Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 6 | 30-39
Tytuł artykułu

Samorząd terytorialny w Polsce w latach 1944-1950

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Territorial Self-government in Poland during the Years 1944-1950
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Do podstawowych uwarunkowań, które zadecydowały o utworzeniu samorządu terytorialnego w Polsce w 1944 roku należały: 1) uznawana przez ówczesne władze konieczność kompromisu politycznego, 2) realna ocena znikomych wpływów w społeczeństwie, 3) brak poparcia społeczeństwa dla doktryny komunistycznej. Natomiast o jego likwidacji w 1950 roku przesądziły przede wszystkim: 1) zależność polityczna Polski od ZSRR, który narzucił Polsce scentralizowany model administracji państwa, 2) skoncentrowany atak komunistycznych władz na istniejącą opozycję polityczną, 3) planowe dążenie do zaprowadzenia totalitarnego ustroju państwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The fundamental conditions which determined the forming of self-goverments in Poland in 1944 are the following: 1) the necessity of a political compromise recognized by of the contemporary authorities, 2) the real estimation of minimal influences on the society, 3) the lack of the society support for the communist ideology. As far as its liquidation in 1950 is concerned, however, what settled the question mostly was the following: 1) the political dependence of Poland on the USSR which imposed the centralized model of state administration on Poland, 2) the concentraced attack of the communistic authorities on the political opposition, 3) planned aspirations of estabilishing the totalitarian structure in the state. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
30-39
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Filia w Stalowej Woli
Bibliografia
 • Dekret z 23 XI 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 14, poz. 74).
 • Dekret z 21 VIII 1944 r. o trybie powołania władz administracji ogólnej I i II instancji (Dz. U. nr 2, poz. 8).
 • Manifest PKWN z 22 VII 1944r.
 • Ustawa z 11 IX 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz. U. nr 5, poz. 22).
 • Ustawa z 20 III 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. nr 14, poz. 130).
 • Antoszewski A., Władza i samorząd a zagadnienie kompetencji rad narodowych, ,,Państwo i Prawo" 1983, z. 4, s. 96-103.
 • Burda A., Polskie prawo państwowe, Warszawa 1962.
 • Dawidowicz W., Kształtowanie się ustroju organów administracji terytorialnej w okresie 30-lecia PRL, ,,Państwo i Prawo" 1974, z. 7, s. 36-50.
 • Dawidowicz W., Zarys ustroju administracji terytorialnej w Polsce, Warszawa 1978.
 • Jaroszyński M., Zagadnienia rad narodowych. Studium prawno-polityczne, Warszawa 1961.
 • Krasowski K., Krzymkowski M., Sikorska-Dzięgielewska K., Walachowicz J., Historia ustroju państwa, Poznań 1993.
 • Kuciński J., PZPR-owska koncepcja rad narodowych w latach 1948-1980, Warszawa 1981.
 • Leoński Z., Ewolucja rad narodowych w Polsce Ludowej, Poznań 1974.
 • Leoński Z, Tradycje samorządu terytorialnego w Polsce, ,,Samorząd Terytorialny" 1991, nr 3, s. 39-46.
 • Roszkowski W., Historia Polski 1914-1991, Warszawa 1992.
 • Rybicki Z., Działalność i organizacja rad narodowych w PRL, Warszawa 1965.
 • Rybicki Z., System rad narodowych w PRL, Warszawa 1971.
 • Rybicki Z., Szkice o administracji. Problemy organizacyjno-prawne, Warszawa 1988.
 • Szreniawski J., Problemy decentralizacji i koordynacji w radach narodowych PRL, Lublin 1966.
 • Szreniawski J., Rozwój historyczny rad narodowych w aspekcie prawno-ustrojowym, [W:] Z problematyki rad narodowych, red. K. Sand, Lublin 1962, s. 11-48.
 • Ura Cz., Samorząd terytorialny w Polsce Ludowej 1944-1950. Zagadnienia ustrojowe, Warszawa 1972.
 • Wójcik S., Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku. Myśl samorządowa. Historia i współczesność, Lublin 1999.
 • Wójcik S., Totalitaryzm jako zjawisko polityczne i społeczne w PRL, "Przegląd Politologiczny" 2005, Nr 3, s. 107-114.
 • Ziemski F., Rady narodowe w Polsce w latach 1944-1950, Gliwice 1985.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360577
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.