Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2 | 75-89
Tytuł artykułu

Pojęcie i postacie utworu naukowego w świetle prawa autorskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The concept and form of scientific work in light of copyright law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie zdefiniowano utworu naukowego - poprzestano na wymienieniu go w art. 1 ust. 2 pkt 1 i poświęcono mu art. 14, a także odwołano się do tego pojęcia w art. 29 pr.aut. (cytowanie), jak również w sferze regulacji praw pokrewnych (art. 992 pr.aut. - prawo do wydania krytycznego lub naukowego). Ponadto również w innych przepisach prawa polskiego brak definicji utworu naukowego. Jedynie w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych (w przypisie do pkt 10 lit. e) stwierdza się, że przez artykuł naukowy należy rozumieć "artykuł prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym zawierający tytuł publikacji, nazwiska i imiona autorów wraz z ich afiliacją i przedstawiający obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografię)". (fragment tekstu)
EN
The provisions of the Act on Copyright and Related Rights of 4 February 1999 do not provide any definition of scientific work but merely make a reference to it in Article 1 clause 2 point 1, refer to it more broadly in Article 14, and also refer to it in Article 29 Copyright (citation). In the doctrine, an opinion that is worth mentioning is that of J. Barta and R. Markiewicz who claim that scientific works are the result of a scientific cognitive process and are, at the same time, in their basic function of communication, oriented not to 'themselves' as works of art, but focused on presenting the objective reality. The issue of defining scientific work within the framework of copyright law is still open, regardless numerous attempts undertaken by scholars and judges to formulate its definition. Although it may not really be advisable to recommend that a legal definition of scientific work be provided, it seems reasonable to expect that a definition of such work is available in rules governing establishments of higher education. It must be stressed, though, that scientific works may be produced in all kinds of scientific disciplines, and take the form that seems adequate and in line with the adopted method of research as well as with the capability of presenting research results. What is of particular importance though, is rejection of a view that scientific work may only take the form of a written paper or another paper form. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
75-89
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Barta, J., Markiewicz, R. (2011), (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa.
 • Błeszyński, J. (1988), Prawo autorskie, Warszawa.
 • Błeszyński, J., Staszków M. (1983), Prawo autorskie i wynalazcze, Warszawa.
 • Brzeziński, J. (2003), Metodologia badań psychologicznych, Warszawa.
 • Chobot, A. (1975), Regulacja prawna twórczej pracy badawczej w stosunkach pracy, Warszawa.
 • Czajka, D. (2010), Ochrona praw twórców i producentów. Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa.
 • Doliński, J.M. (2013), Testy psychologiczne w prawie własności intelektualnej, Monitor Prawniczy 10: 527-534.
 • Ferenc-Szydełko, E. (2014), (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa.
 • Gadek-Giesen, B. (2011), Plagiat dzieł naukowych - zagadnienia wybrane, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 112: 63-83.
 • Golat, R. (2002), Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z uwzględnieniem ostatnio uchwalonych i proponowanych zmian, Jaktorów.
 • Górnicz-Mulcahy, A. (2012), Utwór naukowy jako przedmiot ochrony autorskoprawnej w: Marszałkowska-Krześ, E.B. (red.), Aktualne zagadnienia prawa prywatnego, Wrocław: 41-63.
 • Haberstumpf, H. (1982), Zur Individualität wissenschaftlicher Sprachwerke, Freiburg.
 • Ingarden, R. (1955), O sztuce tłumaczenia, Wrocław.
 • Ingarden, R. (1976), O poznawaniu dzieła literackiego, Warszawa.
 • Kędzierska-Cieślak, A. (1996), Pierwszeństwo instytucji naukowej do opublikowania utworu jej pracownika, Państwo i Prawo 51(8-9): 80-87.
 • Kopff, A. (1961), Dzieło sztuk plastycznych i jego twórca w świetle przepisów prawa autorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozprawy i Studia 36, Kraków.
 • Kopff, A. (1988), Wpływ postępu techniki na prawo autorskie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 48, Kraków.
 • Markiewicz, R. (1984), Dzieło literackie i jego twórca w polskim prawie autorskim, Kraków.
 • Markiewicz, R. (1990), Ochrona prac naukowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 55, Kraków.
 • Michalski, B. (1994), Chronione elementy utworu naukowego w: Adamczak, A. (red.), Zbiór referatów z seminarium rzeczników patentowych szkół wyższych, Cedzyna 27 września-1 października 1994 r., Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej, Biuletyn nr 10, Politechnika Kielce, Kielce.
 • Niewęgłowski, A. (2010), Wybrane zagadnienia współautorstwa w pracach naukowych, Ius Novum 2: 174-188.
 • Niewęgłowski, A. (2010), Wyniki prac badawczych w obrocie cywilnoprawnym, Warszawa.
 • Nowicka, A. (2013), Uprawnienia instytucji naukowych, w: System prawa prywatnego, t. 13: Prawo autorskie, red. J. Barta, Warszawa: 114-119.
 • Poźniak-Niedzielska, M., Tylec, G. (2009), Działalność naukowo-dydaktyczna na wyższej uczelni w świetle prawa autorskiego, Państwo i Prawo 64(5): 33-48.
 • Ritterman, S. (1937), Komentarz do ustawy o prawie autorskim, Kraków.
 • Sokołowska, D. (2001), Utwory zbiorowe w prawie autorskim ze szczególnym uwzględnieniem encyklopedii i słowników, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 76, Kraków.
 • Stec, P. (2008), Uczelnia jako podmiot praw na dobrach niematerialnych, Państwo i Prawo 63(1): 46-58.
 • Szewc, A. (1997), Dzieła naukowe i ich status w prawie autorskim, Państwo i Prawo 52(10): 23-31.
 • Troskolański, A.T. (1978), O twórczości. Piśmiennictwo naukowo-techniczne, Warszawa.
 • Tylec, G. (2009), Z problematyki ochrony prawnoautorskiej dzieła naukowego, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2(7): 28-34.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171368073
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.