Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | Gospodarka i polityka : wyzwania XXI wieku | 91-102
Tytuł artykułu

Zakres podmiotowy instytucji obywatelstwa Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest przedstawienie i zbadanie : jak obecnie wygląda przyjęte rozwiązanie kwestii "kto jest obywatelem UE", w jakim zakresie uległo ono modyfikacjom oraz jak jest oceniane. (fragment tekstu)
EN
This article analyses an issue of the scope ratione personae of the European citizenship and the EU influence on the autonomy of the Members States in matters of nationality. As far, the Treaties have not opposed to the binding rules derived from the customary international law. However, in the light of the ECJ jurisdiction and the advancement of the integration, it should be seen that the europeanization of domestic citizenship policy is becoming feasible.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Banaszak B., Preisner A., Prawo konstytucyjne. Wprowadzenie, Wrocław 1996.
 • Barcz J., Charakter prawny i struktura Unii Europejskiej. Pojęcie prawa Unii, [w:] J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, wyd. II, Warszawa 2003.
 • Bellamy R., Castiglione D., Santoro E., Lineages of European Citizenship. Rights, Belonging and Participation in Eleven Nation-States, London 2004.
 • Cesarani D., Fulbrook M. (eds), Citizenship, Nationality and Migration in Europe, London 2002.
 • Closa C., Citizenship of the Union and the Nationality of Member States, "Common Market Law Review" 1995, t. 29.
 • Czapliński W., Ostrihansky R., Saganek R, Wyrozumska A. (red.), Prawo Wspólnot Europejskich. Orzecznictwo, Warszawa 2001.
 • d'Oliveira H. U. J., Review of the Micheletti case, "Common Market Law Review" 1993, t. 30.
 • Emmert F., Morawiecki M., Prawo europejskie, Warszawa-Wrocław 1999.
 • Galicki Z., Europejska konwencja o obywatelstwie a obywatelstwo europejskie, "Biuletyn Ośrodka Informacji Rady Europy", 2000, nr 4-5.
 • Garcia M, Miejsce zamieszkania jako podstawa obywatelstwa europejskiego, [w:] Obywatelstwo europejskie. Rozważania, Warszawa 2003.
 • Garot M. J., A New Basis for European Citizenship: Residence, [w:] M. La Torre (eds), European Citizenship. An Institutional Challenge, The Haque 1998.
 • Groot de G.-R., The Relationship between the Nationality Legislation of the Member States of the European Union and European Community, [w:] M. La Torre (eds), European Citizenship. An Institutional Challenge, The Haque 1998.
 • Groot de G.-R., Obywatelstwo europejskie: związki z obywatelstwem państw członkowskich, "Biuletyn Ośrodka Informacji Rady Europy" 2000.
 • Groot de G.-R., Towards a European Nationality Law, "Electronic Journal of Comparative Law", vol. 8.3 (October 2004), http://www.ejcl.org .
 • Guild E., The Legal Framework of the Citizenship of the European Union, [w:] D. Cesarani, M. Fulbrook (eds), Citizenship, Nationality and Migration in Europe, London 2002.
 • Hall S., Loss of Union Citizenship in Breach of Fundamental Rights, "European Law Review" 1996, t. 21, nr 1.
 • Hall S., Determining the Scope Ratione Personae of European Citizenship: Customary International Law Prevails for Now. ECJ, Judgment, 20 February 2001, Case C-192/99, The Queen v. Secretary of State for the Home Department ex parte Kaur, "Legal Issues of Economic Integration" 2001, t. 28, nr 3.
 • Hansen R., Weil R, Towards a European Nationality. Citizenship, Immigration and Nationality Law in the EU, London 2001.
 • Harris D. J., Cases and Materials on International Law, London 1991.
 • Jagielski J., Obywatelstwo europejskie w projekcie konstytucji dla Europy, "Edukacja Prawnicza" 2004, nr 4(61).
