Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | Gospodarka i polityka : wyzwania XXI wieku | 133-155
Tytuł artykułu

(Geo)polityczne ukształtowaie Armenii po upadku ZSRR

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przez blisko 2,5 tys. lat Armenia znajdowała się na styku cywilizacji i wielkich imperiów. Dla rosnącego w siłę Cesarstwa Rosyjskiego w XVIII i XIX w. opanowanie północnego Kaukazu i Zakaukazia stało się celem strategicznym Ważnym czynnikiem geopolitycznym od końca XIX w. stało się odkrycie złóż ropy naftowej na półwyspie Apszerońskim, co spowodowało, że Rosja zyskała zgoła inne spojrzenie na sprawę ormiańską. na odbitych Turcji terenach współczesnego Azerbejdżanu Rosja wybudowała nowoczesne miast - Baku, które zasiedlała ludnością rosyjską, nie unikając pogromów na ludności muzułmańskiej i ormiańskiej. (fragment tekstu)
EN
Armenia, regaining independence after the fall of the USSR, had to seek new partners in the international arena. Political relations with her new neighbours were predicated by the resolution of historical events. On 15 January 2004 in Yerevan, a public commission began organising a commemoration for the 90th anniversary of the Armenian genocide during the Ottoman period. Officially, Yerevan gave this anniversary the widest media coverage, both at home and abroad. Political dictatorship, and military and financial attachments to Russia as well as a dormant war with Azerbaijan hampered however, the democratic process in this country. Machinations of the state, economic collapse and political uncertainty are factors preventing broad international co-operation in Armenia, and historical events are taken advantage of by the dictatorship for their own political ends. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • AwBa3HH A. 2001, CmpamezunecKue nocnedcmeux ¿enau,uda ApMXH, ,,Ap- HHCKMM BeCTHMK", Nel-2 200 lr.
 • A/ienceeBa 71., Mcmopux unaKOMucnux & CCCP, ApMHHCKoe HaijJioHa;ib- oe J^BM>KeHMe, http://www.memo.ru/.
 • Amnesty International, Armenia: Appeal Cases, October 2001, AI Index: UR 54/009/2001; public.
 • Apuenux u Poccux npodonMawm yKpenneuue eoeHHoeo compydnunecmea, ny6 fle/iOBOM MH(J)opMauMM "CaHKT-]leTep6ypr", 11.12.2003.
 • ApMXHO-upancKoe compydmmecmeo cezodnx, K/iy6 flenoBoii MHcJ)opMa- mm ,,CaHKT-neTep6ypr" , 18.12.2003, www.mpa.ru/analytics.
 • ApceHbeB A, 2001, TIonumuHecKax cmamucmuKa, "Apmhhckmm Bccthmk", o. 1-2.
 • Astourian S. H" 2002, From Ter-Petrosian to Kocharian: Leadership Change i Armenia, Berkeley University, w: Berkeley Program in Soviet and Post-Soviet tudies Working Paper Series, Winter 2000-2001.
 • Atamian S., The Armenian Community. The Historical Development of a So- al and Ideological Conflikt, New York, 1959.
 • Banin Um-El, Caucasian Days, 1996.
 • Bremme I., Cory Welt, A Break with the Past? State and Economy in Post- 'ommunist Armenia, Helsinki Monitor 8,1 (1997) www.spn.ethz.ch.
 • BpwccenbCKue ecmpenu npe3udenma KoHapxna, K/iy6 fle/ioBoii MHcJjopMa- mm "CaHKT-IIeTep6ypr, 26.12.2003.
 • Defeating Genocide: Analysys of Ethnic Conflicts in Nagorno Karabakh and osovo, www.cilicia.com/DGindex.htm.
 • Diamond L., Developing Demokracy: Toward Consolidation, Baltimore and ondon, The Hopkins University Press 1999.
 • Dudwic N., Political Transformations in Postkommunist Armenia: Images and Realities, w: Conflict, Cleavage, and Change in Central Asia and the Caucasus, Cambridge University Press, 1997.
 • Eberhardt P., Geografia ludności Rosji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002.
 • 3xo 6empadcKux CKandanoe uowem doKamumbcn do JOMHOZO KaeKa3a, 3xo, 26(26) C6., 3 MapTa 2001.
 • OeiirMH M., KaeKa3CKuu y3en, "HOBMM MMp" 1988, Ns 9.
 • Fuller L. 1997, Sarkisyan Resignation Update, OMRI Daily Digest, 3,49 (11 March 1997).
 • A Genocide Gone Unpunished, Pogroms of Armenians in Sumgait (February 1988), Washington, www.nkrusa.org.
