PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 175 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Ubezpieczenia | 183-193
Tytuł artykułu

Koncepcja ubezpieczenia lasów od strat spowodowanych przez huragany w polskim obszarze klimatycznym

Warianty tytułu
The Concept of Forest Insurance Against Losses Caused by Hurricanes in the Polish Area of Climate
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z obszarów nieobjętych ochroną ubezpieczeniową są lasy. Lasy narażone są m.in. na huragany, trąby powietrzne powodujące zniszczenia w drzewostanie. W artykule zaprezentowano skalę zjawiska (wiatrołomów) drzewostanów zniszczonych przez huragan, przykłady strat bezpośrednich i pośrednich w drzewostanach leśnych. Wskazano na metody inwentaryzacji strat, częstość szkód, metody szacowania strat (określenie sumy ubezpieczenia). W końcowej części opisano rolę państwa w likwidacji skutków zjawisk huraganowych. Artykuł przedstawia główne założenia do konstrukcji ogólnych warunków ubezpieczeń i stopy składki ubezpieczeniowej. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the areas not covered by insurance are forests. Forests are vulnerable to hurricanes and tornadoes, because they cause damage to the tree stand. The article present the scale of the phenomenon windblown and stand damaged by the hurricane, examples of direct and indirect losses. It indicates the method of estimating losses - determining the sum insured. Finally, the paper describes the role of governments in the liquidation of the impacts of hurricane.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bielawsk K., Huragany w lasach - problem coraz częstszy, "Głos Lasu", marzec 2008.
 • Bogdanowicz E. i in. (red.), Ekstremalne zjawiska hydrologiczne i meteorologiczne, [w:] K. Będkowski, H. Norman, Metodyczne aspekty wykorzystania systemów informacji przestrzennej w analizie wpływu huraganowych wiatrów na lasy, IMGW, Warszawa 2005.
 • Bruchwald A., Dmyterko E., Metoda określenia ryzyka uszkodzenia drzewostanu przez wiatr, "Leśne Prace Badawcze" 2010 nr 2.
 • Dąbrowska D., Odnowienie naturalne lasu w drzewostanach uszkodzonych przez wiatr na terenie północno-wschodniej Polski, "Leśne Prace Badawcze" 2007.
 • Dobrowolska D., Rola zaburzeń w regulacji lasu, "Leśne Prace Badawcze" 2010 nr 4.
 • Dobrowolski S. i in., Zagospodarowanie powierzchni poklęskowych w Nadleśnictwie Przedbórz, "Głos Lasu" marzec 2008.
 • Giefing D.F., Usuwanie skutków klęski huraganu w lasach Niemiec w 1990 r., "Sylwan" 1995 nr 7.
 • Gil W., Zachara T., Analiza szkód wiatru w wybranych drzewostanach świerkowych i sosnowych, "Leśne Prace Badawcze" 2006 nr 4.
 • Gliszczyński A., Obciążenie fizyczne pracowników zatrudnionych przy usuwaniu wiatrołomów, "Sylwan" 1999 nr 8.
 • Instrukcja urządzenia lasu, część ogólna, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Dyrekcja Lasów Państwowych, Warszawa 1994.
 • Kamińska G., Karaszkiewicz W., Badanie i ocena dokładności leśnej mapy gospodarczej, "Sylwan" 1994 nr 5.
 • Kołodziejczyk M., Szkody od wiatru w RDLP w Krakowie, "Las Polski" 2005 nr 4.
 • Konieczny A., Nowicki A., Plutecki W., Wisiński S., Leśne mapy numeryczne podstawą systemu informacji przestrzennej w leśnictwie, "Sylwan" 1998 nr 6.
 • Łonkiewicz B., Raport o stanie lasów DGLP, IBL, Warszawa 1996.
 • Łukasik Ł., Huragany i śnieżyce w katowickiej RDLP, "Las Polski" 2005 nr 1.
 • Mozgana J., Współczesne teledetekcyjne metody inwentaryzacji stanu leśnego po huraganie, "Sylwan" 2004 nr 2.
 • Nagadowski M., Analiza strat jakościowych i wartościowych w surowcu drzewnym w wyniku szkód huraganowych na przykładzie Nadleśnictwa Mircze (RDLP Lublin), "Sylwan" 2008 nr 7.
 • Okła K., System informacji przestrzennej w lasach państwowych, "Człowiek i Środowisko" 2003 nr 1-2.
 • Partyka T., Podstawy ekonomiczne szacowania wartości lasu oraz szkód i odszkodowań leśnych, "Sylwan" 1968 nr 10.
 • Pepina V., Chrust L., Kalus Z., Nowe doświadczenia nad zabezpieczeniem drzewostanów przed klęskami wiatro- i śniegołomów, "Sylwan" 1968 nr 6.
 • Piekarski E., Wykorzystanie zdjęć lotniczych w taksacji leśnej, "Sylwan" 1998 nr 6.
 • Ratajczak E., Spława-Neyman S., Ekonomiczne aspekty skutków klęsk żywiołowych w lasach, "Przemysł Drzewny" 1997 nr 2.
 • Skłodowski J., Zdzioch P., Biegaczowate (Carabidae, Col) drzewostanów Puszczy Piskiej zniszczonej przez huragan - rok "zero", "Sylwan" 2005 nr 5.
 • Smykala J., Aktualizacja planów urządzania lasów w nadleśnictwach dotkniętych klęskami żywiołowymi, "Postępy Techniki w Leśnictwie" nr 67.
 • Sosnowski J., Problem oceny szkód wyrządzonych przy zrywce drewna, "Sylwan" 1999 nr 7.
 • Suwała M., Metody oraz koszty i opłacalność pozyskania ze złomów i wywrotów, "Sylwan" 2004 nr 3.
 • Suwała M., Pozyskiwanie drewna ze złomów i wywrotów, "Głos Lasu" 2002 nr 3.
 • Szkody od wiatru i śniegu w 2004 r., Las Polski 2005 nr 1.
 • Trampler T ., Podstawy teoretyczne metodyki wyceny wartości zasobów, "Sylwan" 1968 nr 12.
 • Wilkowski W., Metoda określenia wartości lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakorzenionych wchodzących w obszar scalania, "Przegląd Geodezyjny" 2002 nr 8.
 • Zmihorski M., Huragan a ptaki lęgowe, "Las Polski" 2008 nr 6.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtworzenia potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU 103/2008, poz. 658).
 • Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 30.12.1995 r. (MP - 3 z 1946 r.), zał. 1.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Miast z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzania instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU z 16 czerwca 2009 r., poz. 832).
 • Zarządzenie Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 grudnia 1995 r. w sprawie zasad ustalania jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej nr 3, 1996, poz. 33.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372013
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.