PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 178 Kształtowanie i doskonalenie systemu zarządzania w przedsiębiorstwach | 60-80
Tytuł artykułu

Kształtowanie wartości i celów w organizacjach.

Warianty tytułu
Development of Values and Goals in Organizations.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
System zarządzania przedsiębiorstwem to całokształt: wartości i celów, regulacji i struktur, metod i praktyk zarządzania oraz wynikających z mechanizmów regulacyjnych relacji między nimi, który warunkuje sposób realizacji procesu zarządzania. Kierownictwo organizacji z jednej strony musi w procesie zarządzania stosować się do celów, wartości, hierarchii, reguł oraz metod działania przyjętych w danej organizacji, z drugiej strony może jednak, na podstawie swoich doświadczeń i wiedzy, samo wpływać i kształtować powyższe elementy tak, aby podnosić sprawność procesu zarządzania, a co za tym idzie - efektywność organizacji. Kluczowe znaczenie w kształtowaniu systemu zarządzania przedsiębiorstwem ma trafne zdiagnozowanie podstawowych czynników wyznaczających jego optymalny kształt. Czynniki te można ująć w postaci modelu strategicznego dopasowania systemu zarządzania, który obejmuje trzy fazy, a mianowicie ocenę poziomu presji determinant kształtujących system zarządzania, identyfikację i analizę stopnia spójności cech organizacji i systemu zarządzania oraz ocenę pożądanego poziomu zaawansowania elementów systemu zarządzania. Artykuł koncentruje się na dwóch pierwszych fazach strategicznego dopasowania w odniesieniu do jednego z elementów systemu zarządzania, tj. wartości i celów.(abstrakt oryginalny)
EN
Crucial in shaping the enterprise management system is the relevant diagnosis of the fundamental factors which determine the optimal shape. These factors can be described as a strategic adjustment model of management system, which includes three phases, namely the evaluation of the level of pressure determinants influencing management system, the identification and analysis of the degree of the cohesion of organization features and the management system and the assessment of the desired level of sophistication of management system elements. The article focuses on the first two phases of a strategic adjustment with regard to one of the elements of the management system, i.e. the values and goals.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Ansoff I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 • Bartosiewicz J., Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem przez cele, [w:] J. Dworak, T. Falencikowski (red.), Cele i uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku T. 3/2009, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk 2008.
 • Bełz G., System zarządzania jako regulator odnowy i wzrostu przedsiębiorstw, UE, Wrocław 2011.
 • Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 • Cardona P., Rey C., Zarządzanie poprzez misje, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2009.
 • Collins J., Porras J., Wizjonerskie organizacje, SPM Project, Wrocław 2003.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Hatch M., Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000.
 • Lencioni P., Niech wartości naprawdę coś znaczą, "Harvard Business Rewiev Polska" 2004, maj.
 • Masłyk-Musiał E., Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Robbins S., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 • Sathe V., Jak rozszyfrować i zmienić kulturę organizacji, [w:] Schlesinger P., Sathe V., Kotter J., Projektowanie organizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Sikorski C., Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Skalik J., Bełz G., Istota systemu zarządzania w teorii i praktyce funkcjonowania organizacji, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia systemów zarządzania przedsiębiorstw, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1184, AE, Wrocław 2007.
 • Trzcieniecki J., Projektowanie systemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1979.
 • Sudoł S., Przedsiębiorstwo, podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, Dom Organizatora, Toruń 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171371375
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.