PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 165 Społeczna rola statystyki | 135-151
Tytuł artykułu

Rozbieżności w pomiarze ubóstwa ekonomicznego

Autorzy
Warianty tytułu
The Diversity in the Measurement of Economic Poverty
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z głównych celów polityki społecznej jest dążenie do ograniczenia zasięgu ubóstwa ekonomicznego, które jest definiowane jako brak wystarczających środków finansowych pozwalających na zaspokojenie potrzeb osób zaliczanych do tego gospodarstwa. W artykule podjęto próbę wskazania czynników, które mają zasadniczy wpływ na rozbieżności w ocenach zasięgu i głębokości ubóstwa ekonomicznego. Do czynników tych należą przede wszystkim brak jednolitej metodologii wyznaczania granic ubóstwa oraz różne źródła i rozmaity charakter danych statystycznych dotyczących zjawiska ubóstwa. Dane ilustrujące różnice w ocenach sfery ubóstwa ekonomicznego pochodzą z następujących badań: Badań Budżetów Gospodarstw Domowych (BBGD), Europejskiego Badania Dochodów i Warunków Życia (EU-SILC) oraz badania panelowego realizowanego w ramach Diagnozy Społecznej (DS.)(abstrakt oryginalny)
EN
One of the main aims of social politics is the decrease of the range of economic poverty, defined as the lack of financial resources necessary to satisfy the needs of the members of a given household. This paper tries to indicate the factors which have a substantial influence on the diversity in the assessment of range and depth of economic poverty. These factors include, among others: lack of unified methodology of defining the poverty threshold, and different sources and varied character of statistical data related to poverty. The data depicting the differences in assessment of the spheres of economic poverty come from the Household Budget Surveys, the EU Statistics of Income and Living Conditions - SILC, and the panel research carried out in the framework of Diagnoza Społeczna (Social Diagnosis) initiative.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Vizja Press&It, Warszawa 2007.
 • Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Vizja Press&It, Warszawa 2009.
 • Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2007 i 2008), Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 2009.
 • Foster J., GreerJ., Thorbecke E., A class of decomposable poverty measures, "Econometrica" 1984, vol. 52, s. 761-765.
 • http://europa.eu.int/comm/eurostat.
 • Kakwani N.C., Income Inequality and Poverty. Methods of Estimation and Policy Applications, New York, Oxford, London 1980.
 • Panek T. (red.), Statystyka społeczna, PWE, Warszawa 2007.
 • Panek T., Podgórski J., Szulc A., Ubóstwo :Teoria i praktyka pomiaru, Monografie i Opracowania nr 453, SGH, Warszawa 1999.
 • Rusnak Z., Statystyczna analiza dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1182, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007.
 • Sfera ubóstwa w Polsce, GUS, Warszawa 1998.
 • Sytuacja gospodarstw domowych w 2008 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, Informacja sygnalna, z badań GUS, www.stat.gov.pl.
 • Szukiełojć-Bieńkuńska A., Ubóstwo w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w świetle Europejskiego Badania Dochodów i Warunków Życia - EU-SILC 2008, Informacja sygnalna GUS, Warszawa 2010.
 • Szulc A., Poverty In Poland during the 90s. Are the Results Robust?, "Review of Income and Wealth" 2006, Series 52, no. 3, s. 423-448.
 • Topińska I., Ciecieląg J., Szukiełojć- Bieńkuńska A. (red.), Pomiar ubóstwa. Zmiany koncepcji i ich znaczenie. Raport z badań, Opracowania PBZ, Warszawa 2008.
 • Ubóstwo w Polsce. Zasięg ubóstwa w Polsce w 2009r. na podstawie wyników badań budżetów gospodarstw domowych, GUS Departament Warunków Życia, Warszawa 2010.
 • Warunki życia ludności Polski w latach 2004-2005, GUS, Departament Statystyki Społecznej, Warszawa 2007.
 • Warunki życia ludności w 1997 r., GUS, Departament Statystyki Społecznej, Warszawa 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171371505
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.