PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 175 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Ubezpieczenia | 74-84
Tytuł artykułu

Waloryzacja składek i świadczeń z zabezpieczenia społecznego

Warianty tytułu
The Indexation Mechanism of Pension Benefits
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł pokazuje, jak zmieniał się system waloryzacji składek i wybranych świadczeń wypłacanych z systemu zabezpieczenia społecznego. Waloryzacja składek emerytalnych dotyczy kwot gromadzonych w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w części systemu o charakterze obowiązkowym, publicznym, repartycyjnym. Indeksację zaś dotyczącą świadczeń można traktować jako narzędzie mające na celu ochronę poziomu życia osób najsłabszych przed skutkami inflacji, pozwalające uczestniczyć także w korzyściach wynikających z rozwoju gospodarczego kraju. Przegląd stosowanych rozwiązań pozwala także ocenić, jakie środki finansowe przeznaczane są na wypłaty z tego tytułu, jakich ewentualnie oszczędności mogą dokonywać rządzący, szukając sposobów na obniżenie deficytu w finansach publicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes changes in the contributions indexation system and selected benefits paid from the system of social security. Indexation of pension contributions applies to resources gathered in the Social Security Fund, specifically for the part of the system that is obligatory and public. On the other hand indexation of benefits can be regarded as a tool for protection of quality of life of the weakest citizens against the effects of inflation. It also allows them to benefit from positive effects of their country's economic development. The review of methods in use can be used to assess the amount of funds that are spent and to calculate possible savings leading to reduction of the public finances' deficit. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
autor
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Herbich M., Stan i rozwój produktów emerytalnych, [w:] III filar recepta na wyższą emeryturę, T. Szumlicz (red.), PIU, Warszawa 2010.
 • Jędrasik-Jankowska I., Ubezpieczenie społeczne, tom 1. Część ogólna, LexisNexis, Warszawa 2003.
 • Kalisińska H., Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego'97, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych" 1997 nr 1.
 • Klimkiewicz A., Modyfikacja mechanizmu waloryzacji świadczeń emerytalnych, [w:] Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstwa i ubezpieczeń, B. Kołosowska (red.), Wydawnictwo UMK, Toruń 2008.
 • Klimkiewicz A., Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych" 1998 nr 7.
 • Kołosowska B., Skutki finansowe reformy systemu emerytalnego w Polsce, Wydawnictwo UMK, Toruń 2004.
 • Marczuk B., Od marca emeryci i renciści dostana więcej pieniędzy, "Dziennik Gazeta Prawna" z 18 stycznia 2011.
 • Markiewicz M., Siwińska J., Wydatki sztywne budżetu państwa, CASE, Warszawa 2003.
 • Nawacki L., Prawo do waloryzacji emerytur i rent, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych" 1998 nr 2.
 • Nerka A., Waloryzacja świadczeń emerytalnych - mechanizm, cel i funkcje, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2002 nr 4.
 • Oniszczuk J., Czy waloryzacja zgodna z konstytucją, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych" 1998 nr 3.
 • Osiatyński J., Równoważenie finansów publicznych a system zabezpieczenia emerytalnego, [w:] Długofalowe równoważenie finansów publicznych, A. Wiktorow, B. Wyżnikiewicz (red.), IBnGR, Warszawa 2010.
 • Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 1996.
 • Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 1998.
 • Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 1999.
 • Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 2001.
 • Rocznik Statystyczny RP, GUS, Warszawa 2010.
 • Rząd szuka bezpiecznego sposobu waloryzacji składek, http://www.forbes.pl, 10.01.2011.
 • Szumlicz T. (red.), Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeń, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • Szumlicz T., Ubezpieczenia społeczne. Teoria dla praktyki, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz- -Warszawa 2006.
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. DzU 2009 nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).
 • Wasilewska-Trenker H., Równoważenie finansów publicznych w długim okresie, [w:] Długofalowe równoważenie finansów publicznych, A. Wiktorow, B. Wyżnikiewicz (red.), IBnGR, Warszawa 2010.
 • Wiktorow A., Czy grozi nam krach ubezpieczeń społecznych, "Rzeczpospolita" z 16 listopada 1995a.
 • Wiktorow A., Lepsi i gorsi emeryci, "Rzeczpospolita" z 4 września 1995b.
 • Wiktorow A., Nie wszyscy chcą reformy?, "Rzeczpospolita" z 23 grudnia 1997.
 • Wóycicka I., Nowe emerytury muszą być niższe, "Rzeczpospolita" z 4 marca 2002.
 • http://www.stat.gov.pl.
 • http://www.zus.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171371925
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.