PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 171 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : bankowość | 307-316
Tytuł artykułu

Europejska integracja walutowa i jej wpływ na polski sektor bankowy

Autorzy
Warianty tytułu
European Monetary Integration and its Infl uence on Polish Banking Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Integracja walutowa w szczególny sposób dotyka zagadnień funkcjonowania sektora bankowego, który ściśle jest związany z rynkami finansowymi i gospodarką realną. Polski sektor bankowy charakteryzuje się już od kilku lat wysokim poziomem stabilności oraz efektywnością i rentownością na poziomie nieodbiegającym od wartości przeciętnych dla krajów UE. Koncentracja sektora oraz jego konkurencyjność nie wykazują cech zasadniczo odmiennych od dominujących praktyk. Przystąpienie Polski do strefy euro może spowodować zmiany strukturalne sektora finansowego, zwiększyć jego ekspozycję na konkurencję ze strony instytucji finansowych krajów strefy euro oraz oddziaływać na zmiany poziomu efektywności.(abstrakt oryginalny)
EN
Monetary integration in the special way affects issues of functioning of the banking sector which is strongly connected with financial markets and the real economy. Polish banking sector has been already characterized for a few years by the high stability and the effectiveness and the profitability on the level not different from the average values of EU countries. The concentration of this sector and its competitiveness are not the features which are fundamentally different from dominating practice. The accession of Poland to the euro zone can cause structural changes of the financial sector, increase its susceptibility to competition from the financial institutions of euro zone countries and infl uence the changes of effectiveness level.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Ancyparowicz G., Polski sektor bankowy na tle nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, GUS, 2009.
 • Barrosi C.P., Caporale G.M., Abrue M, Productivity Drivers in European Banking Country Effects, Legal Tradition and Market Dynamics, Centre for Empirical Finance, Brunel University, London, January 2008.
 • Bikker J.A., Spierdijk L., Finnie P., The Impact of Market Structure, Contestability and Institutional Environment on Banking Competition, DNB Working Paper, no 156/November 2007
 • Capgemini & EFMA 2009, World Retail Banking Report 2009.
 • Capgemini & Merill Lynch 2009, World Wealth Report 2009.
 • Deutsche Bank, The Euro Changeover - Big Bang, Little Impact 2001.
 • ECB, Possible Effects of EMU on the EU Banking Systems in the Medium to Long term, February 1999.
 • ECB, Report on EU Banking Structure, 2004.
 • ECB, Indicators of Financial Integration in the Euro Area, 2006.
 • ECB, Structural Indicators for the EU Banking Sector, 2010a.
 • ECB, Financial integration In Europe, April 2010b.
 • Grubel H.G., The theory of optimum currency areas, "Canadian Journal of Economics/Revue" 1970 no 3(2).
 • Heffernan S., Nowoczesna bankowość, PWN, Warszawa 2007.
 • Hollo D., Nagy M., Bank efficiency in the enlarged European Union, MNB Working Papers 2006 no 3.
 • MFW, Global Stability Report, April 2010.
 • Mundell R., A theory of optimum currency areas, "American Economic Review" 1961, November 4.
 • NBP, Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, 2009.
 • Leuvensteijn M., Bikker J.A., Rixtel A., Sørensen C.K., A new approach to measuring competition in the loan markets of the euro area, EBC, Working Paper Series, no 768, June 2007.
 • Osterwalder A., The business model ontology - a proposition in a design science approach, ,,Universite de la Lausanne, 2004, www.alexosterwalder.com.
 • Pawłowska M., Kozak S., Określenie wpływu przystąpienia do strefy euro na efektywność, poziom konkurencji oraz na wyniki polskiego sektora finansowego, NBP, 2009.
 • Pawłowska M., Wpływ fuzji i przejęć na efektywność w sektorze banków komercyjnych w Polsce w latach 1997-2001, "Bank i Kredyt", luty 2003.
 • Pawłowska M., Analiza porównawcza efektywności technicznej polskiego sektora bankowego i sektorów krajów CEC5 i wybranych krajów UE w latach 1997-2001, "Bank i Kredyt", maj 2004.
 • Śmiałkowski E., W kryzysie zaufanie, PENTOR, http://www.pentor.pl/57646.xml?doc_id=11278.
 • World Bank, Finance for all?, A World Bank Policy Research Report, Washington DC 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171374947
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.