PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 180 Problemy rozwoju regionalnego | 230-247
Tytuł artykułu

Znaczenie inwestycji zagranicznych w rozwoju regionalnym Podkarpacia

Autorzy
Warianty tytułu
The Importance of Foreign Investment in the Development of Podkarpacie Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wpływ inwestycji zagranicznych na rozwój województwa podkarpackiego należy ocenić pozytywnie. Struktura wartościowa nakładów inwestycyjnych zrealizowanych przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego na Podkarpaciu ukazuje wyraźną koncentrację inwestycji w przemyśle. Badania potwierdziły, że zagraniczni inwestorzy skupiali się na zakupie środków trwałych, a w tej grupie głównie na nakładach na nowe obiekty majątkowe (greenfield) oraz ulepszenie istniejących. Struktura inwestycji zagranicznych znacząco poprawiała konkurencyjność tworzonych lub przejmowanych zakładów produkcyjnych na Podkarpaciu.(abstrakt oryginalny)
EN
Foreign influence on the development of Podkarpacie region should be assessed positively. Value structure of investment made by entities with foreign capital participation in Podkarpacie shows a clear concentration of investment in the industry. The studies have confirmed that foreign investors have focused on the purchase of fixed assets and in this group primarily on the expenditure on new property objects (greenfield) and on the improvement of existing ones. The structure of foreign investment significantly improved the competitiveness of the created or acquired manufacturing facilities in Podkarpacie region(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Centrum Obsługi Inwestora Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, http://www.coi.rzeszow.pl.
 • Cyrson C., Korporacje wielonarodowe. Prawidłowości ekspansji zagranicznej, PWN, Warszawa 2006.
 • Czerwieniec E., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarce krajów wysoko rozwiniętych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005.
 • Domański B., Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski, Wydawnictwo Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2001.
 • Domański B., Guzik R., Gwosdz K., Konkurencyjność i ranga wielkich miast Polski w świetle inwestycji zagranicznych firm produkcyjnych, "Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN" 2000, z. 192.
 • Gieorgica J.P., Wpływ inwestycji zagranicznych na wprowadzanie nowych technologii społecznych, [w:] Z. Olesiński (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, Warszawa 2006.
 • Glikman P., Pomaga a nie szkodzi, "Rzeczpospolita" 2000, nr 230.
 • Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl (dostęp 17.01.2009).
 • Karaszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne: Polska na tle świata, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2004.
 • Krugman P., Obstfeld M, Międzynarodowe stosunki gospodarcze: teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2003.
 • Markusen A., Sticky places in slippery space: a typology of industrial districts, "Economic Geography" 2006, vol. 72(2), University of Minnesota, Minneapolis.
 • Nytko M., Model stadiów rozwoju gospodarczego T. Ozawy jako narzędzie prognozy skutków rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kraju goszczącym, Wydawnictwo Instytutu Rozwoju Przedsiębiorstw w Krakowie, Kraków 2009.
 • Nytko M., Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju gospodarczego Podkarpacia, Wydawnictwo Instytutu Rozwoju Przedsiębiorstw w Krakowie, Kraków 2009.
 • Oziewicz E., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym krajów Azji Południowo--Wschodniej (ASEAN), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 • Owczarek J., Bienias M., Warunki inwestowania i funkcjonowania zagranicznych firm handlowych, [w:] A. Szromnik (red.), Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 • Podkarpacki Urząd Skarbowy w Rzeszowie, www.bip.is.rzeszow.pl/pus.
 • Puchalska K., Ocena koncentracji kapitału zagranicznego w województwie podkarpackim. Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie, T. II, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Raport o stanie inwestycji zagranicznych w województwie podkarpackim do roku 2008, Małopolski Instytut Gospodarczy, Rzeszów 2008.
 • Rymarczyk J. (red.), Handel zagraniczny. Organizacja i technika, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 • Rymarczyk J. (red), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 • Siemiątkowski P., Potencjalne korzyści i zagrożenia dla kraju importera bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Toruń 2006.
 • Urząd Statystyczny w Rzeszowie, www.stat.gov.pl/rzesz/index_PLK_HTML.htm.
 • Weresa M., Skutki inwestycji zagranicznych dla gospodarki kraju przyjmującego doświadczenia Polski, "Zeszyty BRE BANK-CASE" nr 62, Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372409
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.