Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 6 | 20-29
Tytuł artykułu

Zadania systemu pomocy społecznej w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tasks of the Social Welfare System in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Powrót Polski do demokracji i transformacja ustroju gospodarczego wymusiły szereg reform, w tym reformę systemu ubezpieczeń społecznych i ochrony zdrowia. Fakt ten spowodował znaczący wzrost liczby osób, które potrzebują pomocy ze strony państwa. W celu zapewnienia socjalnej ochrony tym podmiotom i umożliwienia im przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej, zbudowano w Polsce system pomocy społecznej. Niniejszy artykuł poświęcony jest zadaniom systemu pomocy społecznej w Polsce, zaś jego celem jest przedstawienie wniosków, które pozwolą na poprawę efektywności ich wykonywania, uwzględniając interes jednostki. (abstrakt oryginalny)
EN
Poland's return to democracy and the transformation of the economic system caused number of reforms, among others the reforms of national insurance system and health-care system. That fact caused a significant increase in a number of people which need help from the state. In order to provide social protection for them and to enable them to overcome difficult life situation there was build social welfare system in Poland. The present article is devoted to the tasks of social welfare system in Poland, whereas the aim of the article is to present conclusions which allow for improving efficiency of realizing the tasks taking into consideration individual interest. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
20-29
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu ; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Bibliografia
 • Bandarzewski K., [w:] Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2004.
 • Boć J., Prawo administracyjne, Wrocław 1997.
 • Boć J., Administracja publiczna, red. J. Boć, Łódź 2004.
 • Cieślak S., Praktyka organizowania administracji publicznej, Warszawa 2004.
 • Duniewska Z., Jaworska-Dębska B., Michalska-Badziak R., Olejniczak-Szałowska E., Stahl M., Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2002.
 • Encyklika Quadragesimo Anno, "Znak" 1982, nr 7.
 • Fundowicz S., Pojęcie osoby prawnej prawa publicznego, "Przegląd Sejmowy" 1999, nr 2.
 • Fundowicz S., Decentralizacja administracji publicznej w Polsce, Lublin 2005.
 • Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2006.
 • Leoński Z., Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2006.
 • Łukasiewicz J., Zarys nauki administracji, Warszawa 2007.
 • Majka J., Filozofia społeczna, Wrocław 1992.
 • Popławska E., Zasada subsydiarności w traktatach z Maastricht i Amsterdamu [w:] Subsydiarność, red. Milczarek D., Warszawa 1998.
 • Sierpowska I., Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, Warszawa 2007.
 • Sierpowska I., Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Warszawa 2007.
 • Szubert W., Studia z polityki społecznej, Warszawa 1973.
 • Wolff J. H., Bachof O., Stober R., Verwaltungsrecht I. Ein Studienbuch, Munchen 1994.
 • Konstytucja z dnia 2 kwietnia 1997 r., (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z póź. zm.).
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r., nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
 • Wyrok WSA w Warszawie, IV SA/Wa 407/2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360575
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.