What does it cost to make a payment?, "Review of Network Economics" 2003 no 2.
 • Khiaonarong T., Liebenen J., Banking on Innovation. Modernisation of Payment Systems, Springer Company, 2009.
 • Leinonen H., Payment Habits and Trends in the Changing E-landscape 2010+, Bank of Finland, 2008.
 • Merton R.C., A functional perspective of financial intermediation, "Financial Management" 1995 no 24 (2).
 • Nonbanks in the Payments System: European and U.S. Perspectives, ECB, Working Paper no 1, 2007.
 • Payment and Securities Settlement Systems in the European Union; Euro Area Countries, ECB, August 2007.
 • Payments Statistics, European Central Bank, October 2010.
 • Payment Systems and Market Infrastructure Oversight Report 2007, ECB, July 2008.
 • Payment Systems Worldwide - a Snapshot. Outcomes of the Global Payment Systems Survey 2008, The World Bank, 2008.
 • Polasik M., Przenajkowska K., Wdrażanie programu SEPA na europejskim rynku usług płatniczych, [w:] Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, red. A. Janc, UE, Poznań 2010.
 • Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt), Ministerstwo Finansów, wrzesień 2010.
 • Projekt ustawy z dnia 25 września 2009 r. o usługach płatniczych, www.mf.gov.pl.
 • Report on the Retail Banking Sector Inquiry (Inquiry Under Article 17 Regulation 1/2003 on Retail Banking), European Commission, 31 January 2007.
 • SEPA: Uniform Payment Instruments for Europe, Association of German Banks, Berlin, October 2006.
 • Solarz J.K., Metodologiczne aspekty projekcji rozwoju sektora bankowego w Polsce do roku 2030, [w:] Polski sektor bankowy w perspektywie roku 2030, red. J. Szambelańczyk, SGH, Warszawa 2010.
 • The Payment System - Payments, Securities and Derivatives, and the Role of the Eurosystem, ECB, 2010.
 • Tumpel-Gugerell G., The Single Euro Payments Area in a Global Context, "The Global Payments Strategies 2008" Conference, Brussels, 22 January 2008.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, DzU 1997 nr 140, poz. 939.
 • Zaleska M., Instytucjonalne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw bankowych, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Zeszyt Naukowy 22, Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171375401
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.