PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 180 Problemy rozwoju regionalnego | 209-218
Tytuł artykułu

Ocena wykorzystania potencjału naukowo-badawczego dla wzrostu konkurencyjności województwa lubuskiego

Autorzy
Warianty tytułu
Evaluation of the Use of Research and Development Potential for the Competitiveness Growth of Lubuskie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł omawia kwestię wykorzystania potencjału naukowo-badawczego dla wzrostu konkurencyjności regionu na przykładzie województwa lubuskiego, którego potencjał naukowo-badawczy pozostaje na niskim poziomie i poważnie odbiega od średniej krajowej. Samorząd województwa podejmuje liczne działania promujące podnoszenie innowacyjności, jednak nie są one w pełni adekwatne do potrzeb przedsiębiorstw. Autorka wskazuje możliwości wzmocnienia potencjału naukowo-badawczego województwa oraz sugeruje dalsze działania, które mogą przyczynić się do wzrostu konkurencyjności regionu.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the use of research and development potential for the growth of the region's competitiveness on the example of Lubuskie Voivodeship, where R&D potential remains significantly lower than national average. The voivodeship local government takes a number of activities to promote innovativeness, but they are not fully adequate for the needs of enterprises. The author points to the possibility of strengthening the research potential of the region, and suggests activities that may contribute to its competitiveness.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • 10 lat Województwa Lubuskiego, Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zielona Góra 2010.
 • Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (dane z lat 2000-2008), http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks.
 • Bolonek R., Konkurencyjność regionu na tle relacji między konkurencyjnością i konkurencją, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 707, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006.
 • Instytucje i instrumenty wzrostu konkurencyjności regionów. Raport uzupełniający, Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Regionalnego w Polsce, Warszawa 1996.
 • Kalinowski T. (red.), Stymulowanie innowacyjności i zdolności eksportowych polskiej gospodarki poprzez poprawę struktury napływu inwestycji zagranicznych do Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2007.
 • Kołodziejski J., Parteka T., Cywilizacja informacyjna a przekształcenia przestrzeni. Zmiany strukturalne metropolii polskich, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 1999.
 • Kubacka-Góral K., Rola państwa wobec wyzwań epoki nowej gospodarki, [w:] J.J. Tomidajewicz (red.), Polityka gospodarcza w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 • Lubuska Regionalna Strategia Innowacji. Diagnoza, Struktura, System, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005 (załącznik do uchwały nr XXVIII/207/2005 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 kwietnia 2005 r.).
 • Mamica Ł., Kapitał ludzki jako podstawowy element konkurencyjności regionów, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 580, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2001.
 • Markowski T., Od konkurencyjności zasobów do konkurencji regionów, [w:] Regionalne i lokalne uwarunkowania i czynniki restrukturyzacji gospodarki Polski, Fundacja F. Ebert Stiftung, Łódź 1996.
 • Mikołajewicz Z., Czynniki konkurencyjności rozwoju regionów, [w:] R. Broszkiewicz (red.), Konkurencyjność miast i regionów Polski Południowo-Zachodniej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 821, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999.
 • Nowicki M. (red.), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2009, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2009.
 • Ostrowska B., Konkurencyjność regionów w zakresie turystyki, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 568, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2001.
 • Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, DzU 2008, nr 116, poz. 730.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372387
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.