PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 180 Problemy rozwoju regionalnego | 265-273
Tytuł artykułu

Inwestycje zagraniczne w województwie opolskim przed i po akcesji Polski w struktury Unii Europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
Foreign Investments in Opole Voivodeship before and after the Polish Accession to the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł opisuje problematykę związaną z atrakcyjnością inwestycyjną województwa opolskiego, będącego obecnie najmniejszym w kraju. Ze względu na wielkość, a także sąsiedztwo z województwami śląskim i dolnośląskim, województwo opolskie jest regionem o średniej atrakcyjności inwestycyjnej dla kapitału zagranicznego. Pomimo słabych stron posiada jednak liczne przewagi konkurencyjne, silne strony w stosunku do innych regionów kraju, m.in. najwyższy w Polsce poziom dochodów rozporządzalnych i konsumpcji w przeliczeniu na 1 mieszkańca (efekt migracji zarobkowych), co może skutkować podwyższeniem jego atrakcyjności inwestycyjnej w przyszłości.(abstrakt oryginalny)
EN
The article describes the problems associated with the investment attractiveness of the Opole Voivodeship, which is currently the smallest in the country. Opole Voivodeship due to its size, as well as proximity to Silesian and Lower Silesian Voivodeships is a region with an average attractiveness for foreign capital. Despite its weaknesses Opole Voivodeship has several competitive advantages compared to other regions, among other things, the highest level of disposable income and consumption per capita (the effect of migration) in Poland which may lead to the increase of its investment attractiveness in the future.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce (wg stanu na koniec 2007 roku), Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2008.
 • Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa 2007.
 • Gawlikowska-Hueckel K., Konkurencyjność i atrakcyjność województwa opolskiego w świetle integracji z Unią Europejską, [w:] K. Heffner (red.), Uwarunkowania rozwoju regionalnego województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem migracji zagranicznych, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Politechnika Opolska, Opole 2002.
 • Jończy R., Migracje zagraniczne a napływ kapitału i inwestycje w województwie opolskim, [w:] Kapitał zagraniczny w województwie opolskim, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole 2005.
 • Jończy R., Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnika Opolska, Opole - Wrocław 2010.
 • Jończy R., Rokita D., Wpływ transferu zarobków z zagranicy na poziom dobrobytu materialnego i konsumpcji w województwie opolskim, [w:] W. Caban (red.), Globalizacja przyczyną ubożenia podatkowego państwa?, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki w Łodzi, Kalisz 2008.
 • Kania M., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na obroty w handlu zagranicznym gospodarki Śląska Opolskiego, [w:] K. Heffner, K. Malik (red.), Szanse rozwoju regionów. Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i środowiskowe, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Politechnika Opolska, Opole 2007.
 • Karaszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, Toruń 2004.
 • Ministerstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/files/upload/10394/transformacja%20prez%20%5Btryb%20zgodno%C5%9Bci%5D.pdf.
 • Nowicki M. (red.), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2009.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Zarząd Województwa Opolskiego, Opole 2007.
 • Rocznik Statystyczny Województw 2009, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009.
 • Wrzesińska J., Wpływ kapitału zagranicznego na rozwój polskiego handlu, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, t. XI, z. 3, Warszawa 2009.
 • Zmiany strukturalne grup podmiotów w gospodarce narodowej w województwie opolskim w 2008 roku, Urząd Statystyczny, Opole 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372435
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.