PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 180 Problemy rozwoju regionalnego | 36-44
Tytuł artykułu

Aniołki postępowych zmian - koncepcja transformacji drobnych oszczędności w regionalne źródło finansowania innowacji

Warianty tytułu
Angels of Progressive Changes - a Concept of Transforming Minor Savings into a Regional Source of Financing for Innovation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rosnące salda bankowych depozytów gospodarstw domowych wskazują, że inne formy lokowania nadwyżek finansowych (akcje spółek publicznych, obligacje i bony skarbowe, jednostki uczestnictwa lub certyfikaty funduszów inwestycyjnych) nie są wobec nich szczególnie atrakcyjną alternatywą. W ten sposób powstają zasoby, które można w ułamkowej części przeobrazić w środki finansujące innowacje generowane w regionie. Warunkiem tej metamorfozy jest wykreowanie platformy kontaktów między dotychczasowymi deponentami i proinnowacyjnymi przedsiębiorcami. Pomocne w tym względzie mogą okazać się zmodyfikowane syndykaty aniołów biznesu, przyjmujące postać sieciowego konsorcjum aniołków postępowych zmian. Utworzeniu tej instytucji powinien sprzyjać m.in. mariaż środków publicznych i prywatnych z uprzywilejowaną pozycją inwestorów indywidualnych.(abstrakt oryginalny)
EN
Increasing household bank deposits balances indicate that other forms of allocation of financial surplus (shares of public companies, bonds and treasury securities, share units or investment fund certificates) are not a very attractive alternative to them. Thus, there are resources that can partially be transformed into means that could finance innovation generated in the region. This metamorphosis can only be possible if a platform for contacts among the existing deponents and pro-innovative entrepreneurs could be created. Modified business angels syndicates could prove very helpful in this respect and they would form a network consortium of angels of progressive changes. Combining public and private funds with the privileged position of individual investors could facilitate the development of such an institution.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Głodek P., Luka finansowa, [w:] K. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 • Głodek P., Gołębiowski M., Vademecum innowacyjnego przedsiębiorcy. Finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, DjaF, Warszawa 2006.
 • Głodek P., Matusiak K., Anioły biznesu, [w:] K. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 • Gostomski E., Finansowanie działalności gospodarczej kapitałem własnym, [w:] J. Bednarz, E. Gostomski (red.), Finansowanie działalności gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 • Janasz K., Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w przedsiębiorstwie, [w:] K. Janasz, W. Janasz, J. Wiśniewska (red.), Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2007.
 • Jasiński A.H., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006.
 • Kotowicz A. (przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego w Departamencie Nadzoru Sektora Bankowego oraz Departamentu Inspekcji, Pion Nadzoru Bankowego), Raport o sytuacji banków w 2009 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2010.
 • Publicewicz T., Struktura oszczędności gospodarstw domowych grudzień 2005-2008, www.analizy.pl, 30.01.2006, 1.03.2007, 18.02.2008, 24.04.2009, data dostępu: 9.07.2010.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy, DzU 2007, nr 115, poz. 796.
 • Staśkiel O., Pozyskanie Anioła Biznesu, [w:] M. Panfil (red.), Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, Difin, Warszawa 2008.
 • Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym, DzU 2005, nr 57, poz. 491 (tekst ujednolicony).
 • Waniak-Michalak H., Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, rynek venture capital, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 • Zespół Analiz Online, Oszczędności gospodarstw domowych (grudzień 2009), www.analizy.pl, 26.04.2010, data dostępu: 9.07.2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372017
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.