PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 180 Problemy rozwoju regionalnego | 26-35
Tytuł artykułu

Czynniki konkurencyjności w marketingu terytorialnym

Warianty tytułu
Factors of Competitiveness in Territorial Marketing
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zostały poruszone zagadnienia odnoszące się do czynników konkurencyjności w marketingu terytorialnym. W pierwszej części zaprezentowano różne teoretyczne ujęcia konkurencyjności oraz marketingu terytorialnego. Szczególny akcent położono na definiowanie konkurencyjności jednostek terytorialnych. Następnie przedstawiono zestawienia czynników konkurencyjności w odniesieniu do marketingu terytorialnego, które nabierają znaczenia w kontekście obserwowanych przemian w gospodarce oraz mogą wspomagać osiąganie zakładanych celów rozwojowych jednostek terytorialnych. Wspomniano również o nowych tendencjach dotyczących przemian zachodzących w przestrzeni społeczno- gospodarczej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses issues related to the factors of competitiveness in territorial marketing. Its first part presents different theoretical perspectives of competitiveness and territorial marketing. The major emphasis is placed on defining competitiveness in territorial units. Next selected arrangements of competitiveness factors are illustrated with reference to territorial marketing. The focus is on factors which gain importance in the context of transformations observed in economy and which may support obtaining the developmental objectives set by territorial units. There are also mentioned new tendencies referring to the transformations taking place in social and economic space.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bednarz T., Turystyka jako obszar konkurowania regionów (na przykładzie regionów Pomorza Środkowego), [w:] R. Roszkiewicz (red.), Konkurencyjność miast i regionów Polski Południowo-Zachodniej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 821, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Florek M., Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Grosse T., Wpływ procesów globalnych i integracji europejskiej na polski system polityki regionalnej, "Studia Regionalne i Lokalne" 2001, nr 1.
 • Klamut M., Passella E., Konkurencyjność regionów w Polsce a rozwój przedsiębiorczości, [w:] S. Korenik (red.), Przekroje regionalne w polityce ekonomicznej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 799, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999a.
 • Klamut M., Passella E., Podnoszenie poziomu konkurencyjności regionów, [w:] M. Klamut (red.), Konkurencyjność regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999b.
 • Klasik A., Kuźnik F., Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] S. Dolata (red.), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998.
 • Klasik A., Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
 • Kotler P., Asplund C., Rein I., Haider D., Marketing Places Europe, Prentice Hall, London 1999.
 • Kotler P., Hamlin M.A., Rein I., Haider D.H., Marketing Asian Places, John Wiley & Sons, Singapore 2002.
 • Markowski T., Marketing miasta, [w:] T. Markowski (red.), Marketing terytorialny, Wydawnictwo Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2006.
 • Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa 1999.
 • Pietrzyk I., Paradygmat rozwoju regionalnego, [w:] W. Kosiedowski (red.), Gospodarka przestrzenna i regionalna w trakcie przemian, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1995.
 • Proctor T., Public Sector Marketing, Prentice Hall - Financial Times, Essex 2007.
 • Rainisto S., Success Factors of Place Marketing: A Study of Place Marketing Practices in Northern Europe and the United States, Helsinki University of Technology, Institute of Strategy and International Business, Espoo 2003.
 • Raszkowski A., Wzrost znaczenia niematerialnych czynników konkurencyjności regionów, [w:] J. Kot (red.), Konkurencyjność i innowacyjność regionów w warunkach globalizacji i metropolizacji przestrzeni, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007.
 • Szromnik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2010.
 • Todaro M.P., Smith S.C., Economic Development, Pearson Education Limited, London 2009.
 • Vandecandelaere E., Arfini F., Belletti G., Marescotti A., Linking people, places and products. A guide for promoting quality linked to geographical origin and sustainable geographical indications, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372007
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.