PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 171 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : bankowość | 453-462
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty funkcjonowania rynku kredytów konsumenckich w Polsce

Warianty tytułu
Selected Aspects of the Functioning of the Consumer Credit Market in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rynek kredytów konsumenckich obejmuje produkty oferowane przez szerszą grupę podmiotów niż tylko banki. Mogą ich udzielać także spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i pośrednicy kredytowi. Są to kredyty udzielane osobom fizycznym na cele niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą. Ich cechą jest m.in. szczególna ochrona kredytobiorców w świetle ustawy o kredycie konsumenckim, pod warunkiem że do zawartej umowy stosuje się jej przepisy. Ustawa ma jednak ulec zmianie w związku z wejściem w życie Dyrektywy 2008/48/WE i z koniecznością dostosowania przepisów krajowych do wymogów UE. W opracowaniu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy i jak projektowane zmiany wpłyną na sytuację kredytobiorców. Poza tym zaprezentowano aktualny stan tego rynku i nakreślono perspektywy jego rozwoju w przyszłości.(abstrakt oryginalny)
EN
The consumer credit market covers products offered by a broader group of economic entities than banks only. Credits can be offered by cooperative savings and loan associations (SKOK) and loan brokers. They are loans granted to natural persons for non-business purposes. Their feature is inter alia special protection of borrowers in the light of the credit consumer law on condition that this law applies to a credit agreement. However, the law is to be changed because of the entry in force of the EU Directive 2008/48/WE and the need to adjust domestic regulations to the EU requirements. This study tries to answer the question whether and how the proposed changes will affect the situation of borrowers. It also presents the current condition of this market and outlines the prospects for its development in the future.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23.04.2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG, DzUrz UE z 22.05.2008 r. nr 133, poz. 66.
 • Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w latach 2008-2009, GUS, Warszawa 2009-2010.
 • Flejterski S., Świecka B. (red.), Elementy finansów i bankowości, wydanie III, CeDeWu, Warszawa 2007.
 • Heropolitańska I., Jagodzińska-Serafin E., Kruglak J., Ryżewska S., Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe, Twigger, Warszawa 1999.
 • Jaworski W.L., Zawadzka Z. (red.), Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2002.
 • Raport o sytuacji banków w 2009 r., KNF, Warszawa 2008.
 • Rekomendacja S (II) dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, KNF, Warszawa 2008.
 • Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, KNF, Warszawa, luty 2010 r.
 • Rządowy projekt ustawy o kredycie konsumenckim, www.sejm.gov.pl.
 • Ustawa z 20.07.2001 r. o kredycie konsumenckim, DzU 2001 nr 100, poz. 1081 ze zm.
 • Ustawa z 29.08.1997 r. Prawo bankowe, (tekst jednolity) DzU 2002 nr 72, poz. 665 ze zm.
 • Wyniki finansowe banków w latach 2005-2009, GUS, Warszawa 2006-2010.
 • Wyniki finansowe skok w latach 2005-2009, GUS, Warszawa 2006-2010.
 • Zaleska M. (red.), Współczesna bankowość, Difin, Warszawa 2007
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171375223
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.