 • XpoHUKa menyu^ux coóumuu, op. cit., Bbin. 52, c.c. 5-14; Bbin. 56, c.c. 145-152.
 • Janigian Aris, 2005, Rzeź Ormian - pierwsze ludobójstwo XX wieku, "Gazeta Wyborcza", 24.04.2005.
 • Kapuściński R., Kirgiz schodzi z konia, Czytelnik, Warszawa, 1968.
 • Kołodziejczyk D, Turcja, Wydawnictwo Trio, Warszawa, 2000.
 • MaxMypaH E 1999, 2001, Bonpocu ucmopuu, Jluea Haąuu, ApMHHCKuu eonpoc u PecnyónuKa ApMenun, w: "Apmhhckmm Bccthmk", Ne 1-2, 2001.
 • Mardanow, W. Rasulow, 1990, Gaczinlar wa igtisadijjatimiz, "Watan sesi" 1990, nr 11.
 • McCarthy J., Muslims and Minorities. The Population of Ottoman Anatolia and the End of the Empire, New York, 1983.
 • Monobou Bojik, Cmpana flpau, flo6pax CKa3Ka napoda, Komopuu ne- peMun MH020 dpau 6 ceoeu ucmopuu, http://www.zerkalo-nedeli.com/nn/ show/85/6572/.
 • Had nponacmbw eo nxcu, Apmhhckmm MHTepHeT->KypHa7i ,,A3flapap", 2 Mapepu, 4492 2. ApMKHCKOu ucmopuu - Mau, 2000.
 • Hapodbi KaeKa3a, Bo/ibiuaa coBeTCKaa SHijmoToneflMfl t. 2, M., 1962.
 • Ordubadim M.S., Ganli Illar, Baku 1991.
 • ΠrincbMO MwHcJ)MHa, IbcKOMTpyaa, MMHiocTa u MBfl CCCP O nopHÓKe ynema npuHadnewaemux ¿pancdanaM, ebiHywdeHHO noKunyemuM A3ep6aud- MancKyw CCP u ApMXHCKyw CCP, mujiux noMetąeHUu u dpyzux cmpoenuu, ou,eHKu uamepuanbHoeo yw,ep6a u eunnambi um KOMnencau,uu ot 12 miohh 1990 r.
 • IIocTaHOBTieHiie CoBeTa Mmhmctpob CCCP Ns 329 O alepax no OKasanuw noMow,u zpawdaHaM, ebinywdenHO noKunyemuM A3ep6audMaHCKyw CCP u ApMXHCKyw CCP ot 7 anpenn 1990 r.
 • Πnpuopumembi eHetuHenonumunecKoeo Kypca CU1A e cmpanax 3aKa&Ka- 3bH, K/iy6 aenoBOM MH^opMaijMM "CaHKT-rieTepóypr" 19.11.2003, www.mpa. ru/analytics.
 • Rutland P, Democracy and Nationalism in Armenia, "Europe - Asia Studies" 46, 5 (1994).
 • Fuller L., Sarkisyan Resignation Update, OMRI Daily Digest, 3,49 (11 March 1997).
 • CapKMCHH, Anna Tep, BbiHywdeHHbie Muzpau,uu ApMXH: npunuHbi u npo- óneMbi adanmaąuu, "Apmhhckmm Bccthmk", N^l-2, 2001 www.hayastan.ru/ Armvest,
 • Shaw S., History of the Ottoman Empire and and Modern Turkey, Cambridge University Press, Cambridge, 1976.
 • Shaw S., Turkey and the Holocaust, Macmillan, London, 1993.
 • Shaw S., From Empire to Republic: The Turkish War of National Liberation, 1918-1923, Türk Tarih Kurumu, 2001.
 • Stopka K., Ormianie w Polsce dawnej i dzisiejszej, Księgarnia Akademicka, Kraków, 2000.
 • CyóaT3afle A. C., npoMuuineHHOcmb A3ep6aüdMana 6 XIX eene, Baicy 1964.
 • Świętochowski T., Azerbejdżan i Rosja, Kolonializm, islam i narodowość w podzielonym kraju, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa, 1998.
 • Walker C.J., Armenia. The Survival of a Nation, New York, 1980.
 • Boüna 1991-1994 Ministry of Foreign Affairs NKR, 2001., www.nkr.am. www.hayastan.ru/Armvest.
 • www.iatp.irex.am .
 • www.mpa.ru/analytics .
 • www.nkr.am.
 • www.zerkalo-nedeli.com.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171362767
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.