Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 6 | 103-114
Tytuł artykułu

Pośrednictwo ubezpieczeniowe w Niemczech : wybrane zagadnienia. Część I

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Insurance Intermediary in Germany : Chosen Questions. Part I
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasadniczą zmianą w prawie niemieckim jest likwidacja dotychczas istniejącej nieograniczonej wolności wykonywania zawodu pośrednika ubezpieczeniowego zgodnie, z którą nie występowały ograniczenia w dostępie lub wykonywaniu zawodu (tzn. każdy mógł być pośrednikiem ubezpieczeniowym). Zgodnie z nowymi regulacjami pośrednictwo ubezpieczeniowe jako działalność gospodarcza wymaga pozwolenia (§ 34d GewO). Przepis podąża, zatem za istniejącym obowiązkiem pozwolenia na pośrednictwo w handlu nieruchomościami, w pożyczkach i lokatami kapitału (§ 34c GewO). Pośrednicy ubezpieczeniowi muszą spełnić szereg wymogów formalno - prawnych z zakresu posiadanych kwalifikacji, rękojmi należytego wykonywania działalności, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, aby uzyskać pozwolenie i wpis do rejestru. Podczas wykonywania czynności pośredniczenia w zawieraniu umów ubezpieczenia ciążą na pośrednikach obowiązki informowania, doradzania i dokumentowania udzielanych porad. Za nie wywiązywanie się z powyższych obowiązków pośrednikowi grożą sankcje. (abstrakt oryginalny)
EN
The fundamental change of German law is liquidation of previous unlimited freedom of performing insurance intermediary job according to which there were no limits in access to this job (everyone could be an insurance intermediary). According to new regulations insurance agency as business activity requires permission (§ 34d GewO). The regulation follows existing duty for permission in real estate commerce loans and investment (§ 34c GewO). Insurance agents need to fulfill many formal and legal requirements in domain of qualifications, guarantee of proper service, legal liability to gain permission and registry. While insurance servicing intermediaries must inform advise and evidence given advices. Not fulfilling the above mentioned may bring sanctions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
103-114
Opis fizyczny
Twórcy
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Filia w Stalowej Woli
Bibliografia
  • Dyrektywy 2002/92/EC z dnia 9 grudnia 2002, weszła w życie 15 stycznia 2005 roku.
  • Goerz D., Henseler Ch., Perschke R., Versicherungsvermittlergesetz. Praxis-Leitfaden für den ungebundenen Versicherungsvertrieb zur EU-Vermittlerrichtlinie, Mit allen Änderungen ab 22. 05. 2007 LexisNexis.
  • Przybytniowski J.W., Rynek ubezpieczeń gospodarczych [w:] Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 9 (692), Wrzesień 2007.
  • Sangowski T. Proces dostosowawczy prawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym do wymogów europejskich, Katedra Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360595
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.