PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 180 Problemy rozwoju regionalnego | 283-294
Tytuł artykułu

Mechanizm konkurencji czynnikiem innowacyjności na rynku turystycznym

Warianty tytułu
Competition Mechanism as the Innovation Factor on Tourism Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zidentyfikowanie roli mechanizmu konkurencji w świetle teorii i koncepcji ekonomicznych oraz określenie istoty, przejawów, czynników i poziomu innowacyjności na rynku turystycznym (także w ujęciu komparatystycznym). Przedstawione wyniki badań literaturowych (zarówno zagranicznych, jak i polskich) potwierdzają zawartą w tytule tezę, iż to przede wszystkim mechanizm konkurencji wymusza innowacyjność na rynku, w tym turystycznym. Z powodu małej liczby kompleksowych badań dotyczących działalności innowacyjnej branży turystycznej trudno obecnie jednoznacznie stwierdzić, jaki jest poziom innowacyjności podmiotów gospodarki turystycznej w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the article is to: identify the role of competition mechanism from the perspective of economic theories and concepts; define innovation essence, indications, factors and level on the tourism market (also in comparative perspective). The professional literature research results (both foreign and Polish) confirm the presented in the article thesis that it is mainly competition mechanism which imposes innovation on the market, including tourism market. Owing to the limited number of complex research regarding innovation activities in tourism sector it is difficult to provide an explicit opinion about the current innovation level of tourism economy entities in Poland.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Baran P.A., Sweezy P.M., Kapitał monopolistyczny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1968.
 • Bartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 • Bednarczyk M. (red.), Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 • Beksiak J., Ekonomia, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007.
 • Bogdanienko J. (red.), Innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2004.
 • Brodzicki T., Dzierżanowski M., Szultka S., Włoch A., Przegląd badań dotyczących innowacyjności przedsiębiorstw, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, www.madeinpomorskie.pl (dostęp 1.08.2010 r.).
 • Buchalis D., Marketing the competitive destination of the future, "Tourism Management" 2000, vol. 21, nr 1.
 • Dawes J., Romaniuk J., Mansfield A., Generalized patterns in competition among tourism destinations, "International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research" 2009, vol. 3, nr 1.
 • Decelle X., A Conceptual and Dynamic Approach to Innovation in Tourism, OECD 2004.
 • Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992.
 • Fjeldstadt O.D., Bacerra M., Narayanan S., Strategic Action in Network Industries: An Empirical Analysis of the European Mobile Phone Industry, "Scandinavian Journal of Management" 2004, vol. 20, nr 1.
 • Galbraith J.K., Ekonomia w perspektywie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991.
 • Go F.M., Govers R., Integrated quality management for tourist destinations: a European perspective on achieving competitiveness, "Tourism Management" 2000, vol. 21, nr 1.
 • Gorynia M., Łaźniewska E. (red.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, PWN, Warszawa 2009.
 • Grupp H., Foundations of the Economics of Innovation, Edward Elgar Publishing, Massachusetts 1998.
 • Haan T. De, Ashworth G., Stabler M., The Tourist Destination as Product: the Case of Languedoc, [w:] G. Ashworth, B. Goodall (red.), Marketing Tourism Places, Routlegde, London-New York 1990.
 • Hjalager A.M., Innovation pattern in sustainable tourism, "Tourism Management" 1997, vol. 18, nr 1.
 • Innowacje w turystyce, "Innowacyjni" 2009, nr 3, Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,www.poig.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/INNOWACYJNI_03_2009.pdf (dostęp 1.08.2010).
 • Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 • Klonowski D., Innowacyjność sektora MSP w Polsce, Program Ernst&Young, Warszawa 2009, s. 21, www.web.gov.pl (dostęp 12.08.2010).
 • Kosikowski C., Ławicki T., Ochrona prawna konkurencji i zwalczanie praktyk monopolistycznych, PWN, Warszawa 1994.
 • Kultys J., Znaczenie konkurencji w teorii ekonomii, [w:] D. Kopycińska (red.), Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 • Martin S., Industrial Economics, Economics Analysis and Public Policy, Manmillan Publishers New York, London 1989.
 • Nordin S., Svensson B., The Significance of Govern ance in Innovative Tourism Destinations, European Tourism Research Institute Mid, Sweden University, Östersund 2005.
 • Piocha S., Gabryszak R. (red.), Ekonomia menedżerska dla MSP w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2008.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 • Sadowski Z., Współczesna rola innowacji w ujęciu teorii ekonomii, [w:] E. Okoń-Horodyńska (red.), Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności polskiej gospodarki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 • Sobiecki R., Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.
 • Starczewska-Krzysztoszek M., Ranking najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 2008, s. 17, www.innowacyjnefirmy.pl/pdf/ranking-kamertony_innowacyjnosci_2008.pdf (dostęp 1.08.2010).
 • Szpringer W., Ekonomiczne teorie regulacji konkurencji, "Ekonomista" 2010, nr 3.
 • Sztaba S. (red.), Ekonomia od A do Z, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 • Szumilak J., Zasady marketingu a rynkowy mechanizm alokacji zasobów, "Ekonomista" 2001, nr 5.
 • Tokarski J. (red.), Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980.
 • Weiermair K., Product improvement or innovation: what is the key to success in tourism?, [w:] Innovation and Growth in Tourism, Conference Papers Lugano, Switzerland, 18-19 September 2003, OECD 2004.
 • Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, PWN, Warszawa 1998.
 • Wodejko S., Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlowa, Warszawa 1997.
 • Zabierowski P., Nowe przedsięwzięcia w branży turystycznej - wyniki badań Globalnego Monitora Przedsiębiorczości (GEM), [w:] M. Bednarczyk (red.), Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy, Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 • Żemła M., Wartość dla klienta w procesie kształtowania konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Katowice 2010.
 • Żołnierski A., Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005, ww.pptb.pl/publikacje/potencjal_msp.pdf (dostęp 1.08.2010).
 • Żurawicki S., Współczesna myśl ekonomiczna, Ossolineum, Wrocław-Warszawa 1969.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372453
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.