PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 180 Problemy rozwoju regionalnego | 45-55
Tytuł artykułu

Istota i funkcje samorządowego planowania strategicznego w regionie

Autorzy
Warianty tytułu
The Essence and Functions of Self-Government Strategic Planning in Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest problematyce planowania strategicznego prowadzonego przez samorządy terytorialne funkcjonujące w regionie. W początkowej jego części autor wyjaśnia istotę pojęcia "samorządowe planowanie strategiczne w regionie", a także formułuje definicje strategii rozwoju gminy, powiatu i województwa. Pozostała część artykułu poświęcona jest poszczególnym funkcjom samorządowego planowania strategicznego w regionie.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the problems of self-government strategic planning in regions. In its introductory part the author explains the essence of the term of "self- -government strategic planning in a region". He also defines the expression of "commune, district and county development strategy". The rest of the article contains the information about the functions of self-government strategic planning in a region.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Alden J., Boland P. (red.), Regional Development Strategies. A European Perspective, Regional Studies Associacion and Jessica Kingsley Publishers, London 2002.
 • Berman N., Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego - budowanie lepszej przyszłości gospodarczej w polskich gminach, Municipium, Warszawa 2000.
 • Biniecki J., Szczupak B., Strategiczne myślenie o przyszłości gminy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.
 • Blakely E.J., Leigh N.G., Planing local economic development. Theory and practice, SAGE Publications Inc., Thousand Oaks, California 2010.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., Strategie rozwoju regionalnego województw: próba oceny, "Studia Lokalne i Regionalne" 2001, nr 1(5).
 • Klasik A., Strategia rozwoju regionu, "Studia Lokalne i Regionalne" 2000, nr 3(3).
 • Kozak M., Pyszkowski A., Szewczyk R., Słownik Rozwoju Regionalnego, Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2001.
 • Potter J. (red.), Making Local Strategies Work. Building the Evidence Base, OECD Publishing, Paris 2008.
 • Prusek A., Strategia rozwoju jako główny instrument działania samorządów lokalnych, [w:] Samorząd terytorialny, zadania - gospodarka - rozwój, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2001.
 • Sroślak G., Kozieł K., Krzyżanowski J., Strategia gminy, AMR, Katowice 2004.
 • Sztando A., Przedmiot i podmiot strategii rozwoju gminy, [w:] Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 526, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009a.
 • Sztando A., Typowe problemy planowania strategicznego w polskich samorządach, [w:] M. Dylewski (red.), Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego - rozwój, innowacyjność, infrastruktura, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 • Sztando A., Zasady sporządzania dokumentów planistycznych samorządów terytorialnych, [w:] B. Filipiak (red.), Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego - finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość, t. I, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009b.
 • Uchwała nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020.
 • Uchwała nr LXIII/790/06 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 20 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020.
 • Uchwała nr LI/865/2006 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020.
 • Ustawa z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, DzU 1998, nr 91, poz. 576.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, DzU 2009, nr 84, poz. 712.
 • Wagner D.C. (red.), Strategie rozwoju gospodarczego miast i gmin. Przykłady dobrych rozwiązań, Municipium, Warszawa 1999.
 • Wysocka E., Koniński F.J., Strategia rozwoju województw i gmin. Teoria i praktyka, Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa-Zielona Góra 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372029
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.