Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 6 | 40-53
Tytuł artykułu

Prawne uregulowanie wyrażania zgody na przerwanie ciąży (kwestie wybrane)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Legal Regulation of Giving Assent to Abortion (Selected Issues)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule autor analizuje z punktu widzenia konstytucyjnej zasady ochrony rodzicielstwa (macierzyństwa i ojcostwa) przepisy prawne regulujące wyrażanie zgody na przerwanie ciąży. Szczegółowe rozważania zostały poświęcone: a) zróżnicowaniu sytuacji prawnej kobiet ciężarnych w przedmiocie decydowania o aborcji ze względu na zakres posiadanej przez nie zdolności do czynności prawnych; b) formie wyrażania zgody na przerwanie ciąży; c) problematyce pominięcia udziału ojca w procesie decydowania o usunięciu ciąży; d) prawnej dopuszczalności w niektórych sytuacjach usunięcia ciąży bez zgody kobiety ciężarnej. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article the author analyses legal provisions regulating giving assent to abortion from viewpoint of constitutional rule of protection of parenthood (motherhood and fatherhood). Detailed ponderings concern: a) differentiation of legal situation of pregnant women, if it is about making decision on abortion, on account of scope of having the capacity to enter into legal transaction; b) form of giving assent to abortion; c) problems of passing over the participation of a father in process of deciding on abortion; d) legality, in some situations, of an abortion without pregnant woman consent. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
40-53
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Zamiejscowy w Tomaszowie Lubelskim
Bibliografia
 • B. Banaszak, M. Jabłoński, uwaga 4 do art. 38, [w:] Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. J. Boć, Wrocław 1998.
 • M. Bartnik, Nasciturus w prawie cywilnym i karnym, [w:] Księga pamiątkowa z okazji 10-lecia Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu LubelskiegoJana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim, red. T. Guz, M. R. Pałubska, M. Kuć, Lublin 2006.
 • W. Bołoz, Bioetyka i prawa człowieka, Warszawa 2007.
 • D. Dudek, Parlamentarny spór o nowelizację konstytucyjnej ochrony życia człowieka, [w:] Ochrona dziecka w prawie publicznym, red. M. Bartnik, M. Bielecki, J. Parchomiuk, B. Ulijasz, Tomaszów Lubelski - Lublin 2008.
 • M. Filar, Lekarskie prawo karne, Zakamycze 2000.
 • M. Gałązka, K. Wiak, Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 20 marca 2007r. w sprawie Alicja Tysiąc przeciwko Polsce (nr skargi 5410/03), Przegląd Sejmowy z 2007 r. Nr 3.
 • T. Jasudowicz, Prawa ojców w orzecznictwie strasburskim, Toruń 2008.
 • G. Jędrejek, Czy można wyróżnić dobro osobiste w postaci wolności do dokonania aborcji?, [w:] Prawo rodzinne w Polsce i w Europie, red. P. Kasprzyk, Lublin 2005.
 • T. Justyński, Glosa do wyroku SN z dnia 13 października 2005 r., IV CK 161/05, Państwo i Prawo z 2006 r. Nr 7.
 • G. Kowalski, Ochrona dziecka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Ochrona dziecka w prawie publicznym, red. M. Bartnik, M. Bielecki, J. Parchomiuk, B. Ulijasz, Tomaszów Lubelski - Lublin 2008.
 • G. Kowalski, Warunki dopuszczalności przerywania ciąży a prawna ochrona życia poczętego, [w:] Dziecko. Studium interdyscyplinarne, red. E. Sowińska, E. Szczurko, T. Guz, P. Marzec, Lublin 2008.
 • M. Królikowski, Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 20 marca 2007r. w sprawie Alicja Tysiąc przeciwko Polsce (nr skargi 5410/03), Przegląd Sejmowy z 2007 r. Nr 3.
 • J. Lipski, P. Chybalski, Informacja porównawcza dotycząca modeli zapisu konstytucyjnej gwarancji ochrony życia ludzkiego w perspektywie dopuszczalności usunięcia ciąży, [w:] Konstytucyjna formuła ochrony życia, Seminarium Biura Analiz Sejmowych 19 stycznia 2007 r. (http://parl.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/EF539D2C23CBE8ADC125726F003C2FD0/$file/ 993% 20Konstytucji.pdf; stan na 24 stycznia 2009).
 • A. Marek, Okoliczności wyłączające bezprawność czynu (przegląd problematyki), [w:] Okoliczności wyłączające bezprawność czynu. Przegląd problematyki. Orzecznictwo (SN 1918-99). Piśmiennictwo, A. Marek, J. Satko, Zakamycze 2000.
 • M. Nazar, Ochrona konstytucyjna, [w:] J. Ignatowicz, Prawo rodzinne, Warszawa 2000.
 • J. Potulski, Dziecko jako przedmiot czynu zabronionego, Gdańsk 2007 S. Rudnicki, Glosa do wyroku SN z dnia 21 listopada 2003 r., V CK 167/03, Monitor Prawniczy z 2004 r. Nr 10.
 • A. Szymański, Ograniczanie urodzin i karalność przerywania ciąży, Lublin 1930 K. Szymona-Pałkowska, Psychologiczna analiza doświadczeń rodziców w sytuacji ciąży wysokiego ryzyka, Lublin 2005.
 • M. Świderska, Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Toruń 2007.
 • G. Williams, Świętość życia a prawo karne, Warszawa 1960.
 • P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., Warszawa 2000.
 • A. Wnukiewicz-Kozłowska, Eksperyment medyczny na organizmie ludzkim w prawie międzynarodowym i europejskim, b.m.w. 2004.
 • A. Zoll, uwaga 2 do art. 153, [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. II, red. A. Zoll, Zakamycze 2006.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 • Konwencja z 4 listopada 1950 r. o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz. U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284).
 • Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
 • Ustawa z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 1993 r., Nr 17, poz. 78 z późn. zm.).
 • Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 • Ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
 • Orzeczenie TK z 28 maja 1997 r. (K 26/96).
 • Wyrok TK z 23 marca 1999 r. (K 2/98).
 • Wyrok SN z 13 października 2005 r., IV CK 161/05 (Lex Omega: 181383).
 • Uchwała SN z 22 lutego 2006 r., III CZP 8/06 (Lex Omega: 171722)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360581
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.