 • Janusz G., Bajda P., Prawa mniejszości narodowych, Warszawa 2000.
 • Konopacki S., Dylematy obywatelstwa europejskiego, "Studia Europejskie" 2003, nr 4.
 • Konopacki S., Obywatelstwo europejskie - wielka iluzja dla nowych członków?, [w:] Obywatelstwo europejskie. Rozważania, Warszawa 2003.
 • Kostakopoulou T., Invisible Citizens? Long term Resident Third-country Nationals in the EU and their struggle for Recognition, [w:] R. Bellamy, A. Warleight, Citizenship and governance in the European Union, London 2001.
 • Kostakopoulou T., Long-term resident third-country nationals in the European Union: normative expectations and institutional openings, "Journal of Ethnic and Migration Studies" 2002, t. 28, nr 3.
 • Kowalik-Bańczyk K., Porównanie systemu kompetencji Unii Europejskiej w Konstytucji dla Europy a dotychczasowym systemem, [w:] S. Dudzik (red.), Konstytucja dla Europy. Przyszły fundament Unii Europejskiej, Kraków 2005.
 • Kreuzer Ch., W kierunku europejskiej polityki imigracyjnej i azylowej, "Biuletyn Ośrodka Informacji Rady Europy" 2000, nr 4-5.
 • Lenaerts K., NufFel van P., Podstawy prawa europejskiego, Warszawa 1998.
 • Łazowski A., Obywatelstwo Unii Europejskiej - uwagi teoretyczne i praktyczne w dziesięć lat po wejściu wżycie Traktatu z Maastricht, [w:] E. Piontek, A. Za- widzka (red.), Szkice z prawa Unii Europejskiej, 1.1, Kraków 2003.
 • Machińska H., Wymiar obywatelski Traktatu Konstytucyjnego, [w:] H. Ma- chińska (red.), Idea Europy, Biuro Informacji Rady Europy, Warszawa 2004.
 • McLaren L. M., Immigration and the New Politics of Inclusion and Exclusion in the European Union: The effect of Elites and the EU on Individual-level Opinions Regarding European and non-European Immigrants, "European Journal of Political Research" 2001, t. 39.
 • Mielnik B., Obywatelstwo Unii Europejskiej, Wrocław 2000.
 • Declaration on Nationality of a Member State, Official Journal, C 191/1992, s. 98.
 • Europejska konwencja o obywatelstwie, "Biuletyn Ośrodka Informacji Rady Europy" 2000, nr 4-5.
 • Konwencja haska z 12.04.1930 roku w sprawie niektórych zagadnień dotyczących konfliktu ustaw w zakresie obywatelstwa, Dz. U. RP 1937, nr 47. poz. 361.
 • Konwencja o ograniczaniu przypadków podwójnego obywatelstwa oraz o obowiązkach wojskowych w przypadkach podwójnego obywatelstwa, "Biuletyn Ośrodka Informacji Rady Europy" 2000, nr 4/5.
 • Resolution on Respect for Human Rights in the European Community (annual report of the European Parliament), 11 March 1993, OJ C 115/1993.
 • Traktat ustanawiający »Konstytucję dla Europy«, Konferencja Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich CIG 87/2/04 REV 2, Bruksela, 29.10. 2004 r.
 • Orzeczenie ETS w sprawie 136/78 Criminal Proceeding Against Vincent Auer, ECR [1979], s. 437.
 • Orzeczenie ETS w sprawie 59/85 State of the Netherlands v. Ann Florence Reed, ECR [1986], s. 1283 i nast.
 • Orzeczenie ETS w sprawie 369/90 Mario Vincente Micheletti and others v. Delegación del Gobierno en Cantabria, ECR [1992], s. 1-1237.
 • Orzeczenie ETS w sprawie 129/99 The Queen and Secretary of State for the Home Department, ex parte: Manjit Kaur, ECR [2001], s. 1-1237.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171361999
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.