PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 180 Problemy rozwoju regionalnego | 66-80
Tytuł artykułu

Konwergencja w zakresie innowacyjności europejskiej przestrzeni regionalnej - próba oceny

Autorzy
Warianty tytułu
Convergence in the Range of Innovation of European Regions - Assessment Attempt
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wyniki badań nad konwergencją procesów zachodzących w europejskiej przestrzeni regionalnej w zakresie innowacyjności. Badania przeprowadzono w latach 1999-2006 przy wyodrębnieniu sześciu grup regionów, w tym trzech zawierających regiony państw Unii Europejskiej odnoszące się do globalnej przestrzeni, państw "starej piętnastki" i grupy 12 państw włączonych do UE w roku 2004, a trzech zawierających regiony stołeczne wydzielonych grup państw. Do badania przyjęto sześć charakterystyk ilustrujących innowacyjność na szczeblu regionów NUTS-2. Podstawą do oceny procesów konwergencji była miara dyspersji, jaką jest odchylenie standardowe logarytmu naturalnego wartości przyjętych do badania cech.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents research results on convergence of processes occurring in the European regional space with regard to innovation. The research was carried out in the period of 1999-2008 by means of distinguishing six groups of regions, including three covering the regions of EU member countries referring to global space, the countries of old EU-15 and 12 member states which accessed EU structures in 2004, as well as three groups covering capital regions of the distinguished countries. The study focused on six characteristics illustrating the innovation of NUTS-2 level regions. The dispersion measure constituted the background for convergence processes assessment, namely the standard deviation of natural logarithm values accepted for the study.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bal-Domańska B., Ekonometryczna analiza sigma i beta konwergencji regionów Unii Europejskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 76, Ekonometria XXVI, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Bal-Domańska B., The application of Dynamic Panel Data Models in the Analysis of Conditional Convergence, [w:] J. Pociecha (red.), Data Analysis Methods in Economics Research, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, t. 11, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 • Bal-Domańska B., Konwergencja warunkowa państw Unii Europejskiej, [w:] R. Brol (red.), Problemy rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010a.
 • Bal-Domańska B., Ekonometryczna identyfikacja β konwergencji regionów szczebla NUTS-2 państw Unii Europejskiej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne" (Spatial Econometrics and Regional Economic Analysis), Łódź 22-23 VI 2010b (w druku).
 • Bal-Domańska B., Ekonometryczna analiza konwergencji regionów krajów Unii Europejskiej na podstawie danych panelowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 65, Ekonometria 25, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009a.
 • Bal-Domańska B., Sigma and beta convergence of Polish and Czech regions, "Regional Development Planning" 2009, vol. 1, Univerzita J.E. Purkyne, Ústí nad Labem 2010c.
 • Barro R.J., Sala-i-Martin X., Convergence Across States and Regions, "Brooking Papers on Economic Activity" 1991, nr 1.
 • Barro R.J., Sala-i-Martin X., Economic Growth, MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2003.
 • Baumol W.J., Productivity Growth, Convergence and Welfare: What the Long-Run Data Show, "American Economic Review" 1986, vol. 76.
 • Gajewski P., Tokarski T., Czy w Polsce występuje efekt konwergencji regionalnej?, "Studia Ekonomiczne Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN" 2004, nr 1-2.
 • Gajewski P., Tokarski T., Real Convergence in Poland. A Regional Approach, referat przedstawiony na Międzynarodowej Konferencji NBP "Potential Output and Bariers to Growth", Zalesie Górne 2003.
 • Galor O., Convergence inferences from theoretical models, "Economic Journal" 1996, nr 106.
 • Gawlikowska-Hueckel K., Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 • Gianetti M., The effects of integration on regional disparities: convergence, divergence of both?, "European Economic Review" 2002, vol. 46.
 • Hübner D., Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, Warszawa 2004, www.tiger.edu.pl.
 • Hübner D., Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy w Polsce, [w:] Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, Warszawa 25- 26 marca 2004a, www.tiger.edu.pl.
 • Kaczor T., Model MaMoR2. Informacje o konstrukcji i założeniach, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2006.
 • Kliber P., Ekonometryczna analiza konwergencji regionów Polski metodami panelowymi, "Studia Regionalne i Lokalne" 2007, nr 1(27).
 • Malaga K., Konwergencja gospodarcza w krajach OECD w świetle zagregowanych modeli wzrostu, Prace Habilitacyjne nr 10, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Piech K., Konwergencja regionów w Polsce - wpływ funduszy unijnych, referat wygłoszony na konferencji "Fundusze unijne i przedsiębiorstwa w rozwoju nauki i gospodarki", Kraków 2008, http://www.instytut.info/IVkonf/site.
 • Piech K., Programowanie i prognozowanie makroekonomiczne w Polsce. Podręcznik użytkownika modelu HERMIN, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.
 • Próchniak M., Analiza zbieżności wzrostu gospodarczego województw w latach 1995-2000, "Gospodarka Narodowa" 2004, nr 3.
 • Quah D.T., Regional convergence clusters across Europe, "European Economic Review" 1996a, vol. 40(3-5).
 • Quah D.T., Galton's Fallacy and Tests of the Convergence Hypothesis, "Scandinavian Journal of Economics" 1993, vol. 95(4).
 • Quah D.T., Twin Peaks: Growth and convergence in models distribution dynamics, "Economic Journal" 1996b, vol. 106(437).
 • Sala-i-Martin X., Regional cohesion: evidence and theories of regional growth and convergence, "European Economic Review" 1996a, vol. 40.
 • Sala-i-Martin X., The Classical Approach to Convergence Analysis, "Economic Journal" 1996b, vol. 106(437).
 • Tokarski T., Gabryjelska A., Krajewski P., Mackiewicz M., Determinanty regionalnego zróżnicowania PKB, zatrudnienia i plac, "Wiadomości Statystyczne" 1999, vol. 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372047
